(door Arjan van Gelderen)

AMSTERDAM-NOIR-Arjan Gelder namens de politieke beweging Wil Nu ingesproken bij de raadscommissie van Jeugd en Cultuur gemeente Amsterdam op 9 juni 2016 over huisvestingsproblematiek van Assadaaka Community – http://www.assadaaka.nl .

Geachte voorzitter, leden van de commissie,Op 14 maart j.l. stuurde ik namens de Politieke Beweging Wil Nu een brandmail richting uw College van Burgemeester & Wethouders plus de Gemeenteraad inzake de problematiek rond de vrijwilligers organisatie Assadaaka.In duidelijke bewoordingen maakte ik duidelijk dat de handelswijze binnen de gemeente t.o.z. van Assadaaka onacceptabel is.Wanneer wij het zouden hebben over een willekeurige stichting zou je er nog begrip voor kunnen hebben. Echter met een bestaan van meer als 25 jaar heeft men zich meer als bewezen. Hun voorzitter Ahmed El Mesri zou als ridder behandeld moeten worden, maar wordt in feite afgeserveerd.Het lijkt dat hij eerder serieus werd genomen uitmondend in eens de Amsterdammer van het jaar. Maar nu krijgt hij langzaam een dolksteek in de rug.

Ik ben ook verbijsterd zoals zowel College als de Raad hiermee omgaan.Er wordt vanuit een ivoren toren geopereerd en het makkelijkste is de verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen.Op mijn mail reageerde niemand vanuit de Raad, zo ook directe brieven aan het College worden niet beantwoord.Hieruit blijkt dat wij in Amsterdam ook niet te maken hebben met echte volksvertegenwoordigers. Teveel wordt het over gelaten aan ambtenaren, die goed zijn verantwoordelijkheden door te schuiven, van het kastje naar de muur.Op 31 mei j.l. ontving ik het weinig zeggende antwoord van mevrouw Rosa van den Ham, waaruit bleek dat er gesprekken zouden worden gevoerd. Bij navraag bleek dit alleen te gaan om de avonduren. Alleen ruimte in een sporthal zou kunnen worden aangeboden, niet geschikt voor de doelgroep waar Assadaaka zich opricht.Ook werd verwezen naar de brief op 26 april j.l. verstuurd aan Assadaaka  door de afdeling diversiteit, waar duidelijk werd gemaakt dat men geen subsidie band heeft en dat men daardoor niets kan betekenen rond het meldpunt deradicalisering. Assadaaka staat met de rug tegen de muur, ik vind het een schande dat een man als Ahmed El Mesri die je in goud zou moeten gieten nu vanuit zijn scootmobiel mensen aan het helpen is, zoals ik hem een paar weken geleden heb mogen meemaken.In de avonduren is het redelijk geregeld in het Vriendschapshuis aan de Palembangstraat 52. Verder is men daar niet welkom. Dit gebouw staat grotendeels leeg overdag.Alleen een enkele medewerker binnen het UWV blijkt daar zo nu en dan te vergaderen. Verder staat het leeg. Aangezien Assadaaka daar de boel schoonhoudt valt dit eenvoudig te controleren.In deze doe ik dan ook een dringend verzoek aan uw commissie te stoppen met wegkijken, uw verantwoordelijkheid te nemen en een uiterste inspanning te doen zorg te dragen, dat Assadaaka haar werk optimaal kan doen. In deze tijd met de nodige dreiging vanuit radicalisering heb je een organisatie als Assadaaka meer als nodig en moet je het niet laten afhangen van goedbedoelde ambtenaren, die niet binnen de diverse culturen opereren.Wij zullen onze uiterste best doen het gedachtegoed van Assadaaka ook buiten Amsterdam te verspreiden.Niet voor niets zien wij Ahmed El Mesri als één van onze adviseurs. Nu u nog!Wanneer wij in 2018 hopelijk onze intrede doen in uw Gemeenteraad en  volgend jaar maart in de Tweede Kamer zullen wij anders omgaan met geluiden vanuit de samenleving, wat helaas binnen dit dossier tot nog toe niet gebeurt.Wilt u meer weten, wie wij zijn. Kijk op:www.wilnu.nuen mijn boek: “De Puinhopen van de Nederlandse Politiek, wat op 17 juni uitkomt zal ook duidelijkheid verschaffen.Dank voor uw aandacht.9 juni 2016.<Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).Voorzitter Wilnu.

Arjan Gelder namens de politieke beweging Wil Nu ingesproken bij de raadscommissie van Jeugd en Cultuur gemeente Amsterdam op 9 juni 2016 over huisvestingsproblematiek van Assadaaka Community: www.dichtbij.nl/amsterdam-oost/regionaal-nieuws/artikel/4256106/de-puinhopen-van-de-nederlandse-politiek

 

Ahmed El Mesri over de situatie rond Assadaaka 9 juni 2016:

Laila Youyou over de situatie rond Assadaaka 9 juni 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=cHfxP22JKgg

Meri Vaerendonck over de situatie rond Assadaaka 9 juni 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=_WthmSTPRIY

Assadaaka Community heet de vluchtelingen van harte welkom en roept ze om mee te doen aan deze samen:
https://www.youtube.com/watch?v=rCZt5oyefmQ

Vluchtelingen Welkom bij Assadaaka Community:
https://www.youtube.com/watch?v=aWM6mPZeEmw

Caroll Sastro, voorzitter Platform voor gehandicapten en ouderen in Amsterdam Zo op 17 april 2015 – 25 jarig bestaan van Assadaaka.. voorbeeld het werk van Assadaaka:
https://www.youtube.com/watch?v=VKlQUz_8tpU

GRATIS NEDERLANDS LEREN:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyBrraMT_-I

Feestelijk jubileum 25 jaar Assadaaka Community:
https://www.youtube.com/watch?v=zf2GOQNA0nQ

ASSADAAKA 25 jaar met Ahmed El Mesri:
 https://www.youtube.com/watch?v=4eJ6FurjuiU

Twee uitzendingen van november 2015 over het Meldpunt De-radicalisering:

 AT5:
https://www.youtube.com/watch?v=7-8TM5vAUFM

RTL Editie NL:
https://www.youtube.com/watch?v=uNDwI-WRLMc