(van onze VVD Pedo-Klasse-Jusitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Tijdens de ‘Bart van Well-Demmink’ verhoren verklaarde Teeven dat zijn partijgenoot Demmink geen verdachte was in VVDhet Rolodex onderzoek (zie noot) tot grote vreugde van journalist ‘Psycho-Chris Klomp‘.Dat is een leugen volgens zijn voormalige OM-baas Vrakking en derhalve heeft Teeven meineed gepleegd. Gaat zijn Partijgenoot Ard van der Steur de huidige VVD Minister van Klasse Justitie nu Teeven vervolgen?Wat denkt u zelf? Die loopt inmiddels ook al aan de lopende band te liegen om zijn hachie te redden. Oud-OM-topman Joris Demmink van het ministerie van Veiligheid en Justitie was wel degelijk in beeld bij het zogeheten Rolodex-onderzoek naar betrokkenheid van hooggeplaatste personen bij ‘seksfeestjes'( verkrachtingen) met minderjarige jongens. Dat zegt de Amsterdamse oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking in een interview met NRC Handelsblad en de Volkskrant: “ Volgens Vrakking had de chauffeur van Demmink tegen de BVD (nu AIVD) verteld ‘er niet meer tegen te kunnen’ dat de topman in de dienstauto af en toe seks had met jongens. Het onderzoek gaat vervolgens stuk nadat de toenmalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Harry Borghouts, de hoogste ambtenaar op het departement, nog tijdens het geheime onderzoek Vrakking opbelt. ‘Waar ben jij mee bezig?’, zou hij Vrakking hebben gevraagd, schrijft het NRC. Voor de oud-hoofdofficier blijft het een raadsel hoe de top van het departement op de hoogte was van het geheime onderzoek”. Nou die chauffeur Hans Bakker verklaarde onder begeleiding en omkoping en/of chantage van(video) Peter R. de Vries jaren later het tegendeel bij Pauw.

In welk land ter Wereld moet een ex staatssecretaris van Justitie die zich afficheert als de VVD Crimefighter getuigen inzake ontelbare ‘Savile-Kinder verkrachtingen’ van zijn Partijgenoot en voormalig rechterhand in zijn Crimefight de Ex ‘OM-Boss Demmink.

Demmink is op dit moment verdachten in diverse ‘Pedo-verkrachting zaken.’ Hoe groot is statistisch de kans dat een Hooggeplaatst figuur die n.b. de ‘VVD-Baas’ van het OM was in een tijdsbestek van 20 jaar twee keer verdachte in Pedofiele verkrachting’s zaken. Binnenkort in dit verband: “Sodom en Gomorra Paardenstraat”:Teeven schuldiger dan ‘VVD-Pedo-Rapist-Demmink.” Schokkende beelden van de ‘Demmink-Pedo-kliek’ in de Paardestraat Amsterdam, die ook Teeven en de zijne bekend zijn.

Teeven gedraagt zich als een beroeps crimineel: zwijgen en bedreigen en wil(Video) niet met zijn gezicht in beeld tijdens de zitting.
Teeven verklaarde tijdesn de ‘Bart van Well-Demmink’ verhoren als volgt: “Demmink is onschuldig en voor al het overige beroep ik mij na willekeur  op mijn( niet bestaande)  geheimhouding’s plicht. Teeven beriep zich tijdens Helma debatten ook al te pas en te onpas op zijn geheimhouding plicht. Geheimhoudingsplicht wordt in dit verband misbruikt door Teeven, zoals zware doorgewinterde beroeps Gangsters zich steevast beroepen op hun zwijgrecht zij in voorarrest  zitten. Indien een verdachte die zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht en nadien niet wordt veroordeeld  door de Rechter komt hij niet in aanmerking voor schadevergoeding.  Justitie stelt dat hij/zij als verdachte  het ten onrechte ondergane voorarrest ten dele aan zich zelf heeft te wijten, omdat hij niet heeft meegewerkt  zijn zwijgrecht om zijn onschuld te bewijzen. M.a.w. Teeven heeft door niet te verklaren in deze zich gedragen als een beroeps crimineel die niet mee werkt aan het gerechtelijke onderzoek om zijn eigen rol en die van Demminks in het Rolodex onderzoek toe te lichten en/of zijn onschuld en dat van Demmink aan te tonen op basis van  de hem bekende feiten en omstandigheden als oud  Rolodex-Zaaks Officier van Justitie. Nu is los van zijn  feitelijke bizarre getuigenverklaring Teeven een algmeeen bekende leugenaar blijkens zijn rol de ‘Drugs-Witwas- zaak Cees Helman’. Hij schroomde in die zaak niet keihard te liegen tegen de Tweede Kamer en de (verrotte) Parlematiare Pers en de MSM en zelf bij de Pulp Media van Humberto Tan:

