(van onze Stem van de Straat redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Binnenkort op TV ‘ De Stem van de Straat tot grote schrik van de Gevestigde Orde Stem van de Straat Amsterdam-Noiren hun Bral-progamma’s.
Aanvankelijk stond de eerste uitzending van “De Stem van de Straat”gepland op 4 augustus, maar is nu door overmacht verplaats naar 11 augustus . De hoofdgast is de door de ‘Heersende Radioactieve afval Klasse’ zwaar belaagde Ton Qualizza voor die uitzending.Sindsdien wordt de redactie ‘Harde-onderzoek de Doofpot- Kern’ bedreigd. Zo is bijv. één van de presentatoren ing Steve Brown inmiddels bedreigd (Video) met de Kijkcijfer-politie door het corrupte RTL-NL en ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’. Maar ook andere zoals Nico van den Ham en drs. Micha Kat zijn bedreigd en een aantal redactieleden zijn zo zwaar bedreigd dat zij daarom zelfs moesten afhaken, omdat zij anders brodeloos en Dak en Thuisloos zouden worden gemaakt.

Onmenselijke Rutte en  zijn ‘PvdA  loopjongen Samsom’ lachen Van den Ham uit en liegen dwars door hun tanden heen als hij meldt dat hij Dak en Thuisloos is:

Wie zwijgt stem toe.
Toch is het voorgaande niet de reden van uitstel. Onze Hoofdgast de moedige en inmiddels brodeloos gemaakte Klokkenluider Ton Qualizza heeft zijn  schokkende bevindingen aan tallozen verantwoordelijke (corrupte) politici voorgelegd die allemaal niet huis gaven of zich op het zwijgrecht beriepen. Dat was voor ons reden om een aantal van die laffe en corrupte Kopstukken zoals Rutte en Samsom te benaderen in het kader van wederhoor en/of zij bereid waren in de uitzending te verschijnen. Tot nu toe hebben wij nog niet één van die ‘Radioactieve afval-politici’ zelfs maar aan de lijn kunnen krijgen. Ook hun woordvoerders liegen er op los door te zeggen dat zij voor twee maanden op zomerreces-vakantie zijn. Welke normaal mens geloofd nu dat iemand twee maanden betaald op vakantie kan gaan? Niemand toch. Ook laten de woordvoetders wetend dat hun bazen een hartaanval hebben gekregen, zoals de’ PvdA IJdeltuit Plasterk’(Video) of dat ze zullen terug bellen. Hoe het ook zij ,wij zijn dus nu drie weken bezig om ook maar een politicus te vinden die weerwoord wil geven en dat is ons tot heden niet gelukt, vandaar de vertraging. Maar hoe dan ook 11 august is de eerste uitzending op Salto2 en dat zult u o.a. horen hoe de verantwoordelijk politici de boel weer eens in de maling nemen en dat wat hun betreft de twee hoofden en drie benen kan krijgen van het radioactieve afval. Of beter nog licht gaat geven zodat zij deze slachtoffers in één van Jetta Klijnsma werklozenprojecten als radioactief afval kunnen inzetten als Lantarenpalen, die gratis licht geven in de Villa wijken van de ‘VVD Bankier-gangsters’ en de ‘PvdA Graai Bobo’s’.

