(AMSTERDAM-NOIR)- Politie zoekt naar moeder van vondeling.
Vondelingenkamer
De politie is op zoek naar de moeder die haar baby heeft afgestaan aan vrijwilligers van de vondelingenkamer. Het te vondeling leggen van een kind is strafbaar.
,,De politie heeft aangegeven een klopjacht te willen starten naar de moeder’’, zegt bestuurslid Kitty Nusteling van de stichting Beschermde Wieg. De stichting is de initiatiefnemer van de vier vondelingenkamers in Nederland, waarvan een in Groningen zit.
Zeer onwaarschijnlijk
De politie is bezig met het onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet het te vondeling leggen van een baby als strafbaar feit. Of de moeder ook echt vervolgd wordt moet blijken in een eventuele rechtszaak.

Teken de petitie die dient om een wetswijziging te bewerkstelligen waardoor moeders die in uiterste nood hun kind (al dan niet anoniem) op een VEILIGE plek achterlaten niet strafbaar zijn.
12 EU landen gingen ons daar in voor. Nederland moet volgen. De huidige wet kost mensenlevens!

Persbericht van de stichting is als volgt:
Eerste beschermde wieg baby 

In de nacht van 12 op 13 mei heeft een vrouw die net was bevallen en zich geen raad wist met haar baby contact gezocht met de noodlijn van Stichting Beschermde Wieg. Een vrijwilliger van de Stichting heeft de vrouw direct in contact gebracht met professionele verloskundige hulp. De baby is op verzoek van de vrouw overgedragen aan twee vrijwilligers van de Beschermde Wieg Groningen. Zij hebben de baby liefdevol opgevangen en overgedragen aan het Martini Ziekenhuis. Daar is vastgesteld dat de baby gezond is. De baby is ondergebracht bij een crisispleeggezin. Op aandringen van Stichting Beschermde Wieg heeft de verloskundige de vrouw gevraagd haar persoonsgegevens in een gesloten enveloppe bij haar achter te laten. Dat heeft de vrouw gedaan. De verloskundige heeft de enveloppe afgegeven aan een notaris. Het kind kan als het zestien jaar is – als het dat wil -de moeder achterhalen. Het bestuur van Stichting Beschermde Wieg is opgelucht en dankbaar dat zij deze vrouw op tijd heeft kunnen helpen, waardoor de baby op een veilige plek is overgedragen, medisch is onderzocht en de moeder ook verloskundige hulp en steun heeft gekregen.

Op 2 september 2014 is de Stichting Beschermde Wieg (liefde voor leven) opgericht. Inmiddels heeft de Stichting vier Beschermde Wieg kamers te weten in Papendrecht, Groningen, Middelburg en Oudenbosch en opent binnenkort een kamer in een ziekenhuis, het Isala in Zwolle.

Stichting Beschermde Wieg stelt zich ten doel zwangere vrouwen die – om welke redenen dan ook – geen beroep op reguliere hulpverlening kunnen, durven of willen doen, desgewenst anoniem, hulp te bieden bij hun vragen en onzekerheden rond hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij eenmaal zijn bevallen.

Het team professionele vrijwilligers van de Stichting staat deze vrouwen bij. Niet alleen door hen advies en antwoord op hun vragen te geven, maar ook door hen te helpen tot verantwoorde afwegingen te komen als het om de toekomst van hun (aanstaande) baby gaat. Vrouwen in nood met een hulpvraag kunnen contact opnemen.

Teken hier de petitie