(van onze dr. Goebbels misdaad- propaganda redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Aan de Top van de Internationale georganiseerde misdaad wordt niet gekeken naar Ras, Geloof of Politiek. M.a.w die is al jaren ‘Multi- Cultureel’.

Steve Brown heeft een aantal jaren nauw samengewerkt met de Grijze Wolven,PPK en Dev Sol in NL en  boeken Steve Brownin Turkije en heeft dat overleeft en zal daar binnenkort verslag van doen middels een documentaire. Het is niet eenvoudig om goed zicht te krijgen op het uitgestrekte panorama van de georganiseerde misdaad in Turkije voor de doorsnee burger, omdat o.a. het  ‘Misdaadjournalistiek-drek'(Video) met als boegbeeld Peter R. de Vries er zelden of nooit over publiceren en de Staats NOS al helemaal nooit. Die zogenaamde laffe en corrupte misdaadjournalisten hebben het te ‘druk’ met Kruimel crimineeltjes en het door hun zelf gecreëerde ‘Monster’ Holleeder (Video) die nu geïsoleerd zit in de ‘Hel van de EBI’. Anders dan over vele andere drugsexporterende landen bestaat er weinig wetenschappelijke literatuur over en zeker niet in een Europese taal. Waarom? Misschien omdat Turkije een geliefde ‘vakantie’ bestemming was voor de ‘Pedo-VVD Justitie-Demmink-Top’? De AIVD van de ‘PvdA IJdeltuit Ronald Plasterk’ weet precies hoe het zit maar zwijgt als het graf. Brown heeft als uitzondering daarop wel  in zijn boeken aandacht gegeven aan de Turkse Maffia.

‘Volks-Gangster Steve Brown’ en de Turkse Maffia.

Aangifte tegen ‘Sultan-Erdogan’ wegens oorlogsmisdaden en Heroïne en ‘IS-Olie’ handel.

Fraude ‘Witwas-VVD Ratten in pak’ op Zuidas van Erik Wiebes vrijuit net als in Turkije. Oud News voor Volksnews.
Maar hoe het ook zij voor de politie is het niet echt moeilijkheid om uit te vinden met welke mafiafamilies in Turkije de Tunahan Kuzuorganisaties in West-Europa handel drijven. De organisaties zijn redelijk goed afgeschermd en Turkse verdachten zijn weinig mededeelzaam in Nederland. Aan de andere kant manifesteren de Turkse peetvaders (baba’s of de aga’s) van de georganiseerde misdaad zich in Turkije openlijker dan waar ook ter wereld! Zij geven interviews aan Staats-journalisten en laten zich onbekommerd ondervragen voor de Staatstelevisie van ‘Sultan Erdogan’. Zij gebruiken de Staatsmedia om een image op te bouwen van mannen van eer en weldoeners der mensheid net zo als ‘Politie-infromant Peter R de Vries’ jaren heeft gedaan voor zijn Maffia bazen Klaas Bruinsma, Cor van Hout en Willem Holleeder en niet te vergeten zich zelf.

Journalisten en hoge ambtenaren blijkens declaratie-onderzoek corrupt tot op het bot.

Turken en de politie in West-Europa kunnen dat sedert de introductie van de schotelantenne goed volgen en als gespreksonderwerp is het even populair als de maffia dat is in Amerika. De vrijheid die journalisten met betrekking tot ditFrank Masmeijer Coca Bananasonderwerp genieten is ongekend. Bij het ‘interviewen’ van de peetvaders maken zij met succes gebruik van hun verschoningsrecht. Een aantal hunner loopt de ‘Fatwa-politiebureaus’ en gerechtsgebouwen van Erdogan onbekommerd in en uit. In hun Media-Maffia van het Dutch allooi Misdaadjournalistiek-drek reportages gedragen zich als aasgieren. De gruwelijke details van de onderlinge strijd worden de lezers en kijkers niet bespaard, in tegendeel, er wordt veel geld voor geboden. De foto’s van de drie afgesneden en verbrande hoofden die in 1992 in het Brielse Meer zijn aangetroffen (waarover hieronder meer) zijn niet aan de Nederlandse media verstrekt, maar ze hebben (zonder twijfel na te zijn afgestaan door de Turkse politie die men uit Rotterdam een serie had gestuurd) wel in kleur de voorpagina’s van de Turkse dagbladen gehaald. Twee uit Turkije afkomstige medewerkers aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht: Y. Yesilgz en F. Okuducu, hebben de persberichten van de afgelopen drie jaar in Turkse en Koerdische kranten uitgeknipt en geanalyseerd om een beeld van de Turkse maffia te vervaardigen. (Ze deden dit overigens in het kader van een langer lopend en door het Ministerie van Justitie gesubsidieerd onderzoek naar de smokkel van Turkije naar Nederland). Het gaat hier om het rechtse en nationalistische dagblad Hurriyet, het dagblad van het politieke midden Milliyet en zgur lke (pro-Koerdisch en links) en een tijdschrift: Nokta (liberaal). Uit hun analyse blijkt dat de georganiseerde misdaad in Turkije veel, maar dan ook veel meer met het officiële leven is verweven dan in Nederland. Bij dit onderzoek is het fenomeen van de ‘Dutch Ratten in pak’ buiten beschouwing gelaten.

