(van onze VVD en PvdA Bestuur Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Stemadvies Landelijke Verkiezingen 2017 van Volksnieuws Amsterdam-Mark RutteNoir.Nummer 1: ‘Mensch Pieter Omtzigt‘.(“a person of integrity and honor”).
Het kabinet heeft het misdadige record van 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens en 500 duizend kinderen geen dagelijkse maaltijd op zijn naam staan, Houzee! Ze willen door tot het einde met het plunderen van de zieken, bejaarden en werklozen, maar ‘Judas-ruzie’ hangt in de lucht. Die indruk wekte het “Lieg en Bedrieg kabinet” van VVD-misdaadgroep en zijn PvdA-hoertjes op de heidag aan het begin van zijn laatste missionaire jaar. Premier ‘Garry Glitter Rutte‘ en vicepremier arbeiders verrader Asscher spraken de ambitie uit om de rit uit te zitten tot 15 maart. Maar “we gaan de verkiezingen in en de onderlingen verschillen laten zien”, zo kondigde de loopjongen van Rutte Asscher alvast aan. “De ambitie is er”, bralde Rutte over het volledig afmaken van de kabinetsperiode en ging tussen door even bellen. Met Wie? Met de VVD Valse nichten Gordon of Albert Verlinde? Met President ‘TIIP Obama’ hoeveel poor Blacks er weer vermoord(Video) zijn? Het kan zo maar.

Asscher treed in de voetsporen van zijn ‘NSB-Overgrootvader‘ met selectief afwijzing regeling AOW oorlogsgetroffenen.

Kabinet en Kamer twee maanden vet betaald op vakantie. King Willem Graait mee.
De mogelijkheid bestaat dat beide misdadige kopstukken als lijsttrekkers straks tegenover elkaar komen te staan. Rutte neemt over een paar weken een besluit of hij nog een keer de ‘VVD- stront-kar’ wil trekken over de Diederik Samsomrug van de reeds kaal geplukte massa.  ‘Loopjongen Asscher’ heeft eerder gezegd de zomervakantie van twee maanden te gebruiken om na te denken of hij PvdA-leider Godfather wil worden en de ‘Imam Samsom’ te vervangen. Wie hoopte op een conclusie van deze ‘Judassen-brainstorm’ kwam gisteren bedrogen uit zoals heel Nederland de afgelopen drie jaar bedrogen is uitgekomen, behalve de Ultra-Rijken, de Bankier-Gangsters en de Bestuur-Gangsters. “Dat ga ik niet met u bespreken”, bralde hij afgemeten als telg van één van Nederlandse beruchtste Misdaad families. Pas in oktober sluit de kandidaatstellingstermijn voor het lijsttrekkerschap van de ‘PvdA-hoertjes’. Rond het Delftse museum De Prinsenhof probeerde het criminele duo uit te stralen dat hun ‘Pluk de arme en zieke en bejaarde en werkloze kaal ploeg’ Nederland met bezuinigingen berovingen en hervormingen plunderingen van ‘Jan met de Pet’ weer toekomstbestendig heeft gemaakt voor de Ultra-Rijken. Aan het ‘Duivelse Binnenhof’ bestaat breed de overtuiging dat het kabinet is uitgeregeerd en dat de laatste maanden van Rutte en zijn loopjongen Asscher één grote Leugen verkiezingscampagne zal worden.

Het succes van de ‘VVD en PvdA Vrije Marktwerking‘: 52 miljoen werksters rechteloos.

Geen woord over de ‘Royal-VVD-Demmink Pedo-kliek’ op Prinsjesdag.
Het kabinet begint donderdag met de overleggen over de roof en plunder met de wet in de hand begroting voor komend jaar, die met Prinsjesdag  ‘Graai-King Willem-Propaganda-dag’ wordt gepresenteerd. Was er dit jaar nog ruimte voor een forse belastingverlaging van vijf miljard euro, in 2017 hoeven burgers niet meer op zo’n Eric Wiebes Jeroen Dijsselbloemcadeautje sigaar uit eigen doos te rekenen. De PvdA Minister ‘Gluiperd Dijsselbloem’ (Financiën voor de Rijken) maakte vorige week duidelijk dat het kabinet zich de komende weken vooral gaat richten op het wegwerken van negatieve uitschieters in de koopkracht van sommige groepen mensen. Met name de inkomensvoorziening van ouderen die drie jaar lang zijn beroofd door het Kabinet heeft daarbij de aandacht van de corrupte ministers.Naast het houden van reguliere Staatsgeheime vergaderingen komt het kabinet ook enkele keren per jaar informeel bijeen om de stand van het land hun misdaden jegens de menselijkheid te bespreken. In augustus van 2015 maakten de gewetenloze ministers en staatssecretarissen bijvoorbeeld een uitstapje naar het strand bij Wassenaar op kosten van ‘Jan met de Pet’. Dolle Pret! Af en toe wat zand naar elkaar gooien in plaats van het hele jaar  in de ogen van de burger. Naast wandelingen langs de kust werd bij deze heidag ook de basis gelegd voor de aanpak van de asielcrisis, die inmiddels de ‘COA-misdaadgroep’ en de ‘Goeden Doelen Maffia’  tot een Goudmijn heeft gemaakt voor de ‘Graai en Naai-Top’ van de PvdA en VVD-ers en aanverwante ‘VVD- Vastgoed Maffia‘.