(van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Jong geleerd oud gedaan:Ratten in pak vullen Zakken ten kosten van onderwijs.VVD Staatssecreatris Dekker:Passend onderwijs voor arbeiders kinderen niet nodig.
De VVD misdaadgroep is in zijn nopjes van het ‘anti-arbeiders-0nderwijs’ beleid van deJet Bussemaker hysterische Bussemaker en haar Boss Rutte. Honderden zo niet duizenden 16- en 17-jarigen die als eerstejaars nu willen instromen in het middelbaar beroepsonderwijs voor de laagste klasse, wachten op de toegezegde kruimel tegemoetkoming in de schoolkosten. De Stichting Leergeld vreest dat ouders hun kinderen om die reden thuis houden of dat scholieren voor een goedkopere, niet passende ‘Nep en Fop- studie’ kiezen.

Zo helder is de scheidslijn tussen ‘Kierewiet Bussemaker’ en intelligente Complotdenken niet.Frauduleuze declaraties onderwijsbobo’s’.Niemand gearresteerd. Samsom blij.

Bussemaker ‘s ‘VVD-Maffia-Leenstelsel’ zorgt voor minder studenten uit Lager Klasse.
Pieter Duisenberg
Dit gebeurde vorig studiejaar, als gevolg van het vervallen van een wet die zorgde voor een tegemoetkoming voor minder draagkrachtige ouders van kinderen die vanuit het vmbo naar het mbo doorstromen en al zijn aangewezen op de onmenselijke Voedselbanken van de ‘PvdA Kapo Klijnsma’. Rutte kon zijn geluk niet op!„Er kwam een ‘Nep en Fop-kindgebonden budget’ voor in de plaats, dat soms slechts enkele tientjes bedraagt per maand, terwijl de schoolkosten gemiddeld meer dan 600 euro bedragen om de ‘Graai- salarissen’ van Onderwijs Bobo’s te kunnen betalen. Omdat kinderen die naar de havo doorstromen wel ’gratis’ verder kunnen leren, ontstond een scheve verhouding en dat is nou precies waar de VVD-misdaadgroep en zijn PvdA-hoertjes voor staan. Daar zullen wij aankomende zondag de ‘CIA-Trol -New York Times journalist Thomas Erdbrink’ (Video) van de VPRO zomeravonden Rutte geen enkele vraag over horen stellen.

‘Rat in pak stad Rotterdam’ van ‘Zonnekoning Aboutaleb’ weert ‘asocialen’ uit huizen en scholen.
Om herhaling te voorkomen, beloofde de corrupte PvdA minister voor dit jaar een eenmalige regeling en in volgende schooljaren een structurele oplossing.„Echter het bleek weer eens een ‘Nep en Fop maatregel’ en de ‘Tweede Kamer-Slangenkuil’ stond erbij en keek er naar: het schooljaar is begonnen en het geld is er nog niet, terwijl de miljoenen bonussen van de Bankier-gangsters en Bestuur-gangsters ons om de oren vliegen ”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van de Stichting Leergeld. „We worden overstelpt met vragen van wanhopige kaal geplukte ouders , die ook nog eens in het Thomas ErdbrinkRotterdam van de corrupte  ‘PvdA Zonnekoning Aboutaleb’ met zijn ‘Neo Nazi’s-Leefbare’ worden bedreigd dat zij uit hun Ghettowoonwijken worden uit gezet als onopgeleide asociale. Er is geen geld voor eten, boeken, uniformen of ander aan te schaffen materiaal. We kunnen alleen maar hopen dat Zakkenvullende Bobo’s’ van de mbo’s leerlingen nu niet gaan weigeren omdat ze de verplichte materialen niet hebben en armoedig gekleed zijn en honger hebben.”De Zakkenvuller Marije Hulsbosch van de corrupte MBO Raad vertelt dat half september de tijdelijke regeling door het ministerie wordt gepubliceerd en de scholen dat geld vervolgens in december ontvangen. Ik ontvang ieder maand mijn ‘Graai-slalaris’ en (Fraude)-declaraties op tijd. ,,Minister Bussemaker maakt bijna vijf miljoen euro vrij ( exact het zelfde bedrag dat de PvdA “Miss Cow” Dijkstra de Clintons cadeau heeft gedaan) om te voorkomen dat studenten van minder draagkrachtige ouders om financiële redenen afzien van de opleiding van hun keuze. Het is de bedoeling dat studenten wel nu al een beroep kunnen doen op de extra voorzieningen. Rutte DijsselbloemWij hebben de mbo-scholen erover geïnformeerd, ha,ha,ha,ha.”Moeder Mery Jansen van Galen, arbeidsongeschikt en levend van een minimum honger inkomen en dagelijks vernederd door de corrupte en meedogenloze ‘Bijstand -Participatie ambtenaren van de NSB telg Asscher’, heeft die ervaring echter niet. Haar dochter van 16 gaat naar het Hout- en Meubileringscollege en krijgt nul op rekest bij de vraag om tegemoetkoming. ,,Ik moest voor 694 euro boeken bestellen. Eerst overwoog ik haar thuis te houden, maar heb toch maar besloten letterlijk het eten uit mijn mond te sparen, zoals zo veel mensen gedwongen zijn te doen. NL is een ‘Elite-Schurken-Staat staat’.” Het extreem corrupte Transparency-NL heeft in een ‘Leugen-Persverklaring’ laten weten dat het niet uitbetalen van boekengeld aan de laagste klasse een goede zaak is van het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte en zijn PvdA loopjongens Asscher en corruptie voorkomt van de Onderwijs en dat zij allemaal a.s.a zondag met een glas witte wijn en een snuifje cocaïne (Video) naar  de ‘VVD en CIA propaganda Zomeravonden’ met hun ‘subsidie-Boss Rutte’ gaan kijken.