Partij Voorzitter Wilnu Arjan Gelder slaat wild om zich heen na seksuele beschuldigingen van 2de man uit de partij.

( van onze Wie neukt wie privé redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Is de voormalige VVD-er Arjan van Gelder de kleine Dutch ‘Mad Dog Trump” en/of Rapist Bill arjan-gelder-jovdClinton?’ Volgens zijn tweede man/vrouw Annette Evers is hij dat. Nog niet zolang geleden schreeuwde de partijleider Arjan Gelder van Wilnu van de daken dat Annette Evers zijn tweede geniale man van de partij was en dat alle beschuldigen aan haar adres van derde vals waren. Ook deugde alle rapporten van de Hulpverlening instanties die over haar gemaakt waren niet. Zij was wat hem betrof het beste wat zijn partij ooit was overkomen. Tot vervelends aan toe vroeg hij iedere keer of zij weer kon optreden in de Stem van de Straatvan Amsterdam-Noir en sleepte hij haar van hort naar her mee zo trots als een Pauw. Maar het kan verkeren.

De voormalige Tafelmijnheer  van de Stem van de Straat Amsterdam-Noir en columnist van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir Arjan Gelder is enige tijd verwikkeld in een strijdt met zijn tweede man/vrouw van de partij Wilnu en huisgenoot Annette Evers ( 400 euro huur per maand voor een zolderkamer?).  Hij wordt in het kort door haar  beschuldigd van diefstal, schending van de geheimhouding’s plicht Hulpverlener-Cliënt en sexueel misbruik. Beide stellen aangifte te gaan doen bij de politie wegens smaad en laster tegen elkaar.

Aangezien het hier gaat om grove beschuldigen aan het adres van de Grote Staatsman Gelder hebben wij Gelder om wederhoor gevraagd. Zijn antwoord was als door een wesp gestoken:

Voor wederhoor aan Arjan Gelder gestuurd door de redactie: 
Van: Annette Evers <annetteevers190@gmail.com>
Verzonden: zondag 16 oktober 2016 15:29
Aan: jestelesto@hotmail.com
Onderwerp: Spullen
Hoi steven.
Bij deze wil ik je duidelijk aangeven dat hij zeer sexueel actief is geweest naar mij en meerdere in het verleden,hij geeft mij de huur niet terug van 390,00 euro,wat ik nog van hem krijg,deze maand huur terwijl hij ook medische dossiers achterhoudt,van mij.Echter ook dossiers vonnissen van mij.Hij kwam bij mij het bed in en eiste sexueel contact,gezien hij al zeker 15jaar platonisch leeft met zijn vrouw.Ook kwam hij in begin dat ik er was en zwak was hield hij zijn poten niet thuis.Dit is bij meerdere vrouwen gebeurd,zo heeft ook mijn vriendin nare ervaringen met hem.Zijn vrouw werkt zwart terwijl hij achter laptop zit,ook moet zijn vrouw het geld inleveren waar ze voor werkt,ze mag enkel kleren kopen bij kringloopwinkel of tweedehands.Te zot voor woorden hoe hij zijn vrouw behandelde ten tijde van mijn verblijf koelkast stuk,mocht zelfs geen tweedehands komen.En dat is dan is dan actief voor de politieke beweging wilnu,bahbah wat een vuile ervaringen heb ik daar aan over gehouden,en politie Alkmaar schiet na wel belooft te hebben niet te hulp,echt corrupt zooitje weer.


Van: Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 09:27
Aan: Arjan Gelder – Wil Nu
Onderwerp: FW: Spullen
Ter wederhoor
de redactie


Van: Arjan Gelder – Wil Nu <a.gelder@wilnu.nu>
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 11:37
Aan: Steven Brown
Onderwerp: Re: FW: Spullen

