(van onze Stem van de Straat redactie)

AMSTERDAM-NOIR- De Stem van de Straat zet aan tot nadenken met een lach en een traan!

De Stem van de Straat bestaat o.a. uit de Harde Kern:
ing Steve Brown, Tafelmeneer Arjan Gelder, regisseur en co-presentator Franklin Esajas, Co presentator en talenwonder Dave Rachman, Koffiejuffrouw en allround deskundige Joke, Klokkenluider Nico van den Ham.
Terwijl de 100 % van Staatswege gesubsidieerde geile ‘Bral Heren’ van de Gevestigde Orde deMiljonairs Pauw en Van Nieuwkerk van hun korte vakantie van drie maanden genieten in Monaco en Panama( dichtbij hun zwarte geld) zijn wij op dit moment in een ver gevorderd stadium met Salto om binnenkort het Tv-programma van en door de “Verworpene der Aarde”(Les damnés de la terre) uit te gaan zenden. Het Vrije geluid tegen de Mainstream media ‘Praatprogramma’s ‘ van de Gevestigde Orde.

De Gasten : Mensen die zich belangeloos inzetten middels acties en sociale media inzake bijv. CIA, Staatsgrepen, Poetin, TTIP, Monsato, Vluchtelingen. Mainstream media, Ontbossing , Klimaat verandering , Dierenwelzijn , “Staf de arme maatschappij” (Straf de armen · Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid Loïc Wacquant : het onderdrukkende en corrupte rechtssysteem), MisdaadBanken en de Ultra Rijken Elite die veelal worden afgedaan als Complotten en/of Complot gekken toegang te geven tot de media in de vorm van een discussie programma. Het programma beoogt de Kijkers en de makers van het programma aan te zetten tot zelfreflectie en nadenken over maatschappelijke vraagstukken.

Ieder onderwerp zal worden besproken aan de hand van de Mensenrechten (natuurrecht).
In beginsel zullen wij iedere week een onderwerp behandelen dat op dat moment ( hysterisch ) en/of (sensationeel ) speelt in de Mainstream media propaganda. En een onderwerp  van de Straat dat niet speelt in de Mainstream Media. Kijkers kunnen op ieder moment inbellen en mee praten. Alles staat ter discussie!

Vaste Presentators ing Steve Brown  

Steve Brown Sometimes

Vaste Tafel Meneer van Wilnu.

Arjan gelder Steve Brown

Co presentator Suriname en Slavernij en /regisseur  Franklin Esajas van Underdog Tv.

Franklin Esajas

Co presentator-Buitenland Correspondent- kunstenaar “Leipe Shit” Dave Rachman  (spreekt zonder te huilen en te liegen 8 talen en dat is één meer dan de EU-GraaierFrans Timmermans).

Koffie Juffrouw Joke echte Top Jordanese met het hart op de juiste plaats en all round deskundige.

Joke Brand

Tafel Lady Sylvia aka de Godmother van de Pijp,

sylvia

Klokkenluider en verzetsheld-journalist Nico van den Ham tevens deskundige woningbouw misdaadgroepen en corruptie gerechtelijke macht en politiek.

Cabaretier van de Straat Stephan Hooper

Stephan Hooper

All Round Jongeren deskundige Jessy

Jessy

Oproep deskundigen:

Rechtbankverslagever: Maarten van der Tas.

Het Koningshuis en Dak en thuisloze de Damschreeuwer ( is Dak en thuisloos)
Damschreeuwer

Dr. Johan Oldenkamp, de grondlegger van Wholly Science.

Sport ex Kick Boxer Nico Schuster aka “de Putaman”.

‘Demmink-Kliek’ en Complotten Klokkenluider drs. Micha Kat. Via Skype, aangezien hij in NL wordt aangehouden wegens het weigeren zijn DNA af te staan.

Stem van de Straat (mits nuchter) Rob Bolee aka “Rob Chaos” uit de Pijp en andere.

Annette Evers en Karin Pieters ervarings deskundigen Jeugdzorg en Reclassering.
Jan Wolters ervarings deskundige gehandicapten en chronisch zieken.
John Duka Sociaal deskundige.

Opmerking: Wij zijn voornemens om “WeAreChangeRotterdam” ook te vragen om mee te Participeren.

Tot Slot: Wij hebben de wereld befaamde Media deskundige Prof Cees Hamelink als adviseur gevraagd.

Prof Cees Hamelink: mooi initiatief; ik denk graag mee! Met een hartelijke groet, Cees

Wie genaaid is door de Heersende Klasse en geen toegang heeft tot de ‘Mainstream&Maffia-media’ en de ‘Publieke -Graai-omroepen’ meldt u dan bij ons!!!!!!!!