(door IAmsterdam Star-Reporter SteveBrown)

AMSTERDAM-NOIR-Het Knooppunt en de Happy Family hadden op hun hoogtepunt 2,2 miljoen subsidie per jaar en volgens de FOID en Bruto jaar omzet van 50 miljoen gld per jaar . zie: ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 5 JULI 1988. – VERENIGING HAPPY FAMILY TEGEN INSPECTEUR DER OMZETBELASTING. – VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM. – BTW OP ILLEGALE LEVERING VAN VERDOVENDE MIDDELEN BINNEN EEN LID-STAAT. – ZAAK 289/86.

 

Meer lezen en Video’s: Greeting from the Ducht Underworld an interview with ex Gangster Steve Brown.