Strafpleiters:’Killer-Cops moorden, stelen en liegen’.

Tijdens feesten (besnijdenisfestiviteiten, officiële openingen) georganiseerd door de baba’s, zijn vooraanstaande politieke figuren openlijk aanwezig en ook leden van de geheime dienst (MIT), journalisten en hoge politiefunctionarissen. De wereld van de georganiseerde misdaad en de talrijke verbindingen met overheidsdiensten en de zakenwereld vormen een moeilijk ontwarbaar Rutte Erdogangeheel. Verschillende geheime diensten blijken uiteenlopende allianties te zijn aangegaan en elkaar tegen te werken. Hoge politiefunctionarissen hebben ieder hun eigen support group en bestrijden elkaar in de media. Met het uitlekken van een geheim rapport van de centrale geheime dienst (MIT)Raporu in het linkse dagblad Aydinlik in 1988 en vooral in de openbare discussie die daarop volgde, werd duidelijk dat de verschillende maffia’s vuile karweitjes opknapten die de overheidsdiensten van de ‘Maffia familie Erdogan’ zelf niet konden uitvoeren.De Grijze Wolven, de politieke beweging van de vroegere kolonel Trkes die in de jaren veertig is ontstaan en nu een onderdeel van Erdogan zijn aanhang , heeft een belangrijke rol gespeeld bij de staatsgreep van 1960. Deze beweging manifesteerde zich tot enkele jaren geleden zowel in Turkije als onder de gastarbeiders van West-Europa en wist onderdelen van de oude maffia van een nationalistische tint te voorzien. De opbrengsten van de georganiseerde misdaad, en dan gaat het vooral om de handel in drugs waarop men zich richt in de jaren zeventig en tachtig, dient om de beweging te financieren. In 1978-1979 is voor circa 2 miljard Turkse lire (ongeveer 100 miljoen gulden) aan wapens en munitie Turkije binnengesmokkeld. Als tegenwaarde wordt doorgaans hash of heroïne uitgevoerd. De maffia die deze smokkel organiseert, heeft met alle politieke partijen contacten, maar vooral met ultrarechtse. In Europa fungeren vooral import-export-winkels en eethuizen als dekmantel, schreef het goed geïnformeerde landelijk Aktie Comité Antifascisme in een speciale uitgave van Motief, publikatie van het Nederlands Centrum Buitenlanders, reeds in 1980 (De Grijze Wolf en de Halve Maan, p. 29). Leden van de klassieke maffia hebben de Grijze Wolven gesteund en Grijze Wolven zijn op hun beurt tot de maffia toegetreden. De Grijze Wolven hebben een grote aanhang onder onopgeleide Turkse jongeren en Tunahan Kuzu van de ‘Denk-niet na partij’ gaat graag met hen op de foto in Nederland. Teken van onderscheid: de scherp naar beneden afgeschoren snor. Aanvankelijk werden ze vaak als vluchtelingen en asielzoekers naar het buitenland gezonden. Hun zwakke juridische positie maakte deze mensen tot gemakkelijk object van intimidatie en discipline. De Grijze Wolven hielden zich bezig met de handel in drugs en wapens en ook met afpersing, maar in Turkije werd strafrechtelijk bijna nooit iets tegen hen bewezen(kuch)! Ter linkerzijde vinden we puturdevruus.jpgmaffiaorganisaties binnen de revolutionaire beweging Dev Sol, de grote Koerdisch-nationalistische beweging PKK en enkele kleinere partijen. De PKK en volgens geruchten ook een vleugel van Dev Sol en andere kleinere linkse organisaties persen corrupte succesvolle zakenlieden en drugshandelaren af om financiën te verschaffen voor hun revolutionaire strijd. Directe betrokkenheid bij de handel in drugs in West-Europa is eigenlijk nooit bewezen, behalve bij uitzondering zoals in het geval van de activiteiten van een voormalige leider van een revolutionaire linkse organisatie, die in Frankrijk vluchteling was en thans in zaken is. Maar overigens zijn ook deze bewegingen op een indirecte wijze met het klassieke drugsmilieu vermengd in de vorm van een symbiose. De klassieke maffia voorziet Koerdische vluchtelingen van paspoorten. Een belangrijke groep in Arnhem, waar aan de Nederlandse politie jarenlang haar handen vol heeft gehad, behoort tot deze stroming (vergelijk het rapport van Bruinsma en Van de Bunt in deze serie over drie steden in Oost-Nederland). Recent (oktober 1995) is de leiding van deze organisatie, die tweeduizend leden omvatte (ook in Turkije), opgerold.Met de PKK is iets aan de hand dat waarschuwing behoeft. De Turkse overheid verkeert met deze groeperingen in staat van oorlog en heeft de neiging om bij wijze van propaganda veel criminaliteit en drugshandel in de schoenen te schuiven van de PKK. Bij de media is vooral ook het dagblad Hurriyet daar sterk in.