Beste Steve,

Ik houd er niet van na te trappen en daarmee iets in de openbaarheid te brengen. Maar nu vraagt Annette er om. Zoals je weet hebben wij Annette door dik en dun gesteund.
Bijgevoegd doe ik toekomen conclusies betreffende het psychologisch rapport vanuit de detentie. Het gehele rapport heb ik nog in mijn bezit, wat ik van haar toenmalige advocaat heb ontvangen. Dit zou ze terug krijgen, immers het is van haar. Dit heb ik ook met die advocaat besproken.
Wat ze nu met mij uithaalt heeft ze op verschillende wijzen met anderen gedaan. eerst help je haar, dan komt er iets op haar pad en stoot ze je af. Uiteindelijk begint ze om zich heen te slaan. Het is een patroon zoals blijkt.
Het zijn pure leugens die puur uit wraak bij haar opkomen. Zij heeft per 1 augustus een kamer bij ons gehuurd. Toen ze hier kwam had ze geen uitkering. Ze zat 1,5 maand zonder. Na dubieuze behandeling door haar voormalige hulpverleenster. Ze had geen euro te makken. Uit coulance hebben wij gewacht tot ze de eerste maand kon betalen. Dat was op 9 september toen ze het eerste serieuze voorschot ontving. Toen werd de maand augustus betaald. Op 30 september kreeg ze voor het eerst de volledige uitkering en is september betaald.
Als ze gebleven was zou ze in principe steeds een maand achter blijven. Tot voor kort was er tot aan de wethouder in Hilversum contact om alsnog de 1,5 maand uitkering te claimen. Dan zou het alsnog recht gestreken moeten worden, om dan weer de huur vooraf te gaan betalen.
Gisteren kwam ze haar spullen halen en claimde de 390 euro. Uiteindelijk heeft ze hier twee maanden gezeten en twee maanden huur betaald. Dus klinkklare onzin dat ik haar iets terug moet betalen. Omdat ze de sleutel niet terug wil geven voordat ik de door haar opgeëiste 390 euro terug betaal heb ik haar dossier als onderpand gehouden. Dat krijgt ze wanneer de sleutel terug komt, die ze onrechtmatig achterhoudt.


Van: Arjan Gelder – Wil Nu <a.gelder@wilnu.nu>
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 09:43
Aan: Steven Brown
Onderwerp: Fwd: Conflict met Annette Evers.

Lees onderstaande mail, verdere toelichting volgt. Onbegrijpelijk dat je je inlaat met iemand die ziek in haar hoofd is.
Arjan

——– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: Conflict met Annette Evers.
Datum: Sun, 16 Oct 2016 20:09:36 +0200
Van: Arjan Gelder – Wil Nu <a.gelder@wilnu.nu>
Aan: charlotte@debewindvoerder.nl
CC: Annette Evers <annetteevers190@gmail.com>, Koman, L. <l.koman@reclassering.nl>, Diana Herbst van Campen <piper_halliwell3@hotmail.com>
Geachte mevrouw van Wessel,

Zoals bekend is mevrouw Evers op 2 oktober bij ons vertrokken nadat ze zich in feite onmogelijk had gemaakt met haar gedrag door sacherijnig op de bank te zitten en totaal geen rekening meer met ons te houden o.a. tot diep in de nacht te bellen, wat ze ontkende. Niets ging ons meer aan.  Daarbij gaf ze aan dat het voor een aantal dagen was, alleen bleek ze de nodige spullen meegenomen te hebben w.o. een lamp en pannen die ze met haar eerste uitkering ad 45 euro had gekocht. Vanmiddag gaf ze aan dat ze de pannen en de lamp aan de familie Herbst had geschonken, waar ze nu verblijft. Dit had mij niet aangegaan. Als ze toen duidelijk was geweest had het wellicht anders afgelopen.

Het contract werd contractueel opgezegd met de keuze nog drie maanden te mogen blijven zonder verder sociaal contact, dan wel het zelf gelijk te breken. Voor de laatste keuze koos zij en liet zich in Hoofddorp inschrijven. Ze gaf aan de spullen vandaag te komen halen. Daarbij zou ze ook haar straf dossier meenemen plus andere documenten w.o. het dossier uit Uddel.

Ze zit mij nu ook van alles te beschuldigen waarover ook bij de politie melding is gedaan. Wanneer het psychologisch rapport vanuit detentie wordt gelezen kan men begrijpen waar dit alles vandaan komt. Ik hoop dan ook dat ze echte hulp gaat krijgen, anders zal het helaas verkeerd met haar aflopen vrees is. Wij kunnen niets meer voor haar betekenen.

