Stop de roof praktijken van ‘VVD-Gangsterin Schippers’ en haar ‘PvdA-hoertjes’ op zieken.

( door Frank Offermans en ondersteunt door onze redactie)

Schippers de Zorg RippersAMSTERDAM-NOIR-Hoe lang nog kan het” Rippers-Echpaar -Schippers” en haar ‘PvdA-hoertjes’ nog ongestraft doorgaan met het beroven van arme( bejaarde)- zieken mensen en kinderen?
Hi Steve,
Hoe is het ermee? Misschien kende je dit al, maar wellicht is het een idee dit ook eens op je site te plaatsen? Het doel is dat er een nieuw zorgstelsel komt waarin onder meer het belachelijk hoog wordende eigen risico verdwijnt. Dat tutje van volksgezondheid zal hier vast niet blij mee zijn! 😉

nationaal borgfonds

Zorg, zonder eigen risico
In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.
Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.
Dat moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Meld je hier aan

Goed weekend, Steve! Keep up the good work!

Groeten,
Frank Offermans

15 reacties op “Stop de roof praktijken van ‘VVD-Gangsterin Schippers’ en haar ‘PvdA-hoertjes’ op zieken.

 1. Ieder1 was blij met ’t oude vertrouwde Ziekenfonds, ’t Postkantoor, de staats NS enz. Alles weggemasseerd door die verrekte VVD kabinetten. Ofwel schroeven ze de eigen bijdrage op ofwel dunnen ze ’t pakket uit. Zorg op maat, heet dat. My a$$!

  • Kosten omhoog, kwaliteit omlaag. Of helemaal niks meer, maar wel blijven betalen.

   De Postbank, de PTT, de locale Rabobank, locale nutsbedrijven, de nog niet gefuseerde lagere en middelbare scholen,

   I.d.d. het belachelijke overstapservice fenomeen.

   Het is nog even wachten op shirtreclame van de NS bij Feyenoord, en reclame van VGZ op de raceauto van Jos Verstappen.

   De gefuseerde zorgbejaardenhuizen in Amsterdam gaan Ajax sponsoren. Goed voor de marktwerking in de zorg.

 2. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. Ik ben TEGEN de afschaffing van het eigen risico.

  Er moet minstens een drempel van 60 Euro per jaar eigen risico zijn voor iedereen.

  Daarnaast denk ik dat boven die 60 Euro nog een eigen risico noodzakelijk is tot ongeveer 180 euro per jaar. Met deels fiscale compensatie in evenredigheid voor lagere inkomens, dan maak je het stelsel GEZONDER en EERLIJKER.

  Een eigen risico dwingt mensen goed op hun gezondheid te letten, en voorkomt maffiapraktijken van onnodige dure medicijnvoorschrijvingen door de farmaceutische industrie.

  • Een eigen risico dwingt echter ook heel veel mensen af te zien van zorg die zij eigenlijk hard nodig hebben, omdat ze die niet kunnen betalen. Ook mensen die wel heel goed op hun gezondheid hebben gelet, maar toch met een ernstige (chronische) ziekte te maken hebben gekregen (overigens zijn er ook mensen die tamelijk ongezond leven, maar wel het geluk hebben gezond te blijven, dus helaas werkt het niet helemaal zoals u stelt)… Als we het huidige systeem behouden, gaat het eigen risico (nu al 385 euro) nog veel hoger worden, 500 euro en waarschijnlijk nog meer. Gevolg: nog meer gedwongen zorgmijders met alle gevolgen van dien…

   • Het systeem werkt inderdaad niet 100% perfect. Omdat mensen nu eenmaal ziek kunnen worden en Zorg geld kost.

    Mijn bedoeling was om het eigen risico zodanig in te stellen, dat ook de allerarmsten het kunnen betalen ( via belastingcompensatie of toeslag), terwijl ze er toch iets van moeten merken in hun portemonnee. In geval van de allerarmsten praat ik dan over een eigen risico van Max. 60 euro per jaar.

    Daarnaast vindt ik de discussie over eigen risico een bijzaak in vergelijking met de idiote huurverhogingen en het gebrek aan goede betaalbare woningen.

