(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

Jetta KlijnsmaAMSTERDAM-NOIR- De door het “Lieg en Bedrieg Kabinet” kaalgeplukte arme sloebers met(Video) schulden die voor hulp aankloppen bij gemeenten worden onvoldoende geholpen en zo wil de VVD-misdaadgroep het graag houden. PvdA Staatssecretaris Klijnsma (Asociale Zaken) concludeert in een brief aan de ‘Nep en Fop Tweede Kamer’ dat de schuldhulpverlening „nog beter kan en beter moet en hoopt daarmee dat zij verder met rust wordt gelaten als ‘PvdA-Showbizz-Invalide” totdat zij na de komende verplettende ’s landelijke nederlaag geruisloos Exit het ‘Luxe Wachtgeld’ in kan.

VVD Tweede Kamer lid Sjoerd Potters eist onderzoek misbruik Voedselbank voor luxe vakanties.

Klijnsma: PvdA redder van banken, veroorzaker van armoede.
De rechtse Populist Klijnsma heeft een evaluatie laten uitvoeren omdat het nu vier jaar geleden is dat een belangrijke ‘Participatie-slaven-wetswijziging’ van kracht werd waardoor alle gemeenten een minimaal niveau aan schuldhulpverlening moesten bieden en dat de gevolgen daarvan verschrikkelijk zijn voor werklozen en zieken. Iedereen die er niet in slaagt problematische schulden zelf af te lossen o.a. door het meedogenloze ‘Deurwaarder- Tuig‘, moet bij zijn corrupte gemeente terecht kunnen voor passende ondersteuning. Maar in de praktijk gaat dat lang niet altijd goed en plegen veel mensen ‘Exit-zelfmoord‘. Klijnsma kondigt weer eens ‘Kul-maatregelen’. De komende drie jaar trekt zij 7,5 miljoen euro extra uit, onder andere om de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp te verbeteren. Met andere woorden er gaat geen cent van de 7,5 miljoen euro naar de arme sloebers, maar dat verdwijnt weer in de zakken van de ‘bevriende’ corrupte ambtelijke Graaiers en Naaiers.

Vernederende dwangarbeid:Verplicht winkelen en dan alles weer terugleggen. Asscher&Klijnsma leggen het uit.

PvdA Beroeps-Leugenaar Klijnsma’ onder vuur om Fraude met cijfers gehandicapten werklozen.
Daarnaast wordt een dergelijke bedrag van 7,5 miljoen gewoon als bonus en/of salaris uitgekeerd aan bijv. de ‘Graai-King Willem&Co ‘en aan Bankier-gangsters en andere ’Rat in pak Zakkenvullers. Ze moest zich dood schamen die rechtse Populist. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat sommige kaal geplukte groepen in de praktijk ’mogelijk’ stuiten op onmenselijke ‘VVD-Gestapo-man Sjoerd Potters’ blokkades. Maar het is echter lastig om daar harde uitspraken over te doen „door het ontbreken van gegevens”, schrijft de gewetenloze bewindsvrouw. Volgens de ‘Participatie- Slaven-wet’ moet een gemeente voor iedereen die aanklopt voor hulp op individueel niveau bepalen welke hulp het beste past. Maar ‘Kapo-Klijnsma’ heeft het idee dat er ook mensen zijn, zo niet iedereen die tevergeefs aan de bel trekken omdat ook zij op straat mensen uit de Vuilnis bak ziet eten.

Kapo Jetta Klijnsma’ voert Arbeitseinsatz in: werken over de grens verplichten.

Daarom laat zij de inspectie nader ‘Doofpot-onderzoek’ doen. Ondertussen bereidt de PvdA-bewindsvrouw van de VVD-misdaadgroep wel vast wetgeving voor om de wet aan te scherpen, mocht ook de inspectie concluderen dat er een probleem is(kuch).

 

Noot: Zoek het Verchil tussen de ‘Kapo-Jetta Klijnsma-Werkloze Wet’ van  NU en de ‘Nazi- Werkloze-Wet’ van toen.
Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden, terwijl thuis de economische crisis maar bleef voortduren. Niet alle werkzaamheid in Duitsland was trouwens vrijwillig. Al voor de bezetting, namelijk tussen februari 1938 en september 1939, achtten de arbeidsburo’s werk in Duitsland ‘passende arbeid’ voor werkelozen. KVP-voorman Carl Romme was hier instrumentaal in. Vooral in de grensstreken werd dit ook toegepast: Ongeveer 1800 mannen werden gedwongen tewerkgesteld bij de oosterburen. Weigering resulteerde in stopzetting van de werklozensteun. Bovendien kwam men dan niet meer in aanmerking voor binnenlandse werkverschaffingsplaatsen.
Bron: Arbeitseinsatz    

Opmerking: Shocking Vandaag Primeur: De “Top20 Criminele “Burgemeester van ‘PvdA Snake in Suit Plasterk’.