(van onze ‘Gevestigde-Roof-Orde-politieke-partijen’ redactie)

aboutaleb_verbiedt_oudejaarsfeest_in_maassilo-2009-12-01_0AMSTERDAM-NOIR- Is Nederland een ‘Elite-Schurkenstaat’? Oordeelt uw zelf: Welke kleur heeft de EU en de Poolse en Nederlandse ‘Uitbuit-dictatuur’?
B&W en Gemeenten blijken massaal misdadig de kas te hebben gespekt met de eigen bijdragen die hun zieke en veelal bejaarde inwoners vorig jaar moesten betalen als ze gebruik wilden maken van lokale zorgvoorzieningen en bakken met bloedgeld te verdienen aan de ‘Vluchtelingen-Industrie’ van de ‘VVD-Mensenhandelaar Dijkhoff’. ‘PvdA Huis- Marokkaan Aboutaleb’ steelt de Riool-Show op 4 mei op de Dam en ‘Gay-Gary-Glitter- Rutte(Video)’ bij de ‘VVD-Toppers’!

RTL Beroepslijkenpikkers Albert Verlinde, John van den Heuvel en Peter R. de Vries onthoofden Wilders.

Maar Past u vooral op voor drs Micha Kat (Video), de Holleeders, de “Mocro Maffia” en Poetin en Wilders is de boodschap van de ‘Gevestigde –Roof- en Afpers- politieke- partijen’ en hun ‘Misdaadjournalistiek- drek’ zodat zij u in alle rust zonder enige risico straffeloos kunnen beroven, afpersen en vernederen .Mocht u toch boos worden dan is daar direct de ‘PvdA Snake in Suit Plasterk’ om u  te beledigend en te waarschuwen dat u met uw arme gore zieke tengels van de zijn ‘Graai-collega’s’, de rovers met de wet in de hand af te blijven .

Vindt u het prettig om keer op keer te worden bestolen en afgeperst door corrupte en gewetenloze ‘Rat in pak politici’ stem dan bij de komende landelijke Verkiezingen vooral de VVD-misdaadgroep en hun PvdA-hoertjes of de overige de Gevestigde Orde Partijen. Extra wrang in dit verhaal is dat ook de SP medeplichtig is aan dergelijke roof en afpers praktijken als lid van diverse B&W’s. En zich ook nog eens schuldig maakt aan grove discriminatie van eerlijke Nederlandse burgers uit de lager en middenklasse die recht hebben op een huis.

Rechtsongelijkheid en discriminatie van SP: Amsterdamse studenten op kamers met asielzoekers, maar niet met NL Dak en Thuislozen.

Het wordt extreem moeilijk in Nederland om nog op een eerlijke partij te stemmen. Het lijkt wel of alleen de Partij van de Dieren en de PVV nog voldoet aan het predicaat eerlijk.
Volgens voorlopige cijfers die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) woensdag in een rapport publiceert, waren patiënten in 2015 in totaal 345 miljoen euro kwijt aan eigen bijdragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en dagbesteding. Tegelijkertijd hielden gemeenten 362 miljoen euro over op het zorgbudget dat ze van de Rijksoverheid hadden gekregen.

De Roof en afpersing van B&W heeft 200 duizend zorgmijders tot gevolg. Journalisten en hoge ambtenaren blijkens declaratie-onderzoek corrupt tot op het bot.
De eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen zijn politiek omstreden, omdat dat de arme patiënten, die een minimaal inkomen hebben om die reden zorg gaan mijden of in financiële problemen komen. Uit een andere verkenning die dinsdag al verscheen, blijkt bovendien dat er signalen zijn dat gemeenten hogere eigen bijdragen zijn gaan vragen sinds verschillende zorgtaken aan hen zijn toegewezen, hetgeen een vorm van afpersen is van zieke die geen keus hebben. Bestaat er een nog gewetenlozere vorm misdaad tegen het ‘Klootjesvolk’?

B&W reist gratis als VIP’s de hele wereld over. De PvdA Burgemeester ‘Zonnekoning -“Uncle Tom”-Aboutaleb’ is daar Martin van Rijnhet schandaligste voorbeeld(Video) van.
Het lijkt er echter op dat de zorgoverschotten terecht zijn gekomen bij de verschillende gemeentelijke werk- en inkomensregelingen. Volgens het SCP-rapport werd daar namelijk ruim een half miljard meer aan uitgegeven dan was begroot. M.a.w. het geroofde geld is misbruikt o.a. om nog hogere salarissen en ‘Nep en Fop declaraties’ uit te betalen aan de hoge ‘Rat in pak ambtenaren’ en Wethouders en allerlei snoep reisjes voor B&W en hun hoge ambtenaren naar het buitenlands te financieren.Verder valt op dat in sommige gemeenten veel meer gebruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen dan in andere, zelfs als rekening wordt gehouden met regionale bevolkingsverschillen als werkloosheid en leeftijd. Zo wordt in het hoge noorden, waar traditioneel overwegend rode colleges aan de macht zijn, beduidend meer uitgegeven aan zorg- en inkomensregelingen uitgegeven dan op de Veluwe, waar vooral confessionele roof partijen het voor het zeggen hebben. Volgens het SCP is hier nog geen goede verklaring voor gevonden. Het “Lieg en Bedrieg Kabinet” houdt het de komende jaren in het corrupte vizier en doet verder niets, want het gaat tenslotte om hun eigen ‘Graai-soort’.

Martin van Rijn bejaarden-zorg: Met pis langs de benen poen oppotten.
Staatssecretaris ‘PvdA Bejaardenmelker Van Rijn ‘(Geen Zorg voor Jan met de Pet) maande gemeenten voor de Show eerder deze maand al dat „ (corrupte) wethouders en raadsleden in gemeenten die veel minder uitgeven dan vooraf ingeschat, nog eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan en de vraag beantwoorden: zijn we zuinig of zijn we eigenlijk een beetje té zuinig voor de zieken en vullen wij onze zakken over hun rug?” Hij weigerde commentaar te geven waarom hij zelf niet op zijn hoog bejaarde en demente moeder heeft gelet, toen die dagenlang met pis langs de benen in één van zijn eigen Bejaarde Barakken met pis langs de benen zat.