(door gastauteur Jurrien Boiten en aangevuld door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Open brief aan Ahmed Aboutaleb naar aanleiding van zijn PvdA gebral op 4 mei op de Dam voor zijn aboutaleb_verbiedt_oudejaarsfeest_in_maassilo-2009-12-01_0‘Graai-King Willem’ en de Gevestigde-Graai-Orde: “Het 4 en 5 mei ritueel van de ‘Royaal-(Nazi)- Ratten in pak’ met PvdA Huismarokkaan -“Uncle Tom”- Aboutaleb”.

Lelystad, 7 mei 2016.

Zeer geachte heer Ahmed-(PvdA-Uncle Tom)- Aboutaleb,(Uncle Tom.A black man who will do anything to stay in good standing with “the white man” including betray his own people)
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jurrien Boiten en ik ben de kleinzoon van J.H. Boiten, een verzetsman uit Assen die na de Tweede Wereldoorlog niet meer thuis kwam. Vermoord door de Nazi’s in concentratiekamp Dora. Ik ben dus één van de door u gememoreerde nabestaanden in uw toespraak tijdens de dodenherdenking dit jaar.U zult begrijpen dat 4 en 5 mei ook voor mij bijzondere dagen zijn. Dan komen er emoties los. En dit jaar was dat wel in het bijzonder het geval. Toen ik op 26 januari van dit jaar vernam dat u de toespraak op de Dam zou houden werd ik boos. Hoe kon het bestaan dat u daarvoor werd gevraagd? Maar ja, mevrouw Gerdi Verbeet is de voorzitter van het comité 4 en 5 mei en prominent lid van de PvdA. U bent dat ook en dan wordt het verband al snel duidelijk. Ik had het gevoel dat mij iets werd afgepakt. Maar goed, u had nog niet gesproken, dus ik hield mijn mond en wachtte af. Uw toespraak zou het duidelijk gaan maken. En dat deed het inderdaad. Helaas kwamen mijn bange voorgevoelens uit. Waarom was ik zo boos toen uw naam werd genoemd? Dat heeft alles te maken met uw geloof en alles waar u voor staat. U bent voor alles een praktiserend moslim.

‘Vergeetachtige’ Aboutaleb vergelijkt Holocaust met IS en staat voor armoede in Rotterdam.

Mijn Amsterdamse Joodse Brothers. Jodenbreestaat voor ever!
Daarnaast bent u een representant van de door links zo gewenste en bejubelde multiculturele samenleving. Maar vooral vanwege uw moslim achtergrond, is u een toespraak laten houden tijdens de herdenking van onder andere alle in ons land in de oorlog vermoorde joden, het onverenigbare proberen te verenigen. Het lijkt op een congres van vegetariërs waar de voorzitter van de Vereniging van Keurslagers als spreker een gloedvol betoog houdt tegen het eten van vlees. U wilt leven volgens de regels van de Koran. De Koran is, zoals u weet, een boek wat druipt van de Jodenhaat en volstaat met vooroordelen over ongelovigen. Ook homofilie wordt in de Koran streng verboden. De Koran doet wat dat betreft absoluut niet onder voor Mein Kampf. De Koran inspireert de gelovigen tot strijd tegen iedere “ongelovige”. De barbaren Aboutalebvan IS zijn daar het ultieme voorbeeld van. Ik ben zo’n “ongelovige”. Uw heilige boek roept op tot mijn vernietiging. En tot op de dag van vandaag hebt u nooit afstand genomen van dat boek. Sterker nog, het inspireert u in uw dagelijkse leven.Diverse onderzoeken wijzen uit dat het toenemende antisemitisme in ons land voor het overgrote deel voor rekening komt van moslims. Hoe komt het dat Joodse instellingen in ons land sinds kort permanente bewaking nodig hebben? De dreiging komt uit de hoek van de moslims. Waarom is de beveiliging in ons land opgevoerd? De dreiging komt wederom uit de moslim hoek.Er bestaat in ons land nu dan wel consensus over het feit dat de multiculturele samenleving is mislukt. Maar alleen een aantal linkse mensen willen dat nog niet zien. En die hebben helaas ook zitting in het comité 4 en 5 mei. U bent, zoals ik memoreerde, een representant van die multiculturele samenleving. Dat was ook de reden voor het comité om u uit te nodigen. Over de ruggen van hen die vielen en hun nabestaanden is de dodenherdenking van 4 mei 2016 misbruikt als propaganda om het “succes” te bewijzen van een inmiddels mislukt project. Uw aanwezigheid was in de ogen van het comité het bewijs van het “succes” van de multiculturele samenleving. Uw aanwezigheid zou allochtonen en autochtonen stimuleren om samen te herdenken. Maar waren die allochtonen er dan wel? De NOS moest haar uiterste best doen om een enkeling in beeld te brengen. Waren er bijvoorbeeld moslims op de Dam aanwezig die zich verbonden voelden met de geschiedenis van ons land? Nee, ze schitterden door afwezigheid. Maar toch mede dankzij de offers van hen die vielen mogen ook zij in vrijheid in ons land wonen.De multiculturele samenleving is een politiek ideaal. En de dodenherdenking op 4 mei is nooit bedoeld geweest om een politiek statement te maken. De dodenherdenking is nooit bedoeld geweest om politieke “successen” voor het voetlicht te brengen. Juist omdat in ons land zoveel verschillende politieke inzichten bestaan zou de dodenherdenking mensen voor een kort moment moeten en kunnen verenigen. Even de verschillende opvattingen laten vergeten. Ondanks alle verschillen van inzicht samen -ook als nabestaanden- een moment stil staan bij de gedachtenis aan hen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van ons land.