 4. Gisteren wilde ik een broodje kopen in de nacht
  in de stad Groningen en tot me verbazing
  er zijn allen maar Turkse of Arabische eet gelenheden
  in de stad .
  er is geen diversiteit in de nacht .
  als het ga om eten
  wat toch raar is voor een stad
  ik denk gelijk een corrupte beambte

  even kijken of de persoon die er op moet toe zien dat de stad
  een diversiteit aan eetgelegenheden en kroegen
  aan de criteria van corrupt

  College, Technische Universiteit Delft
  Studium Generale 2011, Corruptie, Handel in Macht en Invloed
  http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/2c8e920deeae4e61b94e0094dfbd4f771d

  CORRUPTIE

  De meest simpele definitie:

  Corruptie is misbruik maken van publieke macht (politicus of ambtenaar) voor privaat gewin.

  Om ook de corruptie tussen bedrijven en personen mee te nemen is de bredere definitie in gebruik gekomen die luidt:

  Corruptie is misbruik maken van toevertrouwde macht voor privaat gewin (dan dus niet alleen de macht verkregen door verkiezingen of door een ambtelijke benoeming, maar ook de macht van de bedrijfsdirecteur, de makelaar of notaris, de uitvoerder van werk op straat, de trainer van een sportteam, enzovoorts in een private relatie).

  Een moeilijke alles omvattende definitie van corruptie luidt:

  – een vervuiling in het beslissings-proces,

  – waarbij een beslisser instemt af te wijken, of een afwijking vraagt van het criterium dat zijn of haar besluitvorming zou moeten bepalen,

  – in ruil voor een beloning of de belofte of de verwachting van een beloning,

  – terwijl deze motivatie die zijn of haar beslissing zou moeten beïnvloeden, geen deel kan uitmaken van de rechtvaardiging van de beslissing.

  [Wetenschappelijke definitie van professor (emeritus) Petrus van Duyne]

  Grote corruptie ligt op de loer, zodra het gaat om grote gebeurtenissen in complexe situaties waarin veel geld omgaat, veel ‘spelers’ optreden, massaal aangekocht moet worden (voedselhulp!); bij technologisch ingewikkelde en alleen voor kenners inzichtelijke aankopen; en liefst in wat chaotische omstandigheden. Waarom gaat het dan? Bijvoorbeeld om natuurrampen en hun gevolgen: aardbevingen, overstromingen, droogte. De wereld-noodhulpverlening komt snel op gang, lokaal gezag is dikwijls gedesoriënteerd en gedesorganiseerd. Of bijvoorbeeld om de aankoop van een nieuw jachtvliegtuig voor de luchtmacht, technologisch ingewikkeld en door slechts weinigen kwalitatief te beoordelen. Het gaat dan bovendien ook nog om zulke grote bedragen in totaal dat een klein corrupt betalinkje extra niet snel zal opvallen. Of het gaat om de Olympische Spelen of een wedkantoor dat wereldwijd wedstrijden weet te manipuleren.

  Ook bij ‘goede werken’ zien we hierop gelijkende situaties. Een natuurramp slaat toe. Hulporganisaties werken langs elkaar heen. Iedereen gaat zo´n beetje zijn eigen gang. Geld komt binnen langs allerlei burger-kanalen. Snelheid krijgt hoogste prioriteit. Controle schiet tekort. Noodhulpverlening is ideaal voor het ontstaan van corruptie. Er is op de allerkortste termijn behoefte aan veel voedsel, veel vaccins en geneesmiddelen, transport, communicatie. Dit zijn ideale omstandigheden om de wet te overtreden, te hoge prijzen te vragen en te betalen, ondeugdelijke producten of werk af te leveren. Ideaal ook voor ´tussenpersonen´ die weten te ´ritselen´, die wel wat voor elkaar zullen brengen en er zelf dan goed aan verdienen.