Zoals bijgevoegd had ze een huur overeenkomst vanaf 1 augustus. Zoals bij u bekend had ze voordat ze in Alkmaar kwam gedurende 1,5 maand geen uitkering en geen  cent op haar rekening. Uit coulance heb ik gewacht op de eerste huurbetaling tot ze een eerste serieuze voorschot ontving van ruim 500 euro op 9 september j.l. Toen heeft ze de maand augustus betaald. De eerste volledige uitkering ontving ze op 30 september, waarmee ze de maand september betaalde. Wetende dat je dehuur vooraf dient te betalen zou ze wanneer ze gebleven zou zijn een maand huurschuld bij ons nog hebben. Wanneer het gat gedicht zou zijn en alsnog door bv de Gemeente Hilversum de ontbrekende 1,5 maand huur zou zijn betaald zou alsnog de achterstand ingelopen moeten worden. Daar waren wij nog mee bezig. Puur uit medelijden hebben wij dit gedaan!!

Nu komt zij vanmiddag bij ons langs en eist dat ze 390 euro terug wil hebben. Dit zou betekenen dat ze dan een maand gratis zou hebben gewoond. Ze stelde dat u heeft aangegeven, dat die 390 euro terug betaald moet worden. Ik vertrouw dat u geen rekening hebt gehouden met de feiten.

Op basis hiervan weigerde ze de sleutel terug te gegeven en hebben wij als onderpand het dossier onder ons gehouden, in de hoop dat ze uiteindelijk inziet geen recht te hebben op restitutie. Wij zullen zo nodig in overleg gaan treden met onze verhuurder, die op de hoogte is met de situatie. Mogelijk zal er dan een  ander slot in moeten, wat dan op mevrouw Evers verhaald zal worden. Wij vertrouwen dat het zover niet hoeft te komen.

Kunt u contact met mij opnemen, om het één en ander duidelijk te krijgen? Uit zorgvuldigheid is de mail CC naar Annette, de heer Koman (Reclassering) en Diana Herbt gegaan, waar zij verblijft. In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 xxx xxxx).

<Huurovrreenkomst eerste pagina Annette Evers.pdf>


Desondanks  het voorgaande hebben wij Arjan Gelder wederom in de gelegenheid gesteld tot wederhoor en zelfs aangeboden met Annette in discussie te gaan in “De Stem van de Straat Amsterdam-Noir”. Zijn antwoord was als die van een compleet los geslagen persoon die nadat hij betrapt is op wan en misdadig gedrag overgaat tot beledigen en bedreigen. Maar oordeelt u zelf. Zie hier zijn reactie:

Van: Arjan Gelder – Wil Nu <a.gelder@wilnu.nu>
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 11:44
Aan: Steven Brown
Onderwerp: Re: Conflict met Annette Evers.
Wanneer je het plaats en in feite haar gelooft zullen wij aangifte gaan doen tegen jou. Dit is pure riool journalistiek. Daar ga je je toch niet mee inlaten? Zie mijn vorige mail en trek je conclusies. Wij hebben spijt ons ingelaten te hebben met een dergelijk gestoorde vrouw, die in een instelling hoort.
Arjan


Op 17-10-2016 om 12:04 schreef Steven Brown:
PS wij vragen naar goed journalistiek gebruik naar wederhoor maar als dit je antwoord is zullen we dat als wederhoor plaatsen.


Van: Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 13:22
Aan: Arjan Gelder – Wil Nu
Onderwerp: Re: Conflict met Annette Evers.

Eerst waren we nog aan het nadenken of we het wel of niet zouden plaatsen maar nu jij kennelijk geen weerwoord geeft op hetgeen wij jou gezonden hebben van wat Annete aan ons heeft gezonden. Maar kennelijk denk jij door bedreigingen  een publicatie terzake tegen te kunnen houden. Nou reken er maar op dat wij het nu wel gaan plaatsen.
Bovendien heb jij gesteld dat je terzake aangifte zou doen wegens smaad en laster tegen Anette en ondanks dat jij in strijd met de code van hulpverleners haar vertrouwelijk rapport aan jan en alleman mailt en bovendien tegen ons gesteld hebt dat je Nico van der Ham zou aangeven bij DWI(dat laatste heb je n.b. nog per mail toegeven ook) hebben wij niets van jou vernomen.
In het kort wij zullen alles goed doorlezen en plaatsen
Tot slot we stellen je ondanks boven genoemde in de gelegenheid om je standpunt mbt anete te verdedigen in aanwezigheid van Annette bij de stem van de straat dan hoeven wij er geen artikel aan wijden. Dan kan de kijker zelf oordelen wie de waarheid zegt. Dat was tenslotte wat je wilde Anete in een special Case uitzending


Van: Arjan Gelder – Wil Nu <a.gelder@wilnu.nu>
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 14:33
Aan: Steven Brown
Onderwerp: Re: Conflict met Annette Evers.

