(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie i.s.m. George Orwell en Frans Kafka )

AMSTERDAM-NOIR- Voldoet men aan de ‘Schippers-criteria’ van verwarde mensen als men zoals de VVD-Mark Rutte Toppersmisdaadgroep altijd liegt en zich bijv. uitdost als een valse ‘VVD- Nicht-Rutte Glitter- Kip‘?
Nu staan de VVD Minister Schippers en echtgenoot bekend als de sluwe en in het geheel niet verwarde Rippers  van de Zorg, maar nu gaat zij ook nog voor het Rippen van de vrijheid van de door haar beroofde massa. Er is niet verwards aan de “Straf de Arme maatschappij” van het ‘Lieg en Bedrieg Kabinet’ en ‘Graai-King Willem’.Ook zeer ‘verwarde’ mensen die niet direct een gevaar opleveren voor de Heersende klasse moeten drie dagen ter observatie opgenomen kunnen worden. Op die manier wil Minister Schippers (Volksgezondheid voor de Rijken) de gelegenheid scheppen om goed te kunnen nagaan wat precies de achtergrond is van het wanhopige gedrag van al die kaalgeplukte ondervoede mensen. Ook kan de familie hierdoor beter bij het ‘Frans Kafka-proces’ worden betrokken. Een van die ‘verwarde’ mensen is Erwin Lensink die uit protest dat Miljardair King Willem en zijn  ‘Syfilis-familie’ verward om zich heen Graaien als een stel pschyopaten een waxinelichthouder gooide naar de Gouden Koets.

 Nico van den Ham op bezoekt Erwin Lensink in gesloten -GGZ-zelfmoord- afdeling (video). Deel 2.

 

Drents dorp uren in greep van kaal geplukte ‘Labbenkakken’ man en Liegende Politie.
Volgens de psychisch gestoorde crimineel Schippers zijn er met name in de grotere steden regelmatig meldingen over straatarme   ondervoede ouders van hongerende kinderen die zeer verward gedrag vertonen, maar op het eerste gezicht niet een acuut gevaar vormen Schippers de Zorg Rippersvoor zichzelf of anderen. Zij heeft het uitdrukkelijk niet over King Willem,Rutte, de Ratten in pak ,de Moordende politie, de Criminele Burgemeesters of haar zelf. Momenteel kunnen ze dan niet worden vastgezet, maar daar wil de minister met haar ‘Frans Kafka-voorstel’ verandering in brengen. Daardoor kan iemand buiten de rechter om drie dagen worden ‘geobserveerd’ wanneer er een ‘zeer sterk vermoeden bestaat’ dat hij een ‘ernstige psychische stoornis’ heeft en daardoor ook wellicht een gevaar zou kunnen opleveren voor de Heersende Klasse. Op die manier kan worden nagegaan of daar inderdaad sprake van is stelt de altijd liegende Schippers. Dat haar voorstel in strijdt is met de mensenrechten en de Rule of Law is niets verwarrendst aan. De Commissie liet uitdrukkelijk weten dat deze maatregel niet geldt voor leden van het Kabinet die al dan niet dronken straffeloos over burgers heen scheuren en/of  het kaal plukken van ‘Jan met de Pet’ met de wet in de hand.

Commissie Hoekstra grijpt falen Kabinet aan om meer ‘1984-onderdrukking ‘s– mechanisme’ in te voeren tegen Jan met de Pet.
De corrupte en gewetenloze leden van de commissie Hoekstra Frans Kafka zijn een stel Ratten in pak van de bovenste plak : Voorzitter van de commissie is Rein Jan Hoekstra ( oud lid van de Raad van State, en lid van het College van Toezicht van de advocatuur). De overige leden zijn:  Leo de Wit (oud-hoofdofficier van justitie Amsterdam en voorzitter van de RSJ: Raad voor Strafrechtstoepassing en orwJeugdbescherming), Eppo van Hoorn (oud-korpschef regio Brabant-Noord) en Rembrandt Zuijderhoudt (psychiater en lid van de beleidsadviesraad van de KNMG). In die hiervoor genoemde commissie  lieden gedwongen zouden worden opgenomen in een TBS-kliniek zou dat een hoop leed voorkomen in de maatschappij. Het Onderdrukkers voorstel komt mede voort uit de conclusies die de commissie Hoekstra trok naar aanleiding van de zaak Bart van U., die zijn zus en voormalig minister Borst vermoordde. Ondanks waarschuwingen van zijn familie bleek het Kabinet toen niet bijtijds in te grijpen, waartoe zij wel alle wettelijke mogelijkheden had.Volgens de commissie-Hoekstra die deze zaak bekeek, falen politie, Openbaar Ministerie en geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij het inschatten van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving Heersende Klasse. Sindsdien is duidelijker afgesproken welke rol de falende verwarde en corrupte gemeenten, justitie, politie en geestelijke gezondheidszorg hierin hebben, namelijk het realiseren van een ‘George Orwell-Politiestaat’ met een “PvdA Eerlijk Deelen”- Frans Kafka proces’,

Opmerking:Schippers heeft inmiddels geëist(Video) dat de redactie van “de Stem van de Straat” opgenomen moet worden voordat zij kunnen gaan uitzenden.