  Sommige rampen zijn allesbehalve natuurverschijnselen maar worden door mensen gemaakt: bijvoorbeeld burgeroorlogen, waarin niet vast staat, wie staat voor het wettelijk gezag, en welke wet telt. Het Oost-West-conflict was de bron van veel corruptie. In elk geval hielden de beide grootmachten corrupte regimes elders in het zadel, al was het maar om te zorgen dat ze niet overliepen naar de andere partij in het conflict. Maar mensen kunnen ook zonder rampen al heel wat mis doen: overal waar velen bij elkaar komen, veel geld in korte tijd voor bijzondere en liefst uitzonderlijke doeleinden moet worden uitgegeven, terwijl maar weinigen kunnen overzien waarom het eigenlijk gaat. Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, een Tour de France of Giro d´Italia, grote aankopen voor defensie op technologisch moeilijk overzienbaar terrein als nieuwe wapens en straaljagers (JSF!), en megaprojecten in de infrastructuur (bouwfraudes), biotechnologie, telecommunicatie en informatietechnologie. Corruptie is een ziektevirus dat onze economieën heeft aangetast. Velen zijn het erover eens dat corruptie moet worden voorkomen, en waar dat niet lukt dient te worden bestreden – ook al is het een wanhopige strijd met weinig kans op een gunstig resultaat, en al helemaal geen kans op absoluut succes.

  Die strijd vereist gemotiveerde mensen. Dikwijls zijn regeringen niet gemotiveerd en zijn de topbestuurders juist de bron en grootste profiteurs van corruptie. In veel landen staat de politie bovenaan de ranglijst van ‘meest corrupte overheidsdienst’. Mensen moeten dan zelf inzien dat corruptie bepaald niet het ‘smeermiddel’ is dat onze economie draaiende houdt, maar dat corruptie juist economisch schadelijk is en de veroorzaker is van onjuiste beslissingen tegen onjuiste prijzen. Zij moeten dan zichzelf organiseren om zich tegen corruptie te verweren.

  Die strijd moet gevoerd worden op velerlei terreinen tegelijkertijd, door:

  •politieke hervormingen, inclusief financiering van politieke partijen en verkiezingen;

  •economische hervormingen, regulering van markten en financiële sector;

  •financiële controles: budget, boekhouden, rapportage;

  •openbaar toezicht: media, parlement, lokale bestuursraden, registratie;

  •openbaarheid van informatie en gegevens;

  •handhaving van wetten en regels;

  •versterking van het rechtssysteem;

  •institutionele hervormingen: belastingdienst, douane, ambtenarij;

  •klokkenluiders en NGO’s.

  Geen enkele bestrijding zal opleveren dat corruptie als verschijnsel uit onze wereldmaatschappij verdwijnt. We kunnen hoogstens bereiken dat het beperkt blijft en dat het de machtelozen en de armen niet al te veel schade berokkent, want die zijn het kwetsbaarst en worden relatief het zwaarst getroffen door te betalen steekpenningen.

  De kleine corruptie (een tientje in het paspoort, voortrekken in de rij, tegen betaling laten weten welke examenvragen er gaan komen, enzovoorts) kost in totaal minder geld, is mogelijk verhoudingsgewijs minder schadelijk maar kan wel de basis zijn waarop de grote corruptie floreert. Of het omgekeerde: juist omdat burgers zien wat er boven en om hen heen gebeurt, pikken zij een graantje mee om er niet armer van te worden.

  —————————————————————————————

  CORRUPTIE IS OVERAL

  Sommigen denken dat corruptie een verschijnsel is dat typisch genoemd mag worden voor arme landen en arme mensen.

  Corruptie heeft te maken met macht en machtsuitoefening. Iedereen die over macht beschikt weet dat macht waarde heeft. Als je maar genoeg macht hebt (bijvoorbeeld de multinationale bedrijven), dan kun je waar je dat ook maar wilt de wet naar je hand zetten. Dat gebeurt dan ook. Degenene die daarinm bemiddelen zijn wat we noemen de ‘lobbyisten’, de tussenpersonen die bij de machthebbers aankaarten hoe de zaken eigenlijk in elkaar zitten en die ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de (naaste) toekomst machthebber blijven. Heb je geen macht dan kun je niet anders doen dan de wet volgen of omkopen! De interessante consequentie van het voorgaande is ook dat de machthebbers als het lobbyen goed lukt ook altijd kunnen claimen de wet te volgen, die wet hebben ze immers zelf zo gevormd dat die voor hen passend zou zijn! Een tweede consequentie is dat waar veel geld beschikbaar is (dwz niet geregistreerd en voor gebruik goed geadministreerd) om te kunnen omkopen, daar ook veel corruptie is. Ligt hier een link met de omstandigheid dat meer dan de helft van de Amerikaanse senatoren ook miljonair is? En dat alle dictators rijk eindigen?

