(door Rob Brockhus  en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Nog niet zo lang gelden in de jaren 80 waren er de “Onrendabele”en nu anno 2016 zijn het de “Labbekakken” geworden van de ‘Haagse corrupte, broeiende Mesthoop‘.
De ‘Successen’ van de ‘Eichmann Samsom’ in dienst van de misdadigers  ‘Don Corleone Rutte’ en de VVD Hans de Boer en Mark Rutte‘Labbenkakken King Hans de Boer’ met zijn loopjongens Pechtold en zijn stiefzoon Jesse Klaver(Video) :

 Citaat 1:
Deze maand, mei 2016, is een grote feestmaand van de Aasgieren Ratten in Pak , want de vakantiegelden worden uitgekeerd. Maar wie worden daar echt blij van? Laat ik een paar noemen: het UWV, de ziekenfondsen, huisbazen, deurwaarders, incassobureaus, gemeenten zonder kwijtschelding, schuldsaneerders, en curatoren die de boel mogen flessen. Daar tegenover krijgen Kamereden 8 procent vakantiegeld van een jaarsalaris van ca. € 92.400 of meer. Dat maandinkomen is wat eufemistisch wordt genoemd een schadeloosstelling (welke schade dan?). Zij krijgen deze maand ca. € 15.000 bruto bijgeschreven op de bankrekening;  dit naast de opbouw van het pensioen met 4 procent per jaar. Iedereen snapt dat Kamerleden goed voeling hebben met vooral de onderkant van de maatschappij. Mensen in bijv. de schuldsanering moeten rondkomen met netto ca. 250 euro per maand. Dus het onderstaande bericht is heel toepasselijk. Mede omdat geen van de ‘Kamerleden’ gereageerd heeft op het welvaartstekort dat miljoenen burgers in de armoede drukt. Zie de 31 punten hierna. Het is wachten op een ‘’beëdigde volksvertegenwoordiger” zonder last of ruggespraak die het waagt de onderstaande motie in stemming te laten brengen.

Citaat 2

Klaver Pechtold

1)      Gemiddeld zijn er 600.000 mensen op zoek naar een inkomen uit arbeid

2)      Gemiddeld zijn er 400.000 gezinnen met een huurachterstand

3)      Gemiddeld zijn er 120.000 wanbetalers van de zorgpremies en eigen risicobijdrage

4)      Gemiddeld staat er een bedrag uit van meer dan een miljard aan kortlopende schulden

5)      Gemiddeld zijn er ca. 30 huisuitzettingen per dag, 18 voor huur- en 12 voor hypotheekschuld

6)      Gemiddeld zijn er 9000 faillissementen per jaar

7)      Gemiddeld zijn er per jaar 32.000 schuldsaneringen

8)      Gemiddeld leven 350.000 kinderen in armoede

9)      Gemiddeld werken 10.000 vrijwilligers voor ca. 100.000 gezinnen, afhankelijk van een voedselbank

10)  Gemiddeld plegen 1850 mensen per jaar zelfmoord

11)  Gemiddeld plegen daarvan 500 mensen zelfdoding vanwege rechterlijke vonnissen

12)  Gemiddeld moeten 32.000 gezinnen in de schuldsanering leven van ca. 50 euro per week

13)  Gemiddeld leven er 370.000 werkende gezinnen onder de armoedegrens

14)  Gemiddeld leven er 1200 gezinnen op straat zonder een dak boven hun hoofd

15)  Gemiddeld is de levensverwachting bij schulden 15 jaar korter

16)  Gemiddeld zijn er 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gegaan

17)  Gemiddeld hebben Kamerleden ca. € 1.900 bruto per week aan inkomen

18)  Gemiddeld hebben grootverdieners veel aftrekposten voor de inkomstenbelasting

19)  Gemiddeld worden de 25 ultra-rijken in ons land per jaar en per persoon € 200 miljoen rijker

20)  Gemiddeld zijn 17 mln. burgers 50,9 mlrd./17 mln. = € 3000 p.p. kwijt uit het Spaarfonds voor de AOW

21)  Gemiddeld zijn de vluchtelingen en migranten dik ontevreden over de al te sobere opvang

22)  Gemiddeld staan op dit moment 189.000 woningen leeg in vooral de krimpgebieden

23)  Gemiddeld stemmen Kamerleden tegen huisvesting van statushouders in leegstaande woningen

24)  Gemiddeld spelen de ministers en staatssecretarissen met hun mobieltje tijdens Kamerdebatten

25)  Gemiddeld stellen de journalisten geen vragen over corruptie en mismanagement in de politiek

26)  Gemiddeld komen de minima nooit aan het woord in publieke debatten op tv en in het parlement

27)  Gemiddeld komen klokkenluiders nooit rechtstreeks aan het woord in de Kamer en in de media

28)  Gemiddeld krijgen brievenschrijvers geen antwoord op vragen over bestuurs- en rechtskwesties

29)  Gemiddeld worden aangiften tegen beëdigde kennisdragers niet-ontvankelijk verklaard en opgelegd

30)  Gemiddeld worden aangiften van fraude door curatoren rond faillissementen altijd opgelegd

31)  Gemiddeld worden per jaar er 149.000 mensen door het CJIB gegijzeld zonder vonnis;

Onze politici sturen Nederland prima aan; vandaar de 2 citaten.

Wél dank, heer Rob Brockhus.

Hoe lang nog praten wij tegen Oostindische oren? Tegen hoofd-, doch blijkbaar harteloze mensen. Hoe lang willen wij dit nog? Zes vrolijke, lachende gezichten op de foto in dit mailbericht (CBW; commissie breed welvaartsbegrip). Het enige wat zij doen, is zelf toplonen blíjven opstrijken. En dat maakt [hen] blijkbaar vrolijk en gelukkig?