(van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Stelende D66 Burgemeester Marc-Jan Ahne krijgt Politie Rijnmondnog twee jaar Luxe Wachtgeld.
Is Nederland een corrupt land met VVD- Klasse Justitie?  Volgens Transparancy NL is de Nederlandse Heersende Klasse niet corrupt. Maar oordeelt u zelf: Ernstig plichtsverzuim Moordende agenten bij arrestatie Henriquez geen ontslag.
Vijf agenten die betrokken waren bij de moordend aanhouding van Mitch Henriquez valt plichtsverzuim te verwijten.

Ard van der Steur vervolgt geen vrouwen meppende politie en politici.

Bij vier van hen was dit ernstig plichtsverzuim. Dat meldt de politie n.b zelf op basis van intern onderzoek. De afdeling Veiligheid voor de politie, niet bestaande Integriteit en Klachten in de Doofpot (VIK) van de politie deed intern onderzoek naar de rol van de agenten die betrokken waren bij de moordende arrestatie van Mitch Henriquez op 27 juni vorig jaar in het Haagse Zuiderpark. De ernst van het geconstateerde plichtsverzuim verschilt per agent, zo schrijft de politie. De agent die plichtsverzuim wordt verweten gaat een re-integratieproject volgen, wat niks voorstelt, maar leuk klinkt voor de buitenwacht. De vier agenten waarbij sprake is geweest van ernstig plichtsverzuim blijven ’in afwachting van het advies van de CADZ buiten functie met behoudt van salaris en een garantie van de Landelijke ex  Korpschef  de corrupte ‘Zakkenvuller Bouman’.

Ook Brown werd door een ‘Justitie-Politie knokploeg’ van Politie informant Peter R. de Vries gewurgd.|
Ook toen werd uiteraard niemand vervolgd.

‘Corrupte Korpschef beloofde verdachte agenten van moord niet te ontslaan in zaak-Henriquez.
Voormalig korpschef Zakkenvuller  Gerard Bouman heeft de vijf agenten die betrokken  waren bij de dood van Mitch Henriquez de garantie gegeven dat ze niet zouden worden ontslagen. De ‘blauwe Moord-baas’ draaide bovendien de gevolgen van het besluit om het vijftal buiten functie te stellen, terug.Dat blijkt uit e-mails in het bezit van NRC en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir de politie bevestigt het bericht. ‘Dit is uitzonderlijk, en gaat te ver. Als korpschef mag je nooit een rechter voor de voeten lopen’, zegt vakbondsvoorzitter Jan Struijs van de NPB. De 42-jarige Mitch Henriquez stierf op 28 juni 2015 nadat hij werd aangehouden tijdens een muziekfestival in Den Haag. Agenten vermoorden hem door hem op zijn neus , hoofd en lichaam te slaan en schoppen, gebruikten een nekklem en pepperspray. Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie twee van de vijf agenten gaat vervolgen. Ze zouden buitensporig veel geweld hebben gebruikt, en worden verdacht van doodslag,dan wel  dood door schuld. De drie andere agenten hebben volgens  de VVD-justitie geen geweld gebruikt dat heeft bijgedragen aan de dood van Henriquez(kuch). Hen valt wel plichtverzuim te verwijten. Volgens het interne politieonderzoek, waarvan de conclusies eveneens vrijdag werden gepubliceerd, hebben vier van de vijf agenten zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim met behoudt van hun baan en slaris.

‘Zeer betrokken of Corruptie
Minister Ard van der Steur (Veiligheid voor de Rijken en Klasse Justitie) noemt de belofte aan de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez ‘ongebruikelijk’. Hij wil niet zeggen of de toezegging door toenmalig korpschef Gerard Bouman dat de agenten geen ontslag zouden krijgen, gepast was,want hij was er ook van op de hoogte. Volgens de liegende Van der Steur kan hij pas ‘aan het einde van de rit’ beoordelen wat de betekenis van de belofte is geweest en wat de uiteindelijke effecten zijn. Dat is pas zodra alle onderzoeken zijn afgerond. Hij vergeet maar even voor het gemak dat alle verdachte niet zijn aangehouden, niet  geschorst en hun volle salaris hebben behouden.

De moord op de Arubaan wekte terecht veel woede, en resulteerde in opstanden in de Haagse Schilderswijk. Uit de e-mails blijkt dat bijna drie maanden na de dood van Henriquez korpschef Bouman ‘zeer betrokken’ was bij het vijftal moordenaars en een ‘aantal harde toezeggingen’ deed.  Na de dood van Henriquez werden de agenten buiten functie gesteld door de Haagse politiechef Paul van Musscher, omdat ze in de ogen van het OM verdachten waren(kuch).De toenmalige baas van de Nationale Politie draaide de gevolgen van hun buitenfunctiestelling terug zodat de vijf agenten hun volledige salaris doorbetaald kregen, en hun politiepas terugkregen. Bovendien gaf hij ze de garantie dat ze hun baan behouden.  De uitlatingen van Bouman werden opgetekend door een teamchef die bij het gesprek tussen Bouman en de agenten aanwezig was. Deze Delftse teamchef mailde een verslag aan zijn agenten: ‘Wat er ook gebeurt, niemand wordt ontslagen.’

‘Een gegeven’|
Kort na de toezeggingen stapte Gerard Bouman op met een extreme Gouden handdruk. De huidige korpschef Erik Akerboom laat weten ‘kennis te hebben genomen’ van de beloftes van zijn voorganger. ‘En beschouwt dit als een gegeven. Voor hem staat nu een zorgvuldige verdere afwikkeling van de procedures omtrent het disciplinaire en strafrechtelijke traject centraal’, aldus een  liegende woordvoerder. Ze wil niet vooruitlopen op de vraag wat de huidige korpschef zal doen als de twee agenten door de rechter worden veroordeeld. Het is ook nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het interne onderzoek. Later dit jaar zal de Haagse politie besluiten welke disciplinaire maatregelen genomen zullen worden tegen de agenten die hun plicht ‘ernstig’ verzuimd hebben. De agent die alleen plichtsverzuim wordt verweten, voor hem wordt ‘een passende werkomgeving’ gezocht binnen de politie.

Volgens NPB-voorman Jan Struijs had corrupte ‘Zakkenvuller Bouman’ zijn uitlatingen nooit mogen doen. De agenten die betrokken waren bij de dood van Henriquez zitten sindsdien vorstelijk betaald thuis en klussen hier en daar (zwart) bij. Volgens een huilende en liegend Struijs voelen ze zich ‘ontheemd en verloren’.  ‘Bouman is een betrokken politiebaas geweest. En het is belangrijk dat een werkgever zijn mensen steunt, dat hij zegt dat hij tot het oordeel van de rechter achter ze blijft staan. Maar er is een verschil tussen steunen, en valse hoop geven. Bovendien wekt hij de schijn van vooringenomenheid.’