  Bij ons wordt veel corrupt gedrag niet opgemerkt omdat er geen geldstroom is die gevolgd kan worden. Wij ruilen invloed: doe jij wat voor mij dan doe ik wat voor jou. Daar komt geen bankbiljet en geen bankrekening aan te pas. In de perceptie van veel noordwest-europeanen is hun regio nogal ‘schoon’. Nu meer en meer onderzoek plaats vindt en er meer en meer controle wordt uitgeoefend, begint dat beeld te kantelen. Nederland loopt daarbij bepaald niet voorop in de ontwikkelingen.

  • De regeling houdt in dat u tijdens een startperiode van zes maanden aan uw eigen bedrijf mag werken met behoud van uitkering, de zogenoemde Bbz-uitkering (Bijzondere Bijstandsregeling Zelfstandigen). Tijdens deze periode bent u vrijgesteld van sollicitatieplicht.
   U kunt er ook voor kiezen om een eigen bedrijf te beginnen met een lagere uitkering. Dan beëindigt u uw WW-uitkering voor het aantal uren dat u als zelfstandige gaat werken. Houd er hierbij wel rekening mee dat u alle uren moet meetellen die u aan uw bedrijf besteedt. Ook de tijd die u besteedt aan bijvoorbeeld de boekhouding of acquisitie moet u registreren op de zogenaamde werkbriefjes

   op papier zou een diversiteit van alle mogelijke eet huizen en ander zaken kunnen
   zijn in Nederland .
   maar ergens is er een animo die ontbreek om andere dan geen Arabieren
   of midden oosterlingen toegang te geven tot zelfstandig bedrijven te stichten
   corruptie lijkt mij de meest waarschijnlijke
   heroïne gelden die witgewassen worden en de gemeentelijke maffia
   en politie mensen die hun hand op houden
   bepalen de sfeer in de land.

   is er iemand die geen kebab wil
   .

 5. Obama the first black president but still the same piece of shit

  Abdullah Issa. he was 12 years old, dit is Politiek ten voeten uit vergeet dat niet als de stemrecht licentie in ontvangst wordt genomen en daarmee het Moorddadige Parlementaire klapvee in het zadel stemmen

  Zij die louter van hun bezittingen beroofd zijn, mogen van geluk spreken als een gunstig gezind lot uit de loterij

  Lees meer: http://www.veteranstoday.com/2016/07/23/there-will-be-no-more-lies-we-will-honor-the-american-people-with-the-truth/

   • Leuk filmpje
    Klopt, alleen dit soort zwijnen worden wel als marketing op grond van kleur, branded.
    De these antithese zwart wit en zijn talloze varianten hierop werkt al vele eeuwen en verdeeld het blind volgzame deel van de mensheid (d.m.v. associatie) in de gewenste tegen gestelde kampen. De opmaat naar rassenrellen / interreligieuze rellen etc. De komende tijd is het belangrijk om deze psychologische operaties zoals Black Live matters van Soros met New Age boegbeeld Sylvana te slopen.

   • Er bestaan GEEN zwarte en GEEN witte mensen, wel donker gekleurde en licht gekleurde mensen, en alles wat daar tussenin zit.
    Net als met bloemen in de natuur, zou anders maar saai zijn, alleen maar 1 kleur?
    There’s only one race and that’s the HUMAN race.
    One Love

 6. Het begin van de werving van ongeschoolde arbeidskrachten
  Al in 1947 (Kabinet Beel I; PvdA,CDA – het was de KVP, maar die is opgegaan in het CDA) werd de eerste bilaterale overeenkomst gesloten, met Italië, om ongeschoolde arbeiders hierheen te halen om –voornamelijk – in de mijnbouw te komen werken – opmerkelijk trouwens dat al twee jaar na de oorlog er blijkbaar al niet genoeg Nederlanders waren die dit werk wilden doen.
  Later werden er door werkgevers nog meer Italianen geworven, maar in 1960 waren het nog maar 2700 Italianen werkzaam in Nederland. We kregen echter een steeds groter tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten en er werden nog meer wervingsovereenkomsten gesloten. Opnieuw met Italië (1960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland (1964), Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1970).
  Al deze contracten werden afgesloten door CDA-VVD kabinetten

  • Nu hebben we geen contracten meer nodig.

   We trekken gewoon een blik Polen of Bulgaren open.

   Roemenen zijn nog voordeliger, die kun je huisvesten in sardienenblikjes, inclusief tomatensaus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s