Tweede Kamer debat Terrorisme: ‘Iedereen leeft hier in zijn eigen armoedige ‘Terror-wereldje’ van ‘Razzia-Zonnekoning Aboutaleb’ ‘.

4 mei Staats-NOS propaganda:Bellingcat claimt identificatie Buk die MH17 neerhaalde en Aboutaleb geeft doden een klap in het gezicht op de Dam.
Helaas heeft de linkse politieke kliek zich niet kunnen beheersen en heeft nu ook de dodenherdenking van het Nederlandse Volk afgepakt en in dienst gesteld van haar politieke doelstellingen.En dan over uw toespraak. (PDF)  Ik hoor u over de ruggen van 686 dode Joodse kinderen Khadija Aribuit Rotterdam politiek bedrijven. Want politici verdraaien nog al eens de waarheid als dat hen beter uitkomt. En u bent zo’n politicus!Die 686 kinderen die u memoreert waren niet “anders” zoals u zegt. Ze waren Joods! Ze waren niet “anders” omdat ze Joods waren, ze waren Joods en behoorden daarom in de ogen van de Nazi’s tot de Untermenschen. En Untermenschen mocht je vernietigen, omdat je zelf als Duitser tot de Ubermenschen behoorde. En tot die Untermenschen behoorden ook de Roma, de Sinti, de homo’s en de verstandelijk gehandicapten. De bestempeling als Untermensch was geen vooroordeel, het was een dogma van de Nazi’s. Vooroordelen kun je nog met elkaar bepraten. Een dogma staat onherroepelijk vast.Maar heel bewust gebruikt u het woordje “anders”. Want met dat woordje kunt u de brug naar vandaag leggen. Het woordje “anders” komen we tegenwoordig veel tegen in de discussie over de multiculturele samenleving. Het wordt ook gebruikt door hen die waarschuwen voor de toenemende Islamisering van onze samenleving. En omdat u het woordje “anders” gebruikt, simplificeert u de kwaadaardige ideologie van de Nazi’s. En kunt u daardoor hen die het gevaar van de Islam in ons land herkennen en er voor waarschuwen op één lijn stellen met de Nazi moordenaars van onder andere mijn grootvader!Want, zegt u, een land (ons land) kan ten prooi vallen aan onderbuikgevoelens en ondoordachte emoties die onze samenleving ontwrichten. U zegt en ik citeer: “Onderbuik gevoelens die de weg kunnen plaveien naar haat, naar geweld en uiteindelijk zelfs naar moord.

Kritiek op bezoek ‘Zonnekoning Aboutaleb’ aan ‘Saoedi-Arabië & IS.