Noot:Van: ton qualizza [mailto:aqualizza@hotmail.nl] 
Verzonden: zondag 10 juli 2016 23:16
Aan: Commissie V&J
CC: Agema M.; Arib K.; Ark T. van; Azmani M.; m.baay@tweedekamer.nl; Bashir F; Beertema H.; Berckmoes-Duindam Y.; Bergkamp, V.; Berndsen M.; Bisschop, R.; Boer de B.; HvBommel@sp.nl; Bontes L.; Bosma M.; Bosman A.; Bouwmeester Lea; Broeke ten J.H.; Bruins Slot H.; Burg van der B.I.; Caluwé de I.; Cegerek, Y.; Houwers J.; Dam van M.H.P. (Publiek); Dekken van T.; Dijck van A.P.C.; Dijk van J.J. (Jasper); Dijk van O. (Otwin); Dijkgraaf E.; Dijkstra P.; Dijkstra, Remco; Dik-Faber, C.; Dikkers S.; Duisenberg, P.; Eijsink A.M.C.; Secretariaat.Elias; Fokke, M.; Fritsma S.R.; Gerven van H.P.J.; Gesthuizen S.M.J.G.; Geurts, J.; Graaf de M.; Graus D.J.G.; Groot E.; Gunal-Gezer S.; w.hachchi@tweedekamer.nl; Haersma Buma van Mr. S.; M.Hamer@tweedekamer.nl; Harbers M.; Heerema, Rudmer; Heerma, Pieter; Helder L.; e.vhijum@tweedekamer.nl; Hoogland, D.; Jacobi L.; Jadnanansing T.; skarabulut@sp.nl; Keijzer, M.; Kerstens, J.; Klaveren van J.; Klein N.; Klever R.; Knops R.W.; Kooiman C.J.E.; Koolmees W.; Kuiken A.H.; Kuzu, T.; Laar, van R.; r.leegte@tweedekamer.nl; Linde van der R.; bart.deliefde@tweedekamer.nl; Lodders H.; Lucas-Smeerdijk A.; Madlener B.; Maij M.; Marcouch A.; Meenen van P.; Merkies A.; Mohandis M.; Monasch J.; Moors, P.; Mulder, Anne; Mulder, Agnes; Neppérus H.; c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl; Nijboer, H.; Nispen van M.; Grashoff, R.; Omtzigt P.H.; Oosenbrug, A.; Oosten van F.; Oskam, P.; Ouwehand Esther; Ozturk S.; Pechtold A.; Potters, S.; rvraak@sp.nl; Volp, M; Recourt J.; emileroemer@sp.nl; Rog, M.; Roon de R. (Publiek); Ronnes, E.; Rutte, A.; Samsom D.M.; Schouten C.J.; Schouw G.; Schut-Welkzijn, A.; Segers, G.; Servaes, M.; Siderius T.E.; Sjoerdsma, S.; democratie@geenstijl.nl; Slob A.; Smaling, E.; Staaij van der mr. C.G.; Straus K.; Tanamal, G.; Secretariaat Taverne; Secretariaat Tellegen; Thieme Marianne; Tongeren van L.; Toorenburg van M.M.; Ulenbelt P.; Secretariaat Van Veen; Veldhoven van – Van der Meer; Verhoeven K.; Vermeij R.; Visser, B.; Vliet van R.; Voordewind J.S.; Voortman L.; Vos, Jan; Vos, Mei Li; Vries de A. (Aukje); Vries de A. (Albert); Vuijk, R.; Weyenberg van S.; Wilders G. [Publiek]; Wolbert A.G.; Wout van ’t B.; Wilders G. [Publiek]; Wolbert A.G.; Wout van ’t B.; Ypma, L.; Yücel, K.; Ziengs E.; Zijlstra, H.; Secretariaat Teeven; Lange de L.; Nijkerken, C.; Veldman, H.; Wijngaarden van J.; Leenders, H.; kamervoorzitter@tweedekamer.nl; l.vanheel@ad.nl; Lange, Marco de; info@huisvoorklokkenluiders.nl; advies@huisvoorklokkenluiders.nl; nico.vandenham@gmail.com; redactie@omringexpress.nlOnderwerp: Uw kenmerk 2016Z12304/2016D28258
Geachte leden van de vaste commissie voor veiligheid en justitie,Ik ben inmiddels al iets gewend maar ben toch elke keer weer verbaasd.U heeft besloten de inhoud van mijn email voor kennisgeving aan te nemen ???Ik mijn eerste mail stelde ik vragen, weet U nog ?Een vraag beantwoord je als volgt : A. je geeft antwoord 
  1. je geeft geen antwoord ( de meest voorkomende optie in mijn geval, helaas)
  2. je wil geen antwoord geven
  3. je kan geen antwoord geven.