Wat een leugens, niemand heeft ooit het rapport ontvangen. Wat een onzin. Het gehele dossier ligt hier op papier. Ik heb mij verdedigd d.m.v. de feiten die naar je zijn gestuurd. Wanneer je dit niet gelooft twijfel ik aan je goede bedoelingen. Ik heb inmiddels Salto ingelicht zoals je probeert mij te beschadigen. Tot voor kort nam ik je uiterst serieus, maar achteraf neem ik het mij kwalijk met je in zee te zijn gegaan. Velen hebben mij voor je gewaarschuwd, maar jouw criminele verleden interesseerde mij niet. Ik ging uit van de huidige Steve, die eerlijk en oprecht plus transparant zou zijn. Nu weet ik beter: “Steve is gewoon slecht en doet wat hij anderen aanrekent, puur gaan voor sensatie. En wat Nico betreft heb ik het met hem opgelost. Jij gaat gelijk inhakken met de botte bijl. Dat is niet mijn methode.
Denk je nu werkelijk dat ik nog iets met jouw programma te maken wil hebben. om met dat gestoorde mens te komen. Nee Steve, daar bedank ik je voor bij voorbaat. Als je mij niet gelooft, maar wel iemand die geestes ziek is, dan zit er een steekje bij je los. Je denkt iedereen de maat te kunnen nemen. Mij niet!! Wanneer je iets plaatst wat bezijden de waarheid is krijg je met mij een probleem. Je doet alles voor je zelf, samenwerking ken je niet. Nee Steve: “Ik heb mij eenvoudig in je vergist!!”
Arjan

Noot:Van: “karina66” <karina66@kpnmail.nl>
Datum: 17 okt. 2016 6:42 p.m.
Onderwerp: Over arjan.
Aan: <annetteevers190@gmail.com>
Cc:

Kort maar krachtig.
Arjan Gelder is precies zoals Annette aangeeft.vals,zwaar onbetrouwbaar.hij fraudeert.probeert vrouwen te misbruiken.sjoemelt met z,n uitkering.zet mensen tegen elkaar op.ondergetekende en annette.en misbruikt politieke beweging Wil Nu voor zijn eigen valse doeleinden.

Was getekend;karin pieters olde weghuis.(hulpverleenster.v.annette)

zie ook:Politieke beweging wilnu

37 reacties op “Partij Voorzitter Wilnu Arjan Gelder slaat wild om zich heen na seksuele beschuldigingen van 2de man uit de partij.

 1. Donald Trump kan dan de rol van Donald Duck overnemen, Hillary Clinton die van Katrien Duck en Larry Silverstein die van Dagobert Duck, Bill Clinton die van Broer Konijn en Lodewijk ASScher die van Goofy.

  Politici doen het net zo goed als striphelden.

  BTW. deze frase is geen inbreuk op de copyrights van Walt Disney.

 2. Pingback: STEVE, BIED JE EXCUSES AAN AAN ARJAN, NICO EN AAN MIJ… EN KOM WEER BIJ ZINNEN!

  • Kwik, Kwek en Kwak plegen Projectie (psychologie)https://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(psychologie) jegens Brown.Kennelijk blijkt het oude gezegd soort zoekt soort maar weer eens al te waar.
   Wij reageren nu nog een keer en daarna nooit meer op Kwik, Kwek en Kwak.
   Die ‘beste en braafste’ man Nico van der Ham liep al maanden tegen ons te roddelen dat de man die hem onderdak bied een Monster is. En n.b. Arjan Gelder had gechanteerd door zijn Wilnu youtube filmpjes op zwart te zetten, om maar wat te noemen.
   Arjan Gelder is dagelijks Jan en alleman aan het het bellen en Stalken en loopt als een waanzinnige vuiligheid te spuien over Steve Brown waar de honden geen brood van lusten. Bovendien liet Arjan Gelder ons weten dat hij van plan was om Nico van der Ham te verraden bij DWI wat wij n.b tegen hebben gehouden. En’Complot-Held Kat’dacht Steve Brown te kunnen afpersen en op te lichten voor 800 euro.
   Één ding staat wel vast dat als Brown één van die drie idioten (alleen of tegelijk) tegen komt zij per direct huilend en piepend hun excuus aan hem zullen aan bieden en dat zullen wij opnemen en uitzenden. Verder zullen wij alleen onze aandacht nog richten op zaken die er echt toe doen en dat zijn niet de internet Helden Kwik, Kwek en Kwak. En zoekt u zelf maar uit wie Kwik, Kwek en Kwak is.

