(Door Rob Brockhaus)

AMSTERDAM-NOIR- Verbree komt met ‘n uitgebreider verslag dat lijkt op de presentatie van ir. R. Rietveld dat te zien is op:

Een spetterend interview over corruptie in de rechtspleging.In de video zijn enkele linkjes vermeld die voor het gemak hieronder apart zijn weergegeven. 

Het dossier van Wouter Verbree is een halve meter dik. Bewijs genoeg van ,manipulatie en beschadiging.

Een spetterend interview over corruptie in de rechtspleging

–  Aanvullingen van onthullingen vanaf 17 augustus 2016.

– De evaluatie van de rechtspraak van prof. van Putten.

Compliment en kritiek op de aangifte van mr. A.R. van der Winkel met art. 162 Sv.

– De aangifte van ir. Rietveld bij de politie tegen het college van het Gerechtshof in Arnhem.

Rietveld vertelt over die aangifte tegen het Hof bij de politie

 – De eerste jaarlijkse ceremonie ter herdenking van de dodelijk slachtoffers van het rechtssysteem.

– Verslag van het gesprek met president Verweij.

– De mogelijke doorbraak voor nieuwe politieke partijen om een zetel te verwerven.

– Een overzicht van mailadressen van rechtswinkels in Nederland en van de sociale advocatuur.

Instructie met dwangsom voor iedereen die aangifte wil doen , maar geweigerd wordt.

– Het stellen van lastige vragen aan politici, ambtelijke instanties en de massamedia.

– Verslag over juristerij en gesjoemel.

Verder wat saillante voorbeelden van rechtsweigering en bewust dwalende rechtspraak:

 – Drs. Burhoven Jaspers, rechtsweigering door de rechtsmacht en m.b.t. de Drie van Arnhem.

– drs. H. Teernstra, publicist over letselschade: “In gevecht met de hoeders van ons recht”.

– Robert van de Luitgaarden en zijn boek over seksueel kindermisbruik.

– Ing. Ad Van Rooij: levensgevaarlijk geïmpregneerd hout en Wolmanzouten.

– Karel de Werd over ambtelijk corruptie in het recht en in de politiek.

– Dr. G.J.J. Beukeveld over gezwendel in het recht m.b.t. de Discotheek Lord Nelson.

– Lezing van oud-raadsheer dr. mr. W. Wedzinga over bananenrepubliek Nederland.

– Prof. Twan Tak publiceerde zijn rapport over de Raad van State en de onthechtte burger.

– Ir. Leo Nevels, uitvinder van de Nuloptie m.b.t. sanering van het milieu ziet tegenwerking.

Drs. L.W. Verhoef, registeraccountant, over gesjoemel met gemeentelijke begrotingen

– Publicist mr. P.P.M. Ruys: “Wij zien u wel in de rechtszaal”, klassenjustitie in Nederland?

– Ing. Arnold v/d Voort, deskundig hulpverlener voor gefailleerden uit kritiek in zijn boeken

– Martin Dessing deed strafaangifte tegen minister G. Zalm wegens bankbreuk.

– Ondernemer P. Quekel sr. Werd door Theo van Gogh gesteund in zijn rechtsprocedures.

– drs. H. Kerkhof: misdrijven openbaar Bestuur, Justitie, OM, Politie, Rechterlijke Macht.

– A. van Belle slachtoffer van arrogantie en incompetentie bij VROM en chantage van ’t OM..

– Jan Hof publiceerde Zwartboek Kinderbescherming over wantoestanden in de jeugdzorg.

-drs. F. Veerman is de Klokkenluider m.b.t. de atoomspionage van dr. Abdul Khan.

-R. Hörchner: tapschandaal korpschef Akerboom: Recherche loog onder ede.

Er zijn nog veel meer ‘klokkenluiders’ die volgens de wet geen echte klokkenluiders zijn, omdat het ‘Huis van de Klokkenluider’ alleen burgers in loondienst als zodanig erkent. Niet werkzame melders van corruptie en wantoestanden bij bijvoorbeeld de overheid of in de politiek worden niet als zodanig erkend en beschermd. Klokkenluiders die zich melden bij het Huis voor de Klokkenluider kunnen alleen maar worden toegelaten indien zijn een verklaring tekenen om nooit contact op te nemen met de media over wat hun probleem is. De doofpot staat bij de Nationale Ombudsman al helemaal klaar en het recht ligt daarmee in de vuilnisbak. De Tweede Kamer is mede door de fractiediscipline een eindstation voor democratische controle. Niets wat het binnenlands bestuur kan schaden wordt openbaar behandeld. Nooit rechterlijke fraude, nooit de geldpolitiek en nooit de boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer met vervalsing van 12 jaar lang de miljardennota m.b.t  het spoorloos verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW.

Wouw, als nu iedereen toch nog blijft slapen?Dan krijgen wij de regering die we verdienen.’Wij zijn dringend op zoek naar bewijzen van inmenging van de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak.’ Zie ook de juristerij over bewijzen van fraude en corruptie inzake faillissementenEr komt nog heel veel meer aan onthullingen die de openbaarheid nog niet haalden.