(Van onze ‘VVD- Aso-redeactie’ i.s.m. de ‘Tokkie-PvdA’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- De huidige corrupte minister van Veiligheid voor Rijken en Klasse Justitie schreef tot in detail mee aan een leugen kabinetsbrief Ard van der Steurover de Aso-‘Witwas-Teevendeal’, terwijl het destijds juist zijn rol was om de ‘VVD-bewindslieden’ te controleren. Is dat Aso of niet? Van der Steur: “Ik ben geen Aso,maar een VVD-er”.
Eerder gaf Van der Steur al aan dat hij de wettelijke grens over was gegaan met zijn leugen bemoeienis. Gisteren werd min of meer duidelijk hoe ver hij die wettelijke grens heeft overschreden. De waarheid zal in het ‘Nep en Fop parlement ‘nooit helemaal naar boven komen en dat laatste weet inmiddels wel iedereen. Na vragen van de Kamer maakt de ‘Sodomie- liefhebber Van der Steur’ nu zijn aantekeningen bij een concept-Kamerbrief openbaar. Daaruit blijkt dat hij tot in detail zich met de ‘Aso-brief’ heeft bemoeid en grote delen heeft geschreven verzonnen, want ‘Bral-Opstelten en ‘Griezel-Teeven’ zijn gewoon te domme Tokkies om zelf een goede leugen brief te schrijven. Tevens is er door hem veel weggestreept uit een eerdere versie, onder meer details over een bedrag dat op de rekening van drugsbaron Cees Helmers stond. Het is een klassiek voorbeeld van een Aso die de Tweede kamer bedriegt en overlast bezorgt. In de aantekeningen bij de brief uit mei 2014 valt te lezen dat Kamerlid Van der Steur „gedonder” verwacht over de misdadige ‘Drugs-Witwas kwestie’ van Teeven. In een eerdere conceptversie wordt namens toenmalig altijd liegende Aso minister Opstelten geschreven dat „alles in het werk wordt gesteld” om de waarheid over ’het bonnetje’ (niet) naar boven te halen. Dat schrapt Van der Steur met de toevoeging „misschien teveel van het goede voor die domoren in de Tweede Kamer. Veel hebben wij niet te vrezen wat het gros van de Kamerleden hebben ook net als wij boter op hun hoofd en zijn ook niet in hun eerste leugentje gestikt”.

Teeven: Ik handel naar ‘VVD-Eer’ en geweten en voor Volk en Vaderland, behalve onder ede.

Hij deed achttien misleidende suggesties in de zijlijn en stelde doorhalingen voor op advies van de eveneens altijd liegende corrupte Top Justitie ambtenaren. Het was bekend dat VVDhij als Kamerlid betrokken werd bij de wijze waarop het ministerie over de zaak wilde communiceren liegen. Dat oogstte al eerder kritiek, omdat een Kamerlid de regering juist moet controleren (kuch). Maar in plaats daarvan werkte hij eraan mee dat één en ander niet te veel vragen zou oproepen en dat is precies van de VVD en zijn ‘PvdA-hoertjes al jaren doen om het Aso -“Lieg en Bedrieg Kabinet “ in zadel te houden. Maandag stuurde Van der Steur het concept naar de Kamer omdat hij ,,wil voorkomen dat de Kamer het gevoel houdt dat informatie wordt achtergehouden”. Anders had hij de informatie niet gestuurd, want de Kamer hoort geïnformeerd te worden met een officieel en definitief standpunt namens de toenmalig minister Veiligheid voor Rijken en Klasse Justitie ‘Aso-Opstelten’, en niet met allerlei suggesties die ooit zijn gedaan. Minister Van der Steur geeft nogmaals toe dat het niet juist was wat hij als Kamerlid deed, ‘maar wie doet mij wat, ha,ha,ha’. „Zoals ik in het debat-gebral met uw Kamer op 16 december 2015 al heb opgemerkt verwijt ik mijzelf dat ik niet eerder een grens heb getrokken”, schrijft hij. „Ik had mijzelf eerder de vraag moeten stellen of ik in die periode nog goed genoeg het verschil in de gaten had tussen de medewetgevende rol en de controlerende rol in de contacten met de minister over dit specifieke onderwerp, bla, bla, bal” en wat maakt het allemaal uit in “Elite-Aso-Staat- Hollanda”, niet dan? De aartsleugenaar Van der Steur blijft gewoon zitten waar hij zit en de ‘Corruptie-Aso-Karavaan’ trekt weer verwoestend verder in “Banana-Fraude-Nederland”.