( van onze Internationale ‘Royal-Elite-Olie-Gangster’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR Is Nederland een geestelijk gestoorde ‘Banana-Monarchie’?
Een Monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon Sepp Blatter King Willemberust, de monarch. De criminele geestelijke gestoordheid van de Koninklijke familie is al eeuwen bekend bij de ‘Graai-Elite’ en de AIVD,maar is nooit een beletsel geweest voor de belastingvrije ‘Super Graai-baan’ van Staatshoofd. Waarom? Welke duistere krachten gaan schuil achter de ‘Syfilis-Koninklijke Familie’.Is het een Complot van de Elite? Door de slechte geestelijke gesteldheid van koning Willem III beschouwt de Staten-Generaal hem niet langer geschikt om te regeren. Totdat de dochter van Emma van Waldeck-Pyrmont en koningin Willem III, Wilhelmina, meerderjarig is, wordt zij aangesteld als regentes door de Elite. Op 23 november 1880 wordt Emma officieel beëdigd als koningin-regentes van Nederland.

‘Feest-Feiten’ voor Koningsdag:Dutch Royal family fueled the German invasion force and was Cocaïne en Opium dealer(Video).

In Nederland moet de gemiddelde burger voor de meest onbenullig honger baantje een bewijs van goed gedrag overleggen. Maar voor de lucratiefste baan van Staatshoofd is dat niet nodig. En dat komt de Koninklijke familie zeer goed uit,want die zouden zij nooit krijgen met hun corrupte en zedeloos gedrag. De Koninklijke familie is niet alleen crimineel gestoord, maar ook nog Staatsgevaarlijk. Drugsgebruik ‘Junkie -Wilhelmina’ had invloed op regeerstijl. Maar wie deed haar wat? Het Koningshuis en/of de Elite was op zoek naar een huwelijkspartner voor de jonge zwak begaafde oerlelijke Koningin Wilhelmina. Britse kandidaten vallen af vanwege de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Moeder Emma reist af naar Duitsland en regelt ontmoetingen voor Eberhard van der Laan Beatrixhaar dochter met Duitse edellieden, die aan lager wal waren geraakt in het slot Schwarzburg in Thüringen. Uiteindelijk wordt er gekozen voor de hertog Hendrik. De Oerlelijke  Koning Wilhelmina en Prins Hendrik trouwen op 7 februari 1901. Voor het eerst werd de Gouden Koets gebruikt tijdens een koninklijke gelegenheid. Prins Hendrik had afstand gedaan van de Duitse nationaliteit en was inmiddels Nederlander geworden voor een grote zak met geld. Een jaar na het huwelijk werd Wilhelmina ernstig ziek; ze had syfilis als huwelijksgeschenk gehad van haar gekochte man Hendrik. Zijn bijnaam luidde “Zwijnen Heintje” op de Amsterdamse Wallen. Hij was de schrik van de Amsterdamse Wallen en Jonge Heren Bordelen.Als zij zou sterven, ging de troon hoogstwaarschijnlijk naar een Duitse Pooier, aangezien zij de laatste geestelijke gestoorde Oranjetelg was. Maar ze overleefde het ,zij het met een hersenbeschadiging. Lange tijd bleef het huwelijk kinderloos, omdat Hendrik ook niet helemaal gek altijd buiten de deur neukte. Op 30 april 1909 werd er toch een kind geboren: Juliana, de toekomstige troonopvolger. Koningin Wilhelmina was tijdens de oorlogsjaren voor haar slaafse ‘Graai- Ministers’ een ramp om mee te werken. In een nieuw boek legt rechtshistoricus Marcel Verburg een verband met haar medicijn drugs gebruik, ze gebruikte middelen die we tegenwoordig als harddrugs betitelen. De vorstin gebruikte pervetine – een methamfetamine dat tegenwoordig bekend staat als crack of crystal meth, waar men knettergek en paranoïde van wordt. Op grond van  gebruik van dergelijk drugs zou de gemiddelde Nederlander geen bewijs van goed gedrag krijgen.De drug werd in de oorlog ook door Machthebbers aan onwetende soldaten verstrekt om vermoeidheid tegen te gaan en geen gevaar meer te zien en vooral geen goed gedrag (menselijk) te vertonen, maar er op los te moorden. Kan het nog misdadiger?

