(door Rob Brockhus)

AMSTERDAM-NOIR-Deze mail(artikel) is bedoeld om die door te sturen naar alle echelons van binnenlands bestuur, de politiek, advocatuur en rechterlijke instanties. Maak zelf een keuze uit de mailinglijst bij de SDN: www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm. Heb je zelf praktische voorbeelden met echte bewijzen van juridisch gezwendel laat ons dat dan weten. De Kunduz-coalitie komt u duur te staan. Maar de EU-norm wordt wel gehaald. De eurocrisis wordt in de plutocratie op de burger afgewenteld met privatisering en lastenverzwaring met BTW-verhoging en…:

De zwendel in de rechtspraak loopt de spuigaten uit. Wat doet het parlement? Weer alles verzwijgen? 

Voorbeeld van hoe de strategie te bepalen om een Kamerzetel te kunnen verwerven. Zonder deze tactiek kan iedereen het vergeten…!!!!

De media bepalen of de burger een echte keuze krijgt met de informatie van de lijsttrekkers. Schone beloftes zijn niets waard, alleen de historie van blunders en leugens is leidraad voor de uitdaging van de gevestigde orde; en zo de massamedia de kans en de plicht te geven om jou en anderen nieuwelingen mee te laten praten op televisie en in de kranten. Klemmende vragen moeten er komen die pijnlijk zijn voor de grote partijen en geen zeepsopreclame voor jouw eigen programma van: “Wij zijn goed, stem op ons”. Doe je dit wel zoals de SOPN dat deed? Ga dan vissen en hou je centen in de zak. Dreig de omroep(en) met een schadeclaim wanneer ze de nieuwe partijen niet evenredig aan het woord laten. Eis vergoeding voor de investeringen met dreigen van beslag op de bankrekening van de omroep(en) of krant(en) met de uitgaven voor de campagne(s) en de cauties van 1000 euro per district bij het behalen van voldoende steun.Zie de lijst van politieke partijen, ingeschreven bij de Kiesraad. Maak een afspraak voor bundeling van tactische krachten van nieuwe partijen.Voorstel van kandidaat Rob Brockhus (39) voor de advertentie als bewijs voor alle politici, partijen en massamedia.

 

Aan Rutte (VVD) :

Meneer Rutte, hoeveel kan bezuinigd worden als uw regering bij wet de staatsschuld herfinanciert tegen de huidige rente?

Aan Roemer (SP) bijvoorbeeld:Meneer Roemer, de jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaat de SP daaraan doen?

Aan Haersma Buma (CDA) bijvoorbeeld:Meneer Buma: U dacht dat de staatsschuld was gefinancierd door Chinezen, Arabieren en Amerikanen, is dat echt zo?

Aan Jolande Sap:Mevrouw Sap, U steunt het lenteakkoord door 30 miljard te bezuinigen, hoeveel mensen verliezen daardoor hun baan?

Aan Arie Slob:Meneer Slob, Steeds meer burgers zijn genoodzaakt hun eten bij de voedselbank te halen. Is dat christelijk?

Aan Pechtold bijvoorbeeld:Meneer Pechtold, u wilt flexibilisering arbeidsmarkt, welke invloed heeft dat op de lonen in een concurrerende markt?

Aan Diederik Samsom:Meneer Samsom, De jeugdwerkloosheid in Europa stijgt enorm, past dit bij het verhogen van de AOW-leeftijd?

Aan Geert Wilders:Meneer Wilders, u stelde dat Nederland alleen 30 miljard moet betalen aan Spanje vanwege het ESM-verdrag. Klopt dat?

Aan Marianne Thieme:Mevrouw Thieme, U bent fel tegenstandster van ritueel slachten, maar bent u ook tegen islamitisch bankieren?

Aan de kiezer:Geachte Kiezer, is een kandidaat van een partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch?

Speerpunten: 

1: De staatsschuld mag niet worden afgelost, omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.

  1. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 0 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.
  2. Het recht van inspraak van de burgerin de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.
  3. De Advocatenwetmoet aangescherpt zodat advocaten niet meer mogen lasteren, liegen en frauderen in de rechtszaal.
  4. De jeugdzorgondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaan de andere partijen daaraan doen?

Kamervragenvragen van de kandidaten van de SOPN of een andere partij die de 19 districten heeft binnengehaald.

Partijprogramma van de SOPN

Bronmateriaal van het partijprogramma van de SOPN

Doelstellingen van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland.

Advertentie van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland met Kamervragen aan de lijsttrekkers

Nog iets: Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende partijen op 10 september, een dag voor het grote vierkiezingsdebat van de grote partijen op 11 september. Laat dat de NOS en andere betrokkenen weten! Hieronder de voorbeelden om de zendtijd tactisch te vullen. Ikzelf als spindoctor doe niet meer mee, want nu 73 jaar.Nu nog het grote verkiezingsdebat voor nieuwe partijen op 10 september 2012. Zie de Grondwet art. 1, de Mededingingswet en Discriminatiewet

M.v.g.Rob Brockhus (redacteur SDNL)Tel.: 035-5268153Mail: sdn@planet.nlWeb: www.sdnl.nl