(door Arend Zeevat /deze versie © WantToKnow.nl/be)

AMSTERDAM-NOIR- De BV Nederland en de geschonden democratische rechtstaat.
In naam is Nederland democratischeHitlergroet-Bernard-Juliana-feest-1024x395 rechtstaat, wat betekent dat er een grondwet is waarin de grondrechten van de inwoners zijn vastgelegd. Biljonair-King Willem’ neemt ander(Video) ‘Witwas-accountant’ na “Panama-Papers”.(Rd)
Deze grondrechten zouden door een onafhankelijke rechterlijke macht gewaarborgd moeten worden. Dat het begrip onafhankelijke rechterlijke macht een farce is, is in de afgelopen decennia van klassenjustitie meer dan genoeg bewezen. Het beschrijven van het democratische gehalte heeft verder niet veel woorden nodig, wanneer we het referendum over de Europese Grondwet in 2005 en vele andere zaken bekijken.In essentie is Nederland een constitutionele monarchie, wat inhoudt dat de koning(in) het staatshoofd is. De macht van dat staatshoofd is grondwetsmatig vastgelegd, maar het is natuurlijk altijd de vraag, of dat staatshoofd daar ook maar enige maling aan heeft, gezien bijvoorbeeld de enorme belangenverstrengeling van het Koninklijk Huis met het bedrijfsleven.

PvdA ‘Zonnenkoning “Uncle Tom” Aboutelb’ van King Willem geeft doden op 4 mei een klap(Video) in het gezicht op de Dam. ( Uncle Tom: A black man who will do anything to stay in good standing with “the white man” including betray his own people)

“Het is toch evident dat het Koninklijk Huis een dikke vinger in het Nederlandse bedrijfsleven heeft. Shell, Unilever, Philips, Fokker, Hoogovens, KLM, Sphinx, ABN Amro, De Schelde, de Twentse textielindustrie: aan alle kleeft een Oranje-etiket.” Bron Dus met recht kunnen we spreken over de BV Nederland, waarin het Koninklijk Huis en diverse topmanagers uit het bedrijfsleven deel uitmaken van de Raad van Bestuur.Het is toch evident dat het Koninklijk Huis een dikke vinger in het Nederlandse bedrijfsleven heeft. Shell, Unilever, Philips, Fokker, Hoogovens, KLM, Sphinx, ABN Amro, De Schelde, de Twentse textielindustrie: aan alle kleeft een Oranje-etiket.” Bron Dus met recht kunnen we spreken over de BV Nederland, waarin het Koninklijk Huis en diverse topmanagers uit het bedrijfsleven deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Hieruit kunnen we ook opmaken dat in deze staatsinrichting steeds een kiem van fascisme aanwezig is en altijd al is geweest. Voor de term fascisme zijn verschillende definities. Voor mij is het belangrijkste aspect ervan, dat er een totale belangenverstrengeling is tussen staat, bedrijfsleven en de rechterlijke macht. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, namelijk op een heel openlijk dictatoriale manier of op een meer verhullende zachte manier.Zij die binnen een dergelijk maatschappelijke structuur een plek willen verkrijgen of behouden, zullen hun ziel aan de duivel moeten verkopen, het sociaal-menselijke in zichzelf moeten onderdrukken en uiteindelijk uitroeien. Daarom is zelfreflectie op het eigen functioneren, van hen die binnen het systeem een bepaalde positie hebben verkregen, compleet afwezig. Voor hen is het absoluut noodzakelijk om een blindheid te ontwikkelen voor de gevolgen van hun handelen voor anderen en slechts alleen de regels en wetten uit te voeren en/of te handhaven.Dit maakt ieder op deze wijze vormgegeven maatschappelijk systeem per definitie tot een op psychopathie gebaseerde dictatuur. Waarvan er dus de zachte en harde varianten zijn. Alle varianten zijn gebaseerd op leugens en misleidende propaganda, om het menselijk denken, voelen en willen in een te controleren richting te kunnen manipuleren. De zachte varianten van de dictatuur, waar wij in het westen in leven, spelen in op fundamentele menselijke behoeften door ze de illusie van vrijheid van keuze, zekerheid en veiligheid voor te toveren.

 

Meer lezen en Video’s: WantToKnow.nl