   • LS…

    Dat nu ook Micha Kat weer genoemd wordt als dubieuze partij gaat wel opvallen. Kat kan niet zonder de energie van de controverse maar je houdt wel heel weinig vrienden over op deze manier…

   • Heeft Steve zijn Kabouter vriendje van Wil Nu
    ook op een plat Amsterdamse manier tot een duel
    gedaagd of zijn de heren aan het poepen toen er werd geroepen

 3. Het lijkt inderdaad wel een soap en heb mij altijd al afgevraagd waarom je jezelf wekelijks voor schut laat zetten in de stem van de straat? voor bepaalde publiciteit en om wekelijks voor paal te staan? Nou die krijg je dan nu. Verder vind ik geen ene medespeler in deze soap van enige betrouwbaarheid getuigen, en enige volwassenheid ook niet als ik zo de briefwisseling lees. Ja want als jij dat doet dan doe ik dit weer……… En ook de racistische aangeefster met het geroddel over de koelkast niet echt, ga voor je vier kinderen vechten of zo…… schrijf de zogenaamde zoveelste aanranding van je af in een boek,Maar ja mensen die graag willen metselen aan de politiek en die zich dan voordoen als (machtmisbruikende) goed heilig man is natuurlijk ook al 10 keer niets… En verder dat Nico van den Ham er weer bij betrokken wordt dat is gewoon smerig!

 4. Dingen bedenken en opschrijven, en dingen daadwerkelijk uitvoeren zoals je het hebt bedacht zijn 2 verschillende dingen.

  Er is zowel iets tragisch als iets lachwekkends in dit hele verhaal.

  De uitgangspunten qua tekst van Arjan Gelder en de site wilnu zijn beslist waardevol en bruikbaar. Dit gedachtegoed van wilnu dreigt door dit hele gebeuren 1 op 1 geassocieerd te wordt met de gedragingen o.m. in deze column hier vermeld van Arjan Gelder.

  Dat is triest, want dit gedachtengoed is niet identiek aan en van Arjan Gelder alleen.

  Het is helaas het gevolg dat boodschap en boodschapper niet meer zo goed met elkaar overeen komen. Hetzij door onjuiste PR-communicatie, presentatie en vormgeving, hetzij door interne ruzies, akkefietjes en schandalen.

  Het lachwekkende is hier toch wel dat hier politiek leven en privé leven door elkaar worden geschud en breeduit naar buiten ( kunnen) komen, rondom de zeker inhoudelijk relevante beweging wilnu. Aangifte doen tegen je eigen politieke achterban is dodelijk. Dat is het lachwekkende hier.

  Jajaja. Iedereen is gewaarschuwd voor Steve Brown.

  Ik dien een motie (geen aangifte !) in van wantrouwen tegen Steve Brown wegens het onaangekondigd en onzorgvuldig opwekken van mijn lachspieren.

  • Met het woord “dodelijk” bedoel ik hier uiteraard: kansloos, om verder onder de naam wilnu & associatie met wilnu, serieus een kans te maken in de nationale politiek, laat dat duidelijk zijn.

   De bruikbare delen van het gedachtengoed van wilnu zullen moeten worden geborgd bij andere serieuze politieke betrokkenen en relevante stromingen, wil men er nog iets zinnigs mee doen.

  • Dat z.g. gedachtegoed van van Gelder stelt dus
   helemaal niets voor. Echt een allegaartje van be-
   -staande lulpraat. Beetje sosjo beetje Janmaat,
   hoe hulpvaardig Arjantje is blijkt wel uit zijn kwaad-
   -aardige opstelling in deze .
   Nee . . . dan dat plan van Luldewijk Assr , dat gaat
   tenminste over echt praktische hulp , iets met hoop
   trots, dromen en gelijke kansen .

   • Wbt Luldewijk ASSr: nihil komma nihil zero inhoud.

