(van onze ‘VVD- Aso-redactie’ i.s.m. onze ‘PvdA- Tokkies redactie’)

AMSTERDAM-NOIR-Kwart Maffia-Zorg ‘Graai en Naai Bobo’s’ boven Balkenendenorm. 

Een deel van het zwaar beveiligde ‘Nep en Fop Tweede Kamer’ maakt zich grote zorgen overSchippers de Zorg Rippers de hoge ‘Aso-afpers’  eigen bijdragen die weerloze, zieke veel al bejaarde mensen kwijt zijn aan de ‘Maffia-Zorg’. Toch vinden  de coalitiepartijen VVD-misdaadgroep en zijn PvdA-hoertjes het nog te vroeg om in te grijpen en staan pal achter het Zakken vullen (Video) van hun bevriende ‘Maffia-Zorg Bobo’s ‘. Vanuit gemeenten en patiëntenorganisaties komen steeds meer signalen dat mensen afzien van zorg en ondersteuning, omdat ze schrikken van de ‘Afpers-bedragen’ die ze zelf moeten bijleggen. Het gaat om bijvoorbeeld de kosten voor hulpmiddelen of dagbesteding en toilet papier. Per 2015 zijn veel van dat soort zorgtaken naar de gemeenten gegaan, die daarmee nu ook bepalen wat de hoogte is van de eigen bijdragen. In de praktijk worden de minima niet ontzien, maar zijn mensen die net iets meer verdienen al snel nog meer de dupe. Zij zien zich plots geconfronteerd met aanzienlijke ‘Afpers-Zorgrekeningen’.

Otwin van Dijk was  als ‘showbiz invalide’ ingehuurd om mensen die zorg nodig hebben voor te liegen bleek tijden de vorige verkiezingen.Otwin van Dijk
Otwin van Dijk leugenaarVanuit bepaalde oppositie klinkt al langer de roep dat staatssecretaris  PvdA ‘Bejaarden Melker Van Rijn’ (Volksgezondheid voor de Rijken ) moet ingrijpen, maar ook bij de regeringspartijen van premier ‘Garry Glitter-Rutte  en ‘Aso Asscher’ groeit inmiddels het onbehagen nu de landelijke verkiezingen naderen. „Die eigen bijdragen zijn geen doel op zich”, bralt het extreme gewetenloze PvdA-Kamerlid ‘Bejaarden Killer Otwin van Dijk’. „Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we mensen uit de zorg wegjagen en dat zij dan thuis zitten met pis langs de benen zoals de hoogbejaarde en demente moeder van Van Rijn, ha,ha,ha,.”

Elke Nederlandse burger heeft volgens de wet een hulpplicht, behalve het “Lieg en Bedrieg Kabinet “.
Ook VVD-Kamerlid ‘Gestapo-man Potters’ maakt zich zorgen om de komende landelijke verkiezingen en of hij wel een ‘Graai- baantje’ als Burgemeester krijgt . „Midden- en hogere inkomens moeten niet nu opeens veel duurder uit zijn. Die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de gemeenten, maar het is ook aan ons hier in ‘Aso-Den Haag’ om naar het onmenselijke stelsel als geheel te kijken, ha,ha,ha.”Toch willen beiden criminele ‘Graai-partijen’, net als de staatssecretaris, eerst een belangrijk CBS-onderzoek afwachten naar de effecten van de eigen bijdragen, zodat de slachtoffers nog langer in de doffe Levensbedreigende ellende blijven zitten. Feitelijk is het ook nog een strafbaar feit want de wet stelt dat indien een burger in nood verkeert men direct te hulp moet schieten. Maar wie in de ‘Elite-Schurkenstaat-NL’ handhaaft de wet als het gaat om dat Kul-onderzoek wordt op zijn vroegst in september verwacht. Van Dijk: „Niemand schiet er ook iets mee op om ad hoc besluitjes te nemen die hun leed direct verzachten. Je moet dan wel goed kunnen kijken welke aanpassing precies nodig is om een beter reslutaat te behalen bij de komende landelijk verkiezingen. Maar als de nood aan de man komt en wij zoals het nu aanziet een verpletterende nederlaag gaan lijden bij de komende landelijke verkiezingen kunnen wij altijd nog het Luxe Wachtgeld in of ergens gaan ‘Graaien en Naaien’ als Burgemeester of bij de ‘COA-misdaadgroep’, ha,ha,ha.”