Men KAN een vraag niet ter kennisgeving aannemen ! Dat is een onzinnig antwoord naar mijn mening. Dus of U minacht mij, denkt dat ik niet helemaal goed bij mijn hoofd ben, denkt dat ik blij ben met een onzinnig antwoord, of Uw intelligentie voldoet niet helemaal aan de eisen die ik van iemand die gaat over onze veiligheid, kan verwachten.Het strafrechtelijk onderzoek waar U over spreekt is al afgerond, het OM heeft besloten tot vervolging over te gaan.Op mijn vraag wanneer, krijg ik optie B als antwoord.Het strafrechtelijk onderzoek gaat over een fraude  die destijds ( lange tijd) heeft bestaan. Of nog bestaat , wie zal het zeggen.Daarom stelde ik juist mijn vragen : Wie is/was de producent van de lekkende vaten in Petten/Doel/Dissel ( en covra?) ?Wat doet men ( U, de opslag, de vervoerder, de verwerker ) er aan om de kwaliteit van de vaten te borgen?Simpele vragen lijkt mij. Optie D zou ik nog een aannemelijk antwoord vinden. Als je iets niet weet, kan je geen antwoord geven.Het uitzoeken  en vervolgens optie A lijkt mij dan normaal. Tenzij je het geen bal interesseert waar de godsgruwelijkste rotzooi in verpakt en vervoerd wordt. Datgene wat was is een zaak van justitie en datgene dat nu ( misschien nog) gebeurd is een zaak van ons allen, dus wat de scheiding der machten er mee te maken heeft snap ik niet helemaal. De politieke macht is een macht van ons allen aangezien U onze vertegenwoordiger bent en volgens het OM is milieucriminaliteit een vorm van criminaliteit die zorgt voor een “deuk” in de rechtsorde die de fundamenten onder onze samenleving aantast. Behoren U en ik tot de samenleving of niet ? Of komt het door hetgeen Ben Ale zegt ; zwendel met vaten is niet alleen gevaarlijk, maar brengt een heel land in diskrediet. Moet het daarom in de doofpot ? Ik , individueel , heb daar iets aan gedaan, althans geprobeerd. Ik deed het niet voor mij, maar voor ons… Niet iedereen snapt waarschijnlijk het verschil tussen “ons” en “ik” gezien het eerdere antwoord kreeg van dhr. Rutte ; Hij was er niet voor individuele zaken ! Individuele leden kunnen de inhoud van mijn e-mail betrekken bij hun oordeelsvorming over dit onderwerp ? Dat is heel mooi maar ik zou toch liever een antwoord van 1 van die leden hebben. Hoogachtend,A.Qualizza
PS voor de duidelijkheid , hier onder mijn mailtje waar het om ging.
Geachte mevrouw/mijnheerZoals U weet volg ik alles wat met vaten/kernenergie te maken heeft , op de voet.De laatste tijd is er veel aandacht voor, mede door de “nieuwe” klokkenluider in Petten.De feiten, dat er in NL gewoon geen 1 advocaat te vinden is die mij wil bijstaan om mijn recht te halen en dat niemand mij wil vertellen , wie de producent van de “lekkende” vaten is, maken het voor mij steeds duidelijker dat mijn bijlage klopt.Kunt U mij misschien vertellen wie de producent is ? Wellicht kunt U ook mijn andere vragen, die in feite voor mij geen vragen meer zijn beantwoorden.Ik zou U zeer erkentelijk zijn. vriendelijke groeten,A.Qualizza , Moriaanseweg oost 134, 3223EN Hellevoetsluis, 0638243067Voor ieder die meer informatie wil, neem contact op of lees http://debalrolt.nl/NRG is onderdeel van van ECN , ECN , Mallinckrodt en JRC , heten gezamelijk :  onderzoekslocatie petten.NRG beheert de kernreactoren Petten die eigendom zijn van de Europese Unie.Nederland is deel van de europese unie, dus NRG leent in feite van een lid v/d  europese unie die tevens mede eigenaar is ?https://www.nrg.eu/over-nrg/bedrijf/onderzoekslocatie-petten.html en https://nl.wikipedia.org/wiki/Energieonderzoek_Centrum_Nederland
http://www.volkskrant.nl/binnenland/klokkenluider-ophoping-kernafval-petten-door-falende-apparatuur~a4313343/de installatie kan de inhoud v/d vaten niet betrouwbaar vaststellen.Vraag : zijn de vaten wel betrouwbaar ? http://www.kennislink.nl/publicaties/lekkend-kernafval-in-opslag-pettenVraag:voldeden de vaten die lekken destijds wel aan het keurmerk?ttp://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/28/de-onverwachte-drone-aanval-op-petten-2471756 Vraag : wat is “enkele vaten zijn verzwakt” ? waren die al niet zwak voor ze de plug ingingen ? (inmiddels ruim 100 overgepakt) Bij enkele denk ik aan 2 en niet aan ruim honderd. Indien “enkele” wordt vertaald als ruim 100, wat houdt “ruim” dan in ? 1000?