Ook Teeven zijn voormalige baas Opstelten in zijn hoedanigheid van Minister van Klasse Justitie is in die zaak Helman en vele andere zaak niet gestikt in zijn eerste leugen, maar moest uiteindelijk wel als een ontmaskerde leugenaar aftreden. Zij beroemdste Minevera quote is en blijft : Over Demmink: “zal niks aangetoond worden”. Inmiddels zijn ook die bral woorden van Ivo geloochen straft, want Demmink is nu verdachten in diverse Pedofiele verkachtings zaken.

Noot: “Teeven, Vrakking, Van Hout en Rolodex:. (artikel inmiddels stilzwijgend verwijderd van onderwereldblog.nl)

Het Rolodex-onderzoek piepte ook in de zaak van Paul Herrie om de hoek. Er waren verwikkelingen rond telefoontjes van Fred Teeven en Hans Vrakking. Die hadden te maken met Rolodex.Tot vandaag lieten we de vraag rusten waarom Hans Vrakking – hoofdofficier in ruste – zich begin 2006, vlak na de eerste publicatie in de Telegraaf over de gelekte staatsgeheimen, tot officier van justitie Fred Teeven zou wenden.Maandag legde advocaat Bas Martens over Vrakking bij pleidooi hierover een hypothese op tafel. Een snelle reconstructie.Teeven belt zaaksofficier Harderwijk op 7 februari met de mededeling dat journalist Bas van Hout thuis staatsgeheimen heeft liggen. Bij de rechter-commissaris blijkt zijn bron Hans Vrakking te zijn die het weer van iemand anders had. Bij volgende zittingen herinnert Vrakking zich niets meer van het telefoontje. Maar, zegt hij, als Teeven zegt dat het heeft plaatsgehad zal het wel zo zijn, ‘want Fred heeft een beter geheugen dan ik.’Tijdens één van de zittingen vroeg de voorzitter aan Teeven: ‘Had u of uw bron belang bij het verspreiden van deze informatie [over Bas van Hout]?’Teeven: ‘Er zijn vele scenario’s mogelijk…Mogelijk had Hans Vrakking er belang bij.’Martens concludeert dat Vrakking reputatieschade vreesde als de staatsgeheimen niet werden opgeveegd. Vrakking dacht dat er ook een verslag van het Rolodex-onderzoek tussen de stapel staatsgeheimen zat. Martens noemde Rolodex niet, wij zullen hem even verduidelijken.Rolodex was het gestopte kinderporno/ jongensprostitutie-onderzoek waar hoofdofficieren bij betrokken waren. Vrakking kende dat onderzoek, hij was er zelf mee naar procureur-generaal Ficq gestapt om toestemming te krijgen. Kwam hij er zelf in voor? Nee, aanvankelijk niet, het waren twee anderen, maar later wel.Toen het onderzoek net in de tactische fase was bleek het stuk te zijn. De betrokkenen spraken niet meer over de telefoon. Verder meldde zich in die tijd een informant bij CID-officier van justitie Teeven. Hij kwam met verhalen over oud-burgemeester van Thijn, oud-hoofdcommissaris Nordholt en toenmalig hoofdofficier Hans Vrakking. Allemaal zouden ze het met kleine jongetjes doen.Als er ooit een voorbeeld van een contra-strategie met desinformatie heeft gespeeld was dit er één.Voorjaar 2007 had ik samen met een collega een urenlang gesprek met deze informant, nadat deze zichzelf gemeld had naar aanleiding van de bekende aangifte tegen een topambtenaar. De informant is een bekende figuur in de vroegere homo-escortscene van Amsterdam. Een betrouwbare indruk maakte hij niet, zijn verhaal rammelde en de belangrijke details ontbraken. Een goed ingevoerde bron in datzelfde circuit kenschetste hem als ‘onbetrouwbaar’ en zelfs ‘gevaarlijk’.Voor ons onbruikbaar. Ook in 1999 werd deze informant, door het Rolodex-team, aan de kant gezet. Maar voor Hans Vrakking was het kwaad geschied, hij was met modder besmeurd. In zekere zin was het Rolodex-onderzoek in zijn gezicht ontploft. Het was alleen wachten tot het verhaal naar buiten zou komen.Daar gaat mijn reputatie, moet hij hebben gedacht toen hij in januari 2006 de Telegraaf opensloeg en las over