(van onze Verworpene der aarde redactie)

AMSTERDAM-NOIR- De oude CDA Rat Vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State en persoonlijke vriend piet-hein-donnervan ‘Graai King Willem’ en de VVD-er ‘Pedo Demmink’ is tegen het afschaffen van het eigen risico in de gezondheidszorg. Is hij seniel of Gek of gewoon of een bikkelharde Rat in pak crimineel? Donner als oude ‘CDA-Rat’ misbruikt de bijbel om de arme sloebers die gedwongen zorg mijden af te schrijven „ Als je eigen risico zou afschaffen, haal je alle tien plagen van Egypte weer naar binnen en neemt u mij nu niet voor de Duivel.”Dat bralt de gewetenloze Duivelse Donner tegenover zijn op één haar failliete clubblad NRC. Donner is niet bekend met de Barmhartige Samaritaan uit de Bijbel „Wij zien dat de zorgkosten weer verder stijgen en dat ligt heus niet aan de Mega miljarden Winsten die de Zorgverzekeraars maken en de ‘Graai-salarissen‘ van de Zorg ‘Maffia-directeuren’. Het zou verstandig zijn alle grote kosten die mensen het ‘Klootjesvolk’ in hun kansloze leven maken, in samenhang te bekijken. Dan gaat het om niet de te betalen woonlasten, de kaal geplukte pensioen en de toren hoge ziektekosten. Want met name ouderen maken veel zorgkosten, terwijl die verder lagere lasten hebben. Zij hebben vaak hun hypotheek al afbetaald”, aldus Donner in de krant. Donner is ook niet bekend dat juist de meeste bejaarden helemaal geen eigen huis bezitten en nu al amper te eten hebben en zelfs op straat hun eten bij elkaar moeten scharrelen .

Kwart ‘Maffia-Zorg’ ‘Graai en Naai Bobo’s’ boven Balkenendenorm.

Koningshuis,Cameron&Soros&President Porosjenko betrapt in Panama Papers.

Echtpaar Schippers de ‘VVD-Zorg-Rippers’. Leger des Heils eist 10 duizend woningen voor Daklozen na gesprek met Steve Brown (Video).
De Raad van State is onafhankelijk de Royal Elite adviseur van de corrupte regering. De ‘Royal-Raad van Staten’ wordt voorgezeten door de Koning zelf; de erfprins is lid van de Raad vanaf zijn achttiende. Ma.w. een wereldvreemd Royal kind is de baas van de Raad van Staten! De Koning benoemt de leden.Lekker onafhankelijk, niet dan? Over de kosten in de gezondheidszorg zegt Donner: „Wij hameren erop: kijk hoe je die kosten écht Schippers de Zorg Ripperskunt gaan beheersen en dan moet u mij niet vragen wat ik vind dat Prinses Amalia al vanaf haar 18e een Taxfree uitkering  van 1,5 miljoen euro van de Staat krijgt. U weet toch dat zij straks op haar 18e mijn baas is , ha,ha,ha,haha. Anders verdringen de zorgkosten straks de andere taken en bestedingsmogelijkheden van de ‘Graai-overheid’ nog meer. Of de kosten worden, in de vorm van hogere premies, verdeeld over alle Nederlanders met uitsluiting van het Koningshuis en de Elite.”In de politiek ligt het eigen risico terecht onder vuur. GroenLinks, PVV, SP en 50PLUS willen het afschaffen. Ook PvdA en CDA willen nadenken over afschaffing of vermindering van het eigen risico.’VVD- Gansterin’ Minister Edith Schippers (Volksgezondheid voor de Rijken en koningshuis -VVD-misdaadgroep) vindt het eigen risico in de zorg van minimaal 385 euro per jaar „heel goed te verantwoorden, want daarmee sterven veel arme bejaarden.”

‘Maffia-Zorgverzekeraars’ hebben overschot van 8,5 miljard euro  is Donner en King Willem niet bekend.
Als het eigen risico wordt afgeschaft gaat volgens haar de premie voor verzekerden met 284 euro per jaar omhoog (kuch). Afschaffing kost 3,9 miljard en dat geld kan zo worden opgehaald bij de Belasting ontduikers die allemaal met naam genoemd worden in de Panama Papers. Pikant is dat de ‘Koninklijke-Incest-Familie’(Video) daar ook genoemd wordt. Ook pikant is het dat als het Lieg en Bedrieg kabinet Rutte met zijn PvdA loopjongen Asccher de Winst zouden afromen van de Zorg-Maffia er bijna het drie dubbele wordt binnen gehaald,namelijk 8,5 mijlard.PvdA Bejaarden Melker Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid voor de Rijken–PvdA-hoertje) vindt dat serieus gekeken moet worden naar het eigen risico met de verkiezingen in het vooruitzicht, dat volgens hem nooit een belemmering mag zijn voor de gewone mensen die zorg nodig hebben. Na de verkiezingen laat hij off de record weten kan alles wat hem en zijn NSB-partij gewoon bij het oude Graaien blijven.

Tot slot: Zie Hierna de Crime-lijst van de Graaiers en waarom Schippers en Donner dus tegen het afschaffen van het eigen risico zijn:

Crime Lijst van 'Zorg -Maffia' Graaiers
Crime Lijst van ‘Zorg -Maffia’ Graaiers