(van onze ‘Kapitalist-Fascistische-VVD’ reactie i.s.m. onze bejaarde, seniele Trouw redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Lijdt de VVD senator Schaap aan zware Projectie (psychologie)? Is hij gek? Of is hij Mark rutte Aka Sterf maargewoon een beroeps ‘VVD-Neo-Nazi-Volksophitser’ tegen Wilders?
Het is een feit van Algemene bekendheid dat de Eerste Kamer vol zit met corrupte lobbyisten en de VVD-misdaadgroep spant op dat gebied de kroon. Ook is het een feit van algemene bekendheid dat Rutte als een ras NSB-er het Nederlandse Volk heeft uitgeleverd aan het ‘Neo-Fascistische-Groot-Kapitaal’ met als gevolg dat 2,5 miljoen burgers onder de armoedegrens moeten zien te overleven De PVV is in sommige opzichten gevaarlijker dan de NSB. Dat bralt de ‘Nep en fop filosoof’ en extreem corrupte VVD-Eerste Kamerlid dr. Sybe Schaap (70) in een interview met het bejaarden blad Trouw.Is hij seniel? Is hij een ‘Neo-Nazi VVD NSB-er’? Weet hij dan niet dat bijv. de vice premier Asscher zijn familie met de Nazi heeft gecollaboreerd als ras NSB-ers?


Wat heeft Holleeder ‘De Neus’ en Asscher met ‘Ariërs-NVU’ demonstratie Amsterdam te maken?

Erik Vlieger: Dat Eerste Kamer vol zit met corrupte ‘lobbyisten-Ratten’, wordt nooit schandaal in Nederland.

‘Nep-parlement’ verdient ‘Nep-socialist & Mocro-Spion Arib’ als Voorzitter.
Partijen Poresjenko
Hij meent dat de partij van Wilders te weinig tegengas krijgt met name van zijn eigen partij. Zo bralde de zelfverklaarde seksloze Rutte bijvoorbeeld in zomeravonden wel met Wilders te kunnen regeren “Dat is een gevaarlijke tendens. In de tijd van de NSB had iedereen zijn eigen sterke ideologie: socialisten, gereformeerden, katholieken en liberalen. Men wist dat men simpelweg geen NSB’er kón zijn vanwege die eigen ideologie. Maar ideologieën bestaan niet meer, behalve dan de ideologie van de ‘Graai- Rechtse populistischte’ partijen VVD,D66,PvdA en GroenLinks.” Het populisme speelt een belangrijke rol in Schaaps nieuwste projectie ‘NSB-Groot-Kapitaal-VVD-boek’ ‘Rechtsstaat in verval ( door de VVD en PvdA), dat deze week verschijnt. Daarin schrijft hij: ‘Wilders heerst als een Führer die zelfs het nationaal-socialisme niet heeft gekend’. En dat is op zich gek want zover wij weten is Rutte de laatste jaren de Führer van Nederland en in die zin verantwoordelijk is van het verval van de Rechtsstaat en de onmenselijke armoede. En noemde de SP niet de Tweede Kamer zelfs een Slangenkuil? Zijn zij nu ook NSB-ers?

Schaap: “Natuurlijk bedoel ik niet dat Wilders een massamoordenaar is als Hitler, de Shell,  de voormalige VVD partijleider de ‘Gasmoordenaar Frits Bolkestein‘,het ‘VOC-Koningshuis’ of het Groot Kapitaal, maar wel dat hij met zijn partij een gevaarlijke structuur neerlegt. Als Wilders de macht krijgt, zou dat weleens heel akelig kunnen uitpakken voor de Ultra-rijken en de VVD-misdaadgroep. Een dictatuur? Zou zomaar kunnen. De PVV is op zich al een dictatuur en als bij ons Rutte met zijn Showbizzvuilnis billenmaatjes Gordon en Albert Verlinden de heersende Dictatuur van de Pulp-Media-Mafketels..” De PVV zaagt volgens Schaap aan de fundamenten van de rechtsstaat door democratische instituties voortdurend belachelijk te maken: nep-parlement, nep-parlementariërs, nep rechters. En dat is weer gek van deze zogenaamde filosoof en top VVD-er Schaap, want zo ver wij weten is nu juist de VVD die alles de laatste jaren wat de Rechtsstaat betreft in Nep heeft veranderd. En hoe zit het met de algemeen bekende  EU VVD Boss ‘Neo-Nazi -Hans van Baalen’ in dit verband?

Hoe gevoelig kritiek op de PVV ligt, bleek in 2012 toen Schaap zijn boek ‘Het rancuneuze VVD-gif’ uitbracht. Daarin VVDbeschuldigde hij de PVV ervan net als de NSB in te spelen op volkse ressentimenten. En dat uit de mond van een VVD-er die lid is van aan misdaadpartij die het Volk altijd voor liegt en leeg plundert tot op het bot. Vanuit de corrupte VVD-top werd destijds zware druk op Schaap uitgeoefend het seniele boek uit te stellen vanwege de toenmalige gedoogsteun’ van de PVV door ‘Judas- Rutte’. De auteur verwacht ditmaal geen moeilijkheden met zijn ‘Pedo-Demmink-partij’. “De VVD neemt nu voldoende afstand van de PVV. Kennelijk heeft Schaap niet naar Zomeravonden gekeken aflopen zondag, want aldaar bleek juist het tegendeel? Was hij al naar  bed als bejaarde seniele VVD-er? Het lijkt mij echt onmogelijk dat de VVD weer gaat samenwerken met de PVV.” De PVV was gisteren niet voor commentaar bereikbaar voor Trouw die zich als een toilet heeft laten gebruiken voor de bejaarde Schaap zijn VVD diarree.


Vandaag staat in  het bejaarde ‘Toilet- Trouw’ een uitgebreid  diarree-interview met Sybe Schaap. “Ach, de joods-christelijke traditie. Toen de SGP, die er niet voor schroomt om zelfs mensen te onthoofden de PVV er eens naar vroeg in de senaat, bleef het akelig stil.”