(van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Zembla ontmaskert Teeven als de ‘VVD-Criminele Koning’ van het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.Het Lieg en Bedrieg Kabinet staat voor John van den Heuvel Fred TeevenVVD-ongelijkheid’ en ‘PvdA-tweedeling’.
De ‘VVD Griezel Teeven’ heeft naast het systematisch liegen en Witwassen van drugsgelden zich ingezet dat ‘Jan met de Pet’ niet meer dezelfde rechtsbijstand ontvangt als bijvoorbeeld zijn partijgenoot en ex Justitie collega, de in binnen en buitenland  van kinder verkrachting verdachte Demmink. Zo wordt de louche peperdure advocaat van  ‘Pedo-Demmink’ betaald door de Staat(=VVD) om maar wat ongelijkheid te noemen. Hulp van een goede advocaat is straks niet meer voor iedereen weggelegd. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel voor Jan met de Pet.

 

Pedo-Sodom en Gomorra-Paardenstraat’:Teeven schuldiger dan ‘VVD-Pedo-Rapist-Demmink’.

Daar waarschuwt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor, als plannen doorgaan om de rechtsbijstand in te perken voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. Betrokken partijen spreken vandaag over deze misdadige plannen in de zwaar beveiligde ‘Nep en Fop Tweede Kamer’.Steen des aanstoots is de beperking van het aantal declaraties. Advocaten krijgen per zaak punten. Het plan is om het jaarlijkse maximale aantal punten waarvoor subsidie gedeclareerd mag worden ruimschoots te halveren: van 2000 punten naar 900.

Griezelige Ongelijkheid van de VVD Crimefighter Volksonderdrukker Teeven.
Volgens de beroepsorganisatie zullen de gevolgen rampzalig en griezelig misdadig zijn. Voor veel gespecialiseerde advocaten betekent het dat ze nee” moeten gaan verkopen aan mensen die bijv. hun huis uitgezet worden of ten onrechte worden belaagd door het ‘Deurwaarders Tuig ‘ die hun huisdier wil gaan veilen of ten onrechte op hun uitkering worden gekort en hun recht (mensenrechten) willen verdedigen. Het betekent ook dat iemand die de ene gespecialiseerde advocaat nodig heeft, nul op het rekest kan krijgen omdat die raadsman al aan de limiet zit.Advocaten moeten hun praktijk bovendien aanvullen met bijv. ‘VVD Maffia-Vastgoedzaken’ of ‘Royaal Panama- Belastingontduiking’  zaken die wel veel (zwart)geld opleveren. Het kan dan gaan om rechtszaken waar ze niet gespecialiseerd en dus niet goed in zijn.

De “Straf de arme maatschappij” van Kabinet Rutte neemt griezelige misdadige vormen aan.

Volgens de advocaten zijn in bijvoorbeeld de laagste klasse, het asiel-, straf- en psychiatrisch patiëntenrecht maar nauwelijks betalende cliënten, want die zijn sowieso al griezelig crimineel kaal geplukt door het Kabinet Rutte en zijn PvdA loopjongen Asscher.”De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen en dat is pure rechtsongelijkheid en grenst aan mensenrechten schending en is in strijd met het EVRM artikel 6 ,3 c(“zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;“) ”, zegt algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA terecht.Advocaten begrijpen niet dat als maatstaf is gekeken naar een ambtenarensalaris. Daarbij is er geen rekening mee gehouden dat een advocaat kosten maakt voor zijn kantoor en personeel en een corrupte ambtenaar niet. Bovendien zijn de meeste ambtenaren corrupt en dus verdienen zij er zwart bij en indien zij gepakt worden krijgen zij standaard hun advocaat weer vergoed van de Gemeente of het Rijk, zodat zij hun mond houden wie er allemaal van hoger hand betrokken is bij de corruptie.