(van onze VVD en PvdA Bestuur gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Afhankelijk zijn van de Honger-bijstand is voor steeds meer kinderen Mark rutte Aka Sterf maarrealiteit sinds het Lieg en Bedrieg KabinetRutte&Asscher heersen in Nederland.
In 2015 woonden er in Nederland 226.000 kinderen in onmenselijke omstandigheden in  een  ‘Honger-bijstandsgezin’. Dat is 1,3 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat om 6,7 procent van alle kinderen die nu samen met hun ouders boodschappen doen bij de mensonterende ‘PvdA Kapo-Klijsma Voedselbanken‘ en amper kleren aan hun lijf hebben. Rutte is in de zevende VVD- hemel!

Trots van de VVD en PvdA: Kinderen tonen participatie initiatief .
Trots van de VVD en PvdA: Kinderen tonen participatie initiatief .

Explosieve toename Vluchtelingen gaat ten koste van NL daklozen en Bijstandsgerechtigden.
Het aantal gezinnen dat moet leven van de bijstand is ongeveer gelijk gebleven tot verdriet van Rutte. Rutte had graag gezien dat het aantal Biijstand’s gezinnen van de ‘Labbekakken'(Video) werklozen arbiters was toegenomen onder zijn pluk de arme kaal regiem. Gemiddeld zijn er dus meer kinderen per gezin.Volgens het CBS komt deze ontwikkeling vooral door de toename van het aantal kinderen uit Syrië tot grote vreugde van de COA-misdaadgroep en de ‘VVD-Elite-Pedo-Demmink- kliek’.


Bijstand en een Woning en 10.000,- euro inrichting’s kosten na verblijfsvergunning.

In 2015 leefden 7000 Syrische kinderen in Nederland in een ‘Honger-bijstandsgezin’. Eerder meldde het CBS al dat er in 2015 ruim 10.000 bijstandsontvangers bij kwamen die waren geboren in Syrië. De verklaring is dat asielzoekers een beroep kunnen doen op de bijstand, een woning en inrichting vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Bijstandsgezinnen van Marokkaanse herkomst en die afkomstig uit ‘overige niet-westerse landen’ zoals Syrië bestaan vaak uit meer kinderen dan gemiddeld, weet het CBS. Van de Syrische bijstandsgezinnen heeft 34 procent twee kinderen, 25 procent drie kinderen en 15 procent vier of meer kinderen.

Vooral in de Hel van Rotterdam van de ‘PvdA Zonnekoning Aboutaleb’.

De gezinnen die het moeten doen van een bijstandsuitkering wonen vooral in Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag. In het  (on)-leefbaar Rotterdam wonen de meeste bijstandskinderen. Daar leefde in 2015 18 procent van alle kinderen van een uitkering in een ware hel van de ‘PvdA Razzie-Zonnekoning Aboutaleb‘.