(door Kaya Bouma en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Het klinkt als science fiction van de ‘Complot-Gekken’, maar het is hard op weg alledaags te worden: het voorspellen van hongerende sloebers die mogelijke  een Politie profilering sjors en sjimmie‘Volks-misdaadje’ gaan plegen op basis van big data van de ‘Elite-Gangsters’. Wat dit predictive policing(o.a. Lombroso profilering ) betreft behoort Nederland stiekem tot de voorhoede van Big Brother en Franz Kafka wat de ‘Nachtmerrie-procesvoering’ betreft zal leiden tot een zeer verfijnde, maar extreem onmenselijke “Straf de arme maatschappij”. Dat blijkt uit onderzoek De Groene Amsterdammer en aangevuld door Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. Wat er in ‘Elite-Schurken-Staat-NL’ van het ‘Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte’ en zijn loopjongen Asscher precies gebeurt op het gebied van predictive policing is onduidelijk voor de gewone burger. Wat we inmiddels wel zelf als burger kunnen waarnemen is dat de politie van VVD-‘Aso-Ard van der Steur’ inmiddels straffeloos moord, steelt en stystematisch liegt. Maar wat er op het gebied van data en profilering gebeurt is niet waarneembaar voor de burger.De politie geeft geen overzicht van het aantal lopende voorspellende initiatieven, laat staan hoeveel geld erin geïnvesteerd wordt, omdat het zogenaamd deels om pilots gaat en daar worden geen ‘bonnetjes’ van bijgehouden.

Wie zitten achter Aanslag in Brussel. De ‘Gladio-Waarheid’ blijkt waanziniger dan welke Complot theorie.

Toch valt op basis van gesprekken met betrokkenen en publicaties die onlangs zijn verschenen een aardig beeld te vormen. De politie werkt aan zeker acht predictive-policing-projecten, deels samen met commerciële aanbidders. Pikant is dat één van de code namen van die projecten is “Sjors&Sjimmie “. Opvallend is dat de toch niet moeilijke waarneembare Ratten in pak nergens voorkomen in de betreffende onderzoeken. Waarom? Misschien omdat zij de investeerders zijn van deze Big Brother projecten. Zo maakte Deloitte onlangs een buienradar-kaart die in plaats van regen toekomstige inbraken in Nederland in kaart brengt. Het programma de “Kristallen Bol”. De start-up Pandora Intelligence gaat later dit jaar voor de politie voorspellingen doen op het gebied van de ‘Baardmannen-terrorisme’ en niet die van de ‘Bankier-Gangsters-terrorisme’.

De Bomaanslagen van Gladio van de Elite met honderden slachtoffers in de jaren ’70 en ’80 zullen zij niet kunnen voorspellen, want die werden nu juist gespaard door de CIA, NATO en de verschillende politiediensten. Ook de Ratten in pak van de grote software-aanbieders als Hitachi en IBM zeggen al in Nederland actief te zijn met voorspellende software. Volgens Joe Biden Ahmed AboutalebTNO-onderzoekers Arnout de Vries en Selmar Smit neemt predictive policing in Nederland ‘een enorme vlucht’. Het is een ontwikkeling die op de nodige kritiek kan rekenen. De Vries en Smit, die zelf ook niet deugen en voor de politie en veiligheidsdiensten aan verschillende voorspellende modellen werken, waarschuwen bijvoorbeeld voor de ‘privatisering van politiewerk door de Graaien en Naaiende in Ratten in pak’. Corrupte en gewetenloze Bedrijven die predictive-policing-systemen aanbieden beschouwen hun algoritmes veelal als bedrijfsgeheim. Daardoor valt moeilijk te controleren hoe een voorspelling precies tot stand gekomen is. Ook privacy is een probleem. Big data betekent al snel ongerichte  gegevensverzameling en het hergebruik van oude data voor nieuwe doelen. Dat gaat in tegen de uitgangspunten van privacywetgeving. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte in een onlangs verschenen onderzoeksrapport over big data en veiligheid dan ook voor uitbreiding van bestaande regelgeving.Criminoloog Marc Schuilenburg van de Vrije Universiteit waarschuwt al langer voor de gevolgen van voorspellend selectief pak de arme politiewerk: ‘Met predictive policing rolt de politie een digitaal vangnet uit, waarin de toch beperkte rechten van  met name de burgers uit de laagste klasse volledig ondergesneeuwd raken aan die van duidelijke opsporingsbelangen om de massa onder de duim te houden.’Behalve de corrupte politie en veiligheidsdiensten hebben ook steden als die van de ‘Razzia-Terrorist- Zonnekoning Aboutaleb‘ de ‘Straf de arme kristallen bol’ ontdekt. Zo is ook de gemeente Utrecht sinds mei aan het experimenteren met een systeem dat inbraken moet voorspellen door ‘Tokkies’. In Eindhoven test het Franse bedrijf Atos al langer een systeem dat in de uitgaansstraat Stratumseind met behulp van slimme camera’s, sensoren en analyse van sociale media opstootjes kan zien aankomen(kuch).