Koning Willem I had tweede gezin. Prins Bernhard en Hendrik hadden er vier.
Afgelopen Donderdag had EenVandaag een uitzending over Wilhelmina. En wat bleek dat zij een eerste klas Crack Junkie was die heersde als een gek over Nederland met als gevolg vlak na de oorlog een soort ‘Mocro-Maffia’ Staat, maar dan van ‘Nazi -Prins Bernhard’ en zijn zogenaamd corrupte binnenlandse strijdkrachten-moordenaars lafbekken.

Zijn de Koninklijke familie ‘Demonen’.

Koningin Juliana was bezeten van de Nazi’s en een halve gare ‘Greet Hofman -Godsdienst- Waanzinnige’. Dat is ook een reden dat iemand geen bewijs van goed gedrag krijgt. Daarnaast heeft zij haar hele leven zich in de maling laten nemen en uitmelken door haar Pooiertje de ‘Nazi Prins Bernhard’. Prins Bernhard was ‘Lockheed -corrupt’ tot op het bod en

Hitlergroet-Bernard-Juliana-feest
Hitlergroet-Bernard-Juliana-feest

hield er open en bloot ontelbare minnaressen(=Callgirls) op na zelfs eentje van 19 jaar toen hij tegen de 50 jaar liep. Dat kan men toch kwalificeren als lichtelijk pedofiel. De ‘Nazi-Prins was vader van een heel schare Bastaard kinderen die ook doodleuk op het Paleis van Juliana kwamen ‘spelen’. Dat zijn allemaal reden dat een persoon geen bewijs van goed gedrag krijgt. ‘Koningin Shell Beatrix’ had zich ook een aan lager wal geraakte Nazi Duitse homo Prins Claus met Pedofielen neigingen in haar mik laten douwen door de Elite, die ‘stiekem’ onder het oog van de corrupte laffe ‘DDB-politie’(Video) vreemd ging bij het leven in binnen en buitenland. Ook dat is op zich al genoeg om geen bewijs van goed gedrag te krijgen.

Bilderberg-Demon-King Willem’ is nu Staatshoofd. Maxima: de Dutchman does not exit, but his Taxfree money(Video) in my pocket is very real.
Tegenwoordig is de bolle domme ‘Graai-King Willem’ het hoofd van de Nederlandse Staat. Die onbenul laat zich net als zijn Oma Juliana en zijn Moeder Beatrix volledig leegmelken door een peperdure  ‘Puta’ dochter van ‘Massa-Moordenaar Jorge Zorreguieta’. Is geen probleem voor een bewijs van goed gedrag voor de belangrijkste baan van Nederland. De Mark Rutte Queen MaximaKing heeft ook nog een onschuldige piloot Poch voor de niet bestaande eer van zijn ‘Pooiertje Maxima’ levenslang bezorgt  in Argentinië. Ook dat is een reden dat zowel King Willem als zijn vrouwelijke ‘Pooier Maxima’ geen bewijs van goed krijgen, maar ondertussen de hele wereld gratis rond vliegen als het Staatshoofd van Nederland. De Elite vertrekt al eeuwen lang in strijd met de wet  een bewijs van goed gedrag aan hun zwak begaafde Koninklijke familie als symbool van ongelijkheid bij geboorte en het is hoogtijd voor herstel van de Republiek.

Noot: criteria voor bewijs van goed gedrag en zeden( niet van toepassing op het Koningshuis) .
Ingevolge artikel 35, eerste lid Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, weigert de minister de afgifte van een VOG, indien in de justitiële documentatie met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan een behoorlijke uitoefening van de taak of de bezigheden waarvoor de VOG wordt gevraagd, in de weg zal staan.

Periode van de beoordeling (beoordelingskader).
In beginsel vindt beoordeling plaats op grond van de justitiële gegevens die voorkomen in de justitiële documentatie in de vier jaren voorafgaand aan de aanvraag.Indien in de voor de aanvraag relevante terugkijktermijn justitiële gegevens zijn aangetroffen, beoordeelt het COVOG alle voor de aanvraag relevante gegevens uit de justitiële documentatie in de twintig jaren voorafgaand aan de aanvraag.Van de terugkijktermijn van vier jaren wordt afgeweken wanneer in de navolgende gevallen: Het justitiële gegevens over zeden betreft zoals opgenomen in de artikelen 240b tot en met 250 van het Wetboek van Strafrecht; Ten aanzien van deze zedendelicten wordt de gehele justitiële documentatie van de aanvrager zonder enige tijdsbeperking bekeken.
Meer lezen: Juridisch kennis portaal.