Hitlergroet-Bernard-Juliana-feest-1024x395
Hitlergroet-Bernard-Juliana-feest

Nog steeds.”U bent zich er terdege van bewust dat zij die kritisch staan tegenover de toenemende invloed van de Islam, in de media en in de politiek worden weggezet als mensen die onderbuikgevoelens hebben. Als mensen die haat zaaien. Als mensen die geweld willen aanwakkeren. Ze zouden zelfs willen aanzetten tot moord.Uw boodschap is dus: de Nazi’s vermoorden mensen omdat ze “anders” waren. En dat kan weer gebeuren door mensen die waarschuwen tegen de toenemende Islamisering van ons land en wijzen op het “anders” zijn van moslims. Moslims zijn in uw ogen dus de nieuwe joden, de nieuwe homo’s, de nieuwe Sinti en de nieuwe geestelijk gehandicapten.U misbruikt hiermee als moslim, de dodenherdenking van 4 mei 2016. U plaatst hen die kritisch staan ten opzichte van de toenemende Islamisering van ons land op één lijn met de Nazi’s. Terwijl u heel goed weet dat juist miljoenen moslims, overal ter wereld, ook in ons land Hitler enorm bewonderen vanwege de moord op zes miljoen joden. U weet ook dat op veel zwarte scholen in ons land, geschiedenis leraren de grootste moeite hebben om de Holocaust in de klas te behandelen. U weet wat er in de Koran staat geschreven over joden. U memoreert 686 joodse kinderen die vermoord zijn. Maar u vertelt niet dat moslimlegers de overlevenden die naar Israel gingen in vier oorlogen probeerden te vermoorden? En u vergeet ook even te vermelden dat u op 25 april 2004 van mening was dat het woordje “kankerjood” in gangbare straattaal van jonge Marokkanen prima kan. Hoe geloofwaardig bent u eigenlijk als u Joodse slachtoffers staat te herdenken op de Dam? De aan uw geboden mogelijkheid om te spreken op de Dam is weer een stap in de toenemende Islamisering van ons land. Zelfs onze Nationale Dodenherdenking is er aan opgeofferd. En daarom heeft uw oproep om te luisteren naar verhalen van overlevenden, ooggetuigen en nabestaanden geen enkele zin meer. Want die verhalen gaan over een strijd tegen de totalitaire Nazi ideologie en de gevolgen daarvan. Want ondanks de waarschuwingen uit die verhalen staat het Nederlandse volk toe dat een eveneens totalitaire ideologie, vermomd als de godsdienst Islam, steeds meer ruimte krijgt in het publieke domein. Een ideologie die steeds meer vrijheden en gewoontes ter discussie stelt en wil inperken. En waarvan de bestrijders als de nieuwe Nazi’s door u worden weggezet.De last die daardoor op de schouders van onze kinderen wordt gelegd zal steeds zwaarder worden, want zij zullen uiteindelijk letterlijk moeten vechten om de vrijheid van denken en handelen te behouden en terug te winnen. De contouren van een clash tussen bevolkingsgroepen in ons land worden steeds meer zichtbaar.U eindigt met: “Daarom herdenken wij”. Inderdaad WIJ herdenken. Wij, de blanke, autochtone Nederlanders. Want uitgezonderd een enkeling, waren de allochtonen niet op de Dam aanwezig om te herdenken. En ook al hebben velen al generaties lang een Nederlands paspoort, hun afwezigheid bewees eens te meer dat men zich niet identificeert met de geschiedenis van ons land en daardoor niet met het land zelf. Men consumeert ons land en meer niet.En daarom vraag ik mij nu af of het ultieme offer dat mijn grootvader en al die andere, vaak naamloze verzetstrijders hebben gebracht voor dit land en zijn inwoners wel zin heeft gehad. De erfenis die hij en zijn verzetskameraden ons hebben nagelaten is door generaties politici de laatste vijfendertig jaren verkwanselt en verkocht. Met als triest hoogtepunt dat u als belijdend moslim een toespraak mag houden tijdens onze Nationale Dodenherdenking, waarin oprechte Nederlanders worden weggezet als de nieuwe Nazi’s.

 

Met vriendelijke groeten

JHB