  1. Zoals twintig jaar geleden de Armeniërs werden aangewezen als separatistische volksvijand, gebeurt dat nu met de Koerden. De strijd tegen een gemeenschappelijke vijand is begrijpelijk als onderdeel van het proces van nation building, het afwijzen van de politieke verlangens van hun bewegingen en het criminaliseren van Armeniërs en nu Koerden gaat hand in hand. Natuurlijk plegen deze organisaties een reeks van terreurdaden, maar het etiket maffia past daar niet goed op. De Koerdische maffiaorganisaties die zich wel in hoofdzaak met georganiseerde misdaad bezig houden, zijn te vinden in het uiterste Oosten en het Zuid-Oosten van Anatoli en overigens verspreid over heel Turkije. Beroemd zijn de families van Krt Idis, Drej (lange) Ali Yasak die zelf Grijze Wolf is en de enkele jaren geleden vermoorde Cantrk (Koerd met Armeense moeder) uit Lice, een plaats nabij het grote drugscentrum van Diyarbakir. Vooral de laatste is voor Nederland van betekenis omdat uit zijn kring de moordenaars voortkwamen die in 1993 in Rotterdam en Amsterdam hebben huisgehouden.

Waar houden de verschillende Turkse maffia’s zich mee bezig? Er zijn legale activiteiten zoals de exploitatie van  politieke partijen als DENK.nl, Moskeen, Hotels,  casino’s; kunstenaars en musici werken in hun dienst. Voorts bezitten zij koffiehuizen en in het verleden bijv. extreem veel in Amsterdam-Oost ( later meer daarover in de Docu van Steve Brown) om te dienen als plaats van samenkomst (vergelijk voor de rol van Turkse koffiehuizen Yesilgz, 1995), hotels, vakantiedorpen, huizen en grotere bouwobjecten. De laatste jaren komen ook geldwisselkantoren op, waar de gelden van de georganiseerde misdaad worden Denk Niet Partijgebracht. Witwassen is in Turkije geen strafbaar feit, zolang men maar zijn deel afstaat aan de ‘Maffiafamilie Erdogan’. De illegale activiteiten bestaan vooral uit de smokkel van buitenlandse drank, buitenlandse sigaretten, buitenlandse valuta en micro-elektronica en Heroine .  Het EU land Bulgarije speelt daarbij als doorvoerland steeds een eminente rol. Voor deze activiteiten was het betalen van smeergeld (harac) noodzakelijk. Sinds deze handel werd gelegaliseerd concentreren de maffia’s zich op de smokkel van goud (uit Syrië), wapens en natuurlijk vooral drugs. Verder zijn er bendes die samen met corrupte politieambtenaren handelen in visa om naar het buitenland te kunnen, of die vlak bij het land waar emigranten naartoe willen (bijvoorbeeld Frankrijk) ze over de grens weten te zetten zonder papieren. Voorts is zeker ook de PKK betrokken bij de handel in mensen die tegen betaling naar West-Europa worden gebracht als vluchteling of om daar illegaal te werken. De klassieke maffia is eveneens betrokken bij de smokkel van mensen. Afpersing al dan niet met de wet in de hand is tenslotte een vorm van criminele inkomstenverwerving die door alle misdaadgroepen wordt gepraktiseerd inclusief  het “Lieg en Bedrieg Kabinet” en zijn ‘Ratten in pak‘.

Eerder verschenen in deze serie:“De vergeten Black Godfathers van de Heroine-Zeedijk.

 en de “Chinese Triads, de ‘Onzichtbare’ “Capo di tutti capi-Maffia’.”