(van onze VVD en PvdA ‘Aso-redactie’)

 AMSTERDAM-NOIR-Misdadige ‘TTIP-actie’ tegen 50 plussers van ‘Aso-Asscher’ en ‘Kapo- Klijnsma’: Meer werklozen moeten aan de slag in Vrijwillige projectDuitsland en de Derde Wereld. Arbeitseinsatz ist wieder da. Op de afgelopen ‘Ledenraad-bral’(Video) PvdA bijeenkomst was Asscher, Aboutaleb en Samsom afwezig en nu weten wij waarom. ‘Aso-Asscher’ was samen met de andere afwezige ‘zieke’ Top PvdA Gangsters Aboutaleb en Samsom een overval aan het voorbereiden namens de VVD-misdaadgroep op de 50 plussers.

 Kom in Verzet Tegen ‘Kapo Klijnsma’ en haar Boss de ‘VVD Gestapo-man Sjoerd Potters’.

 

 ‘PvdA-Zonnekoning Aboutaleb’ zet de Trent: werken voor een euro per uur als Slaaf in de haven van Rotterdam.
Rutte Dijsselbloem
De toch al karige cao voor de  oudere ‘Jan met de Pet’ zonder bonussen en gouden Rat in pak handdrukken door de Werkgevers uitgekotste werknemers gaan op de schop. Ze zijn te duur(Kuch). Op die manier hopen ‘Kabinet-Gary Glitter Rutte’ en de asociale partners dat het voor VVD werkgevers Slavendrijvers van de ‘Labbenkakken King Hans de Boer’ het nog aantrekkelijker goedkoper wordt vijftigplussers aan te nemen en uit te buiten tot zij er dood bij neervallen. Als de uitbuit regering van de ‘Nep- socialist Hollande’ in Frankrijk met dergelijk uitbuit maatregelen komt wordt er direct massaal verzet(Video) gepleegd. Maar in het  asociale laffe Hollanda waar de ‘meute’ hersendood is gebombardeerd door de Ik hou van Holland vuilnis’ van Maffia boss John de Mol en zijn gabber in crime ‘Koning Showbizz-Vuilnis Joop van den Ende’ is het ieder voor zich en God ( niet Allah) voor ons allen. Het is één van de onderdelen van het misdaad waar mee minister Asscher (asociale Zaken) hoopt de komende twee jaar de ouderenwerkloosheid terug te dringen om de Ultra Rijken nog Ultra, Ultra rijker te maken. In totaal trekt het kabinet een kleine 70 miljoen euro uit voor onder meer ‘Kul-omscholingstrajecten’ en voor projecten die werkgevers en oudere werknemers helpen elkaar te vinden op de arbeidsmarkt. M.a.w er vullen weer een paar bevriende Ratten in pak van Asscher en Rutte hun zakken en het resulaat van dergelijke projectes zijn altijd 0,00 voor Jan met de Pet. Vaak wordt in cao’s afgesproken dat oudere werknemers meer vrije dagen krijgen of op andere manieren worden ontzien, wat volgens Asscher werkgevers ontmoedigt hen aan te nemen. „Ouderen van nu zijn voor mij anders dan vroeger( jaren 60 tot 2000). Van dat soort zogenoemde ontzie-maatregelen zijn niet altijd meer nodig voor de ‘VVD-Werkgevers slavendrijvers’. Wij hebben daarom nu met de asociale partners afgesproken dat die maatregelen worden afgebouwd, wat helpt om vijftigplussers weer aantrekkelijker te maken als jaren ‘dertig arbeiders’. Zeg maar we gaan weer terug naar heel vroeger de jaren van voor de Tweede Wereld Oorlog ”, aldus de gewetenloze arbeiders verrader Asscher. Asscher: “En maakt u nu a.u.b. geen grapjes dat mijn Joodse
Jordaan oproerOvergrootvader zijn eigen volk aan de ‘Nazi-Duitsers’ afleverde zodat zij in rook konden opgaan door de schoorsteen of dat mijn moeder Irene Asscher Vonk als CEO van Marlboro er nu dagelijks voor zorgt dat veel mensen niet eens de 50 halen”. Wat betreft ‘Aso-Asscher’ komen daar weer andere ‘Kul-cao-afspraken’ voor in de plaats. „Bijvoorbeeld maatregelen die de gezondheid van álle werknemers ten goede komen.” Maar wat dat inhoud kon hij niet zeggen en verwees voor uitleg naar ‘Imam-Samsom’ of de Zonnekoning van Rotterdam Aboutaleb. In het actie misdaadplan staan geen maatregelen om ook de salarissen van vijftigplussers aan te pakken, zoals een belangrijke VVD Misdaadgroep uitzendorganisatie voorstelde. Volgens de liegende en schaamteloze minister zijn oudere werklozen vaak zelf al bereid een stapje terug te doen(Kuch). Bovendien vindt hij het aan de sociale partners zelf om daar afspraken over te maken. M.a.w. er wordt dus wel ingeleverd. De werkloosheid onder ouderen is een groot probleem in Nederland dat nooit meer weg gaat. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het aantal werklozen tussen 45 en 65 jaar 240.000 van de in totaal 600.000 mensen zonder baan en die vinden nooit meer een baan, want al het werk voor de massa gaat in de TIIP geest naar de Derde Wereld en komt nooit meer terug!

Niemand mag werken zonder loon! Verzet u nu het nog kan tegen het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.

De 50+ zijn niet te duur, iedereen is te duur en stuk voor stuk worden de verschillende leeftijdsgroepen aangepakt. Niet allemaal te gelijk want dat geeft problemen. Nee, stuk voor stuk want de solidariteit in Nederland is met het polderen zoek geraakt. Het is ieder voor zich. Iedere groep komt aan de beurt en als je dat stuk voor stuk doet is er geen verzet want het gros zit ook nog naar ‘ik Hou van Holland’ en ‘Graai-King Willem‘ te staren.

Noot: Zoek het verschil tussen de ‘Kapo-Jetta Klijnsma-Werklozen Wet’ van  NU en de ‘Nazi- Werklozen-Wet’ van toen.
Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden, terwijl thuis de economische crisis maar bleef voortduren. Niet alle werkzaamheid in Duitsland was trouwens vrijwillig. Al voor de bezetting, namelijk tussen februari 1938 en september 1939, achtten de arbeidsbureaus werk in Duitsland ‘passende arbeid’ voor werkelozen. KVP-voorman Carl Romme was hier instrumentaal in. Vooral in de grensstreken werd dit ook toegepast: Ongeveer 1800 mannen werden gedwongen tewerkgesteld bij de oosterburen. Weigering resulteerde in stopzetting van de werklozensteun. Bovendien kwam men dan niet meer in aanmerking voor binnenlandse werkverschaffingsplaatsen.
Bron: Arbeitseinsatz