    De manier van antwoorden dat ASScher gaf aan WeAreChange Rotterdam was echt iets waar ik van over mijn nek ging.

 5. The real soap ! Wordt vervolgd.
  Bijna net zo grappig als dat po-
  litieke flutprogramma van van
  Gelder. Zo blijkt maar weer .
  Niet serieus nemen die klanten.
  Anderen helpen terwijl die niet
  eens met zichzelf overweg kan .
  Platonisch typje die Arjan !

 6. Ja hoor wat voor een wending krijgt dit nu weer? Annet houdt zelf in ieder geval erg van pikante grappen (FB) en verhalen, dus misschien iets uit zijn verband gerukt allemaal? Wat een gezeur zeg…………de tweede keer al voor dhr. Gelder dat gaat lekker……………hoort waarschijnlijk bij politiek. Gewoon getverdemme allemaal…

  • @Arjan Gelder, Kennelijk ben je vergeten dat je gesteld had reeds aangifte te hebben gedaan tegen Annet. Wij hadden je n.b. uitdrukkelijk gevraagd die aangifte ( proces-verbaal) aan ons te tonen alvorens wij wilde overgaan tot publicatie. Wederom betrapt op een leugen blijkens je eigen reactie . Maar goed houdt er rekening mee dat het doen van valse aangifte een strafbaar feit is. Indien je deze keer niet liegt en ik constateer dat je aangifte tegen mij hebt gedaan zal ik onmiddellijk aangifte tegen jou doen wegens het doen van een valse aangifte en jen mogelijk voor de civiel rechter dagen en een schadevergoeding eisen in deze. Doen van valse aangifte, valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding. Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen bij de politie. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet, in artikel 188 Wetboek van Strafrecht. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. De door de politie gemaakte kosten worden op hem verhaald.

   • LS…

    Kansloos deze Pipo ! Was natuurlijk duidelijk van af het begin. Maar ja dat is gemakkelijk geconstateerd natuurlijk… Hij zou eens bij de rijdende rechter langs moeten gaan want hij lijkt een beetje op zijn achterlijke broertje ! Of bij Denk of Mark zelf natuurlijk. Aan idioten nooit genoeg in de politiek ! Natuurlijk !

   • Zaterdagochtend 11 juni 1977, om ongeveer 5 uur, bijna drie weken na het begin van de kaping, voerden precisieschutters van de BBE Krijgsmacht, bijgestaan door mitrailleurschutters, een intensieve beschieting uit op de compartimenten van de trein waarvan het sterke vermoeden bestond dat zich daarin alleen gijzelnemers zouden bevinden, om in ieder geval te verhinderen dat deze naar de gegijzelden toe zouden gaan. Naar achteraf bleek was er één portaal waar zich tegen de verwachting in twee gegijzelden bevonden. Een daarvan, de 19-jarige Ansje Monsjou, kwam zo om het leven.

 7. Denk je nu werkelijk dat ik nog iets met jouw programma te maken wil hebben. om met dat gestoorde mens te komen. Nee Steve, daar bedank ik je voor bij voorbaat. Als je mij niet gelooft, maar wel iemand die geestes ziek is, dan zit er een steekje bij je los. Je denkt iedereen de dwergen maat te kunnen nemen. Mij niet!! Wanneer je iets plaatst wat bezijden de waarheid is krijg je met mij een probleem. Je doet alles voor je zelf, samenwerking ken je niet. Nee Steve: “Ik heb mij eenvoudig in je vergist!!” Arjan

  • Als politiek en dit soort shit iets duidelijk
   maakt is het toch wel dat (aspirant) po-
   – liticie hun egootje oppompen over de
   rug van mindervermogenden .
   Meer om te lachen dan te smullen . . .
   Zichzelf niet kunnen helpen en dan z’n
   overtollige energie maar verkeerd richten
   op het helpen oversteken van oude vrouw-
   -tjes die helemaal niet naar de overkant
   willen.

 8. Sjonge jonge, idd wat een verhaal.

  Ik moet er even voor gaan zitten om het nader tot mij te laten komen. Effe bijkomen van zoveel modder en poep gooien hier.

  N.b. een psychologisch rapport van een/over een persoon dient in Nederland te worden gerespecteerd en beschermd volgens de wet. Het uitwisselen via derden zonder toestemming van betrokkenen en officiële overheidsorganen is verboden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s