(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Echtpaar Schippers de ‘VVD-Zorg-Rippers’.
VVD Minister Schippers op het matje om ontbreken draaiboeken voor Schippers de Zorg Rippershet opsluiten zonder proces van verwarde mensen. Dat Schippers samen met haar verwardeSnake in Suit man‘ alle arme zieken dagelijks Ript is voor de ‘Tweede-Bral-Kamer’ geen probleem. Maar vergis u nu niet de Tweede Kamer bedoelt met verwarde mensen niet het Koningshuis,de Ultra-Rijken,de Ratten in pak en de vrouwenmeppers van het type ex Minster Camiel Eurlings of de Belastingdienst van de ‘VVD Gangster Wiebes’. Ook  geen vragen in de Tweede Kamer hoe het kan dat de vrouwenmepper ‘Captain Gay Eurlings‘ Nederland vertegenwoordigd in Rio als de Dutch verwarde NL Voorzitter en zich elke dag helemaal lam zuipt in het ‘Holland-Heineken-Verslaafden-Huis‘en liederlijk sporters in hun reet knijpt.

Jong geleerd oud gedaan: Ratten in pak vullen Zakken ten kosten van onderwijs.
De Tweede Kamer wil opheldering van minister VVD Gangsterin Schippers (Volksgezondheid voor de Rijken en lobbyist samen met de moeder van Lodewijk Asscher voor de sigaretten Maffia Industrie ) na alarmerende berichten over haperende ‘hulp’ aan gevaarlijke verwarde mensen. De Tweede Kamer wil geen opheldering date er geen hulp wordt geboden aan de 2,5 miljoen mensen die onder de armoedegrens moeten overleven en dat 500 kinderen niet een behoorlijk maaltijd per dag krijgenCorrupte Gemeenten zouden uiterlijk deze zomer met een plan van aanpak komen over hulp aan loslopende psychisch gestoorden die mogelijk een gevaar vormen voor de samenleving. Gisteren werd echter bekend dat nog geen één gemeente zo’n draaiboek klaar heeft. De rechtse Populistche partijen VVD en D66 noemen het uitblijven van de broodnodige gemeenteplannen ’onacceptabel’. De PvdA-hoertjes en CDA vinden het ’zorgelijk’, de PVV ’zeer pijnlijk’. De PVV zou feitelijk blij moeten zijn ,want de ervaring leert dat indien er dergelijke verwarde mensen draaiboeken in de Gemeentes zouden zijn zij als eerste zouden worden opgepakt.Van de ‘VVD Gangsterin Schippers’ willen ze weten hoe het mogelijk is dat gemeenten massaal de deadline overschrijden en wat daarvan de gevolgen zijn. Nou, daar kunnen wij wel vast antwoord Criminele Burgemeestersopgegeven: Het gevolg op haar zoveelste falen van haar en de criminele Burgemeesters is dus naar goed Nederlands politiek gebruik niets.De corrupte en gewetenloze VVD-bewindsvrouw laat weten nog niet op de zaak te willen ingaan. De Tweede Kamer had ze eerder al beloofd om na het zomerreces van twee maanden met een verwarde brief te komen over de verwarde kwestie. Tot die tijd doet ze er geen ‘VVD-Leugen-uitspraken’ over en tot die tijd hoeven haar PvdA-hoertjes nog niet automatisch ja te knikken. Daarna zal zij naar goed VVD gebruik weer beginnen met keihard liegen met steun van de PvdA. Dan is zij even niet verward. Met dat laatste is de Tweede Kamer dan weer tevreden en in het geheel niet verward.

 

De meeste extreem verwarde Rechte Populistische politieke partijen D66, GroenLinks, PvdA en VVD erkennen dat de materie niet eenvoudig is. Zo blijkt het in de praktijk nog steeds moeilijk te zijn om ‘verwarde’ mensen Partijen Poresjenkovan de straat te halen zolang ze zelfs niet willen en geen strafbaar feit hebben gepleegd. Zo verward zijn de verwarde mensen dus ook weer niet. Zij kennen hun rechten. De  verwarde plannen van Schippers zijn namelijk in strijdt met de mensenrechten(EVRM). Ook is het moeilijk om de vele langs elkaar heen werkende instanties, waarvan de ‘Graai en Naai Top’ meer bezig is met hun zakkenvullen te stroomlijnen. Als het om zakken vullen gaat van de ‘Graai-Top’ zijn ze met zijn allemaal even niet verward, maar slaan toe als niets ontziende Maffia.Minister Schippers aka “Rook je maar dood” heeft vlak voor de zomer een plan naar de Kamer gestuurd waardoor het mogelijk maakt om potentieel gevaarlijke mensen eerder, voor een korte periode te observeren en screenen, maar is zelf ook erg levens gevaarlijk druk met haar man op het zieke Klootjes Volk te Rippen. Familieleden van ernstig ‘verwarde’ kaal geplukte mensen kijken reikhalzend uit naar de dag dat Schippers en haar ‘Graai-man’, het Koningshuis, de Ratten in pak, Erik Wiebes en het “Lieg en Bedrieg Kabinet” van de straat worden gehaald. De Tweede Kamer is positief over het plan en kondigt aan vaart te zullen maken met het bespreken ervan en is niet verward en goed uitgerust van hun vet betaalde twee maanden vakantie reces.