(van onze Royaal VOC Graai redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Hoe langt pikt het Nederlandse Volk nog het schaamteloze Graaien en Sepp Blatter King WillemNaaien van de ‘Oranje-Misdaadgroep’?
Wanneer moeten deze Royal Mega-parasieten zich eindelijk voor de rechter verantwoorden? Koning Willem-Alexander blijkt stiekem een fikse compensatie te krijgen voor de belasting die hij moet betalen, want hij is al zo arm (kuch). Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.

Als de ‘Syfilis Koninklijke Familie’ een bewijs van goed gedrag zou moeten overleggen mochten zij niet eens achter de vuilniswagen.

Sinds de jaren ’70 moeten de Graai en Naai-Oranjes belasting betalen over rendementen van hun zwarte ‘VOC bloed-vermogen’, zoals aandelen en spaargeld, maar niet heus. RTL Nieuws zag deels staatsgeheime documenten in uit de periode 1969-1973, waaruit blijkt dat de toenmalige simpele koningin Juliana en haar Loverboy de ‘Nazi Prins Bernhard’ een extra bedrag toegekend kreeg om haar te compenseren voor de belasting die ze voortaan moest betalen. Ook de Boss van de AIVD de PvdA IJdeltuit Plasterk is op de hoogte van deze waanzinnige Staatsgeheime ‘laat de King nog meer zijn zakken vullen overeenkomst’, maar doet net of hij Gek is.

Belastingvrije uitkering voor Oranje Miljardairs.

Op dit moment krijgen Graai-leden van het Koninklijk Huis, die van huis uit allemaal al miljonairs zijn een Eberhard van der Laan Beatrixbelastingvrije uitkering (salaris) en kunnen zij nooit worden ontslagen, wat zij ook voor misdaden en of wandaden plegen. Ook hoeft het staatshoofd geen schenk- of erfbelasting af te dragen en vullen zij hun Taxfree inkomen aan met het stiekem uitverkopen van het Nederlandse Erfgoed. Dit Feodale systeem is vastgelegd in de Wet Financieel Statuut van het Vul de zakken van het Koninklijk Huis uit 1973. Voortaan zou de Nederlandse staat (Jan met de Pet dus) alle kosten betalen die samenhangen met de koninklijke ‘Graai en Naai functie’. Wel moesten de Oranjes vanaf dat moment belasting betalen over hun privévermogen. Ze moesten voortaan net als ‘gewone’ Nederlanders hun vermogensbelasting zelf betalen. Tot die tijd waren ze vrijgesteld van het betalen van alle belastingen. De Oranjes hebben toen direct hun vermogen en aandelen in o.a Shell weggezet op de bekende Witwas eilandjes.

150.000 gulden per jaar stoppen zij in hun holle kies, terwijl een Dakloze niet eens 4,50 euro heeft om te slapen met een dak boven zijn hoofd.

 

Het precieze bedrag dat de Oranjes hebben gekregen, is niet onomstotelijk vast te stellen. Daarvoor zijn de begrotingen van het Koninklijk Huis veel te onduidelijk en onvoldoende transparant. De compensatie voor belastingafdrachten is verweven met de uitkering die de toenmalige koningin en ook de huidige koning jaarlijks ontvangen. Uit de documenten valt op te maken dat het in de jaren ’70 ging om minstens 150.000 gulden compensatie per jaar. Graai-King Willem ontvangt vanaf volgend jaar 5,5 miljoen euro of hij nu in bed ligt, op vakantie is of wat dan ook. De berekening van de vergoeding aan de koning vloeit rechtstreeks voort uit de duistere Graai afspraken uit 1973. En destijds werd dus geregeld dat in die vergoeding aan het staatshoofd ook een bedrag ter compensatie voor belastingafdrachten werd verwerkt. ‘Graai King Willem’ profiteert daar nu nog steeds van.

Staats Pooier Prins Bernhard oefende Nazi druk uit bij onderhandelingen’.
De  Eerlijk Delen constructie kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Het was  uitgerekend de extreem corrupte prins Bernhard toen al bekend van de Lockheed misdaad affaire die druk uitoefende om te worden Theken strip bernhardgecompenseerd voor het gedeeltelijk afschaffen van de belastingvrijstellingen voor de Oranjes. Bij het ministerie van Financiën voor de Rijken leidde de bemoeienis van prins Bernhard zelfs tot ‘gevoelens van onbehagen’, blijkt uit een notitie van de ambtelijke top van dat ministerie in die tijd. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, de secretaris-generaal, scheef destijds in een notitie aan de betrokken ministers dat hij het niet eens was met de deal. Het was volgens de secretaris-generaal ‘absoluut onjuist’ om aan de ene kant de belastingvrijdom op te heffen en die ‘op een gecamoufleerde wijze weer ongedaan te maken’. Deze zeldzame eerlijke man is daarna ontslagen en verketterd.

Royal Nattigheid in de Doofpot.
In een andere notitie schrijft de hoogste ambtenaar van de toenmalige minister-president dat het Hof de hoogte van de vergoeding aan de koningin wilde ‘afwegen tegen de consequenties van de gedeeltelijke opheffing van de belastingvrijdom (belastingvrijstelling)’ die de Oranjes tot die tijd genoten.Ook de ministers voelden nattigheid. In de ministerraad werd afgesproken dat het bedrag ter compensatie van het opheffen van de belastingvrijdom ‘op de achtergrond moest worden gedwongen'( ander woord voor liegen) in het debat met de Tweede Kamer. In een andere notitie over de discussie in de ministerraad staat letterlijk dat een publieke discussie in de Tweede Kamer over de compensatie ‘vermeden moest worden’. In de debatten met de Tweede Kamer moest deze duistere deal dus liever niet in detail aan de orde komen.

‘Hofnar Rutte’ beschermt de Oranje-misdaadgroep.
Zowel oud-premier Jan Peter Balkenende aka de “Kuttenvanger” als zijn opvolger Mark Rutte heeft de hoogte Balkenende Ruttevan de uitkering en de kosten van het Koninklijk Huis altijd verdedigd. Volgens de on Christelijke Balkenende waren sinds 1973 ‘geen relevante omstandigheden gewijzigd’ en dus zag hij geen aanleiding om de uitkeringen voor de koning of koningin aan te passen. Sindsdien scheurt hij rond over de Nederlandse wegen in een heuse Volks pooier Kuttenvanger bolide. Ook de gewetenloze VVD ‘Hofnar Rutte’ verwees de afgelopen jaren telkens naar afspraken uit het verleden. “Dit hele systeem hebben wij unaniem als corrupte Kamer goedgekeurd.” Maar de Tweede Kamer heeft nooit de exacte details te horen gekregen over hoe de vergoedingen aan het koningshuis in elkaar steken (kuch).

De Oranjes en belasting betalen is voor het Klootjesvolk.

  • Iedereen in Nederland betaalt loon- en inkomstenbelasting. De koning en koningin doen dat niet.
  • Het enige vermogen dat wordt aangeslagen, is hun privévermogen en dat staat weg geparkeerd op de bekende Panama Papers witwas eilanden.
  • De Oranjes betalen wel gewoon btw als ze boodschappen doen, want ze overigens nooit doen. En ze betalen ook hondenbelasting.
  • In de Grondwet van 1848 werd al een fiscale vrijstelling voor koning Willem I geregeld. De koning moest heel veel geld hebben van het Klootjes Volk, anders werd zijn macht aangetast, was de achterliggende gedachte van de koning zelf en zijn Graai en Naai adel, tegenwoordig Rutte en CO met het gros van de Tweede Kamer.
  • In de jaren 70 ging het systeem op de schop.
  • De ‘koninklijke Syfilis familie’ heeft recht op een Staats uitkering van Total 110 miljoen euro per jaar . Dat staat geschreven in onze de ‘Elite-Grondwet’.
  • Ze krijgen iets meer dan 8 miljoen euro, belastingvrij aan uitkeringen Daar zit nog niet bij dat Prinses Amalia vanaf haar 18-de 1,5 miljoen Taxfree per jaar haat vangen..
  • Koning Willem-Alexander: 5.548.000 euro
  • Koningin Máxima: 958.000 euro
  • Prinses Beatrix: 1.503.000 euro

Dit bedrag wordt uitgegeven aan materiële en persoonlijke decadente kosten.