(door de Staats-NOS bewerkt door onze waarheid redactie)

AMSTERDAM-NOIRHypocriete en corrupte ‘NOC*NSF-Heineken’ van ‘Captain-Gay Eurlings’&’King-Pils-Willem’ stuurt King Willem DrankorgelYuri van Gelder naar ‘Doping Rusland‘. Geen Heineken en Luxe Wachtgeld voor Yuri!
Heeft Yuri van Gelder zijn vriendin mishandelt en berooft zoals de IOC Voorzitter ‘Captain Gay Camiel Eurlings’? Is dat niet het geval, dan is de kans klein, heel klein dat hij gaat winnen. Is Van Gelder net als ‘Captain Gay Eurlings’ een billenmaatje van King Willem en ‘Gary Glitter Rutte’? Nee! Dan is hij kansloos”, antwoordt de door ons zeer gewaardeerde Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, op de vraag van de Staat-NOS of Yuri van Gelder via een kort geding alsnog deelname aan de finale van de Olympische Spelen kan afdwingen van de ‘NOC*NSF- Heineken & King Willem’.

Verdachte zware mishandeling en beroving ‘Captain Gay Eurlings’&Rutte in één ‘Poep-bootje’ op Kings Day

Graai King Willem’ lacht Olympisch(Video) met corrupte Bach en Rutte is verdrietig.
De hoogleraar schat de kans op 1 procent .”Het hangt af van de juridische grondslag onder het besluit van het ‘NOC*NSF-Heineken’ om Van Gelder naar huis te sturen”, zegt Olfers. “Als dat alleen het contract is tussen de atleet en het NOC*NSF, is het duidelijk. Dan moet de zaak zich richten op het meningsverschil van de partijen over de uitvoering van het contract. Maar omdat we niet weten of dit de juridische grondslag is, wordt het heel ingewikkeld.”Waarschijnlijk zal er vrijdag worden gekeken naar de verhouding van de sanctie van het NOC en het vergrijp van Van Gelder, zegt Olfers. “Een van de vragen wordt dan: had het ‘NOC*NSF-Heineken’ ook andere stappen kunnen nemen? Zo ja, waarom zijn die niet genomen?” De advocaat van Van Gelder zegt dat het tijdens de rechtszaak zeker over de overeenkomst zal gaan, omdat er volgens hem “een hele grote fout” in zit. “In de overeenkomst wordt namelijk over de voorbereiding van de Olympische Spelen gesproken, niet over de Olympische Spelen zelf en nergens staat dat de sporters alleen bier mogen drinken in het Heineken Holland House met de  vrouwen en ‘KLM- mishandelaar’ en IOC Voorzitter Eurlings.” Graai King Willem’ lacht Olympisch met corrupte Bach en Rutte is verdrietig.

Tweede ‘Bier Klasse Jusitie’ rechtszaak nodig.

Als tijdens het kort geding blijkt dat het NOC onrechtmatig gehandeld heeft door Van Gelder naar huis te sturen, komt er nog een andere kwestie aan het licht: de afmelding van de turner. De Nederlandse turnbond heeft Van Gelder gisteren al afgemeld Tessa Rolink Camiel Eurlingsvoor de toestelfinale bij de internationale turnbond FIG. Het startbewijs is daarop naar de Fransman Danny Rodrigues gegaan, die zweert alleen wijn te drinken. De corrupte en hypocriete (Heineken)- bond bralt half dronken dat dat niet meer teruggedraaid kan worden.Er is een tweede rechtszaak nodig om de afmelding terug te kunnen draaien en Van Gelder op de deelnemerslijst te krijgen. “Dat lukt waarschijnlijk niet”, zegt Olfers. Daar is Van Gelders advocaat het niet mee eens. “Als we gelijk krijgen van de Nederlandse rechter, stap ik naar het Hof van Arbitrage voor Sport. Met de uitspraak van de Nederlandse rechter in mijn zak, kan ik hen ook vast wel overtuigen en anders ga ik miljoenen schadevergoeding eisen.”

Tijdsdruk
Maar dan is er ook nog de tijdsdruk. “Vrijdag is het kort geding en maandag de finale. Ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar de korte tijd maakt alles wel veel moeilijker”, zegt Olfers. Ook de advocaat van Van Gelder valt over de tijdsdruk. “Hij zit niet in een training en heeft te maken met een jetlag en een kater.” Toch denkt hij dat Van Gelder wel fit genoeg zou zijn voor de finale. “Dat heeft hij mij gezegd. Hij verwacht gewoon fit te zijn en is voorlopig in ieder geval blij dat die Eurlings niet langer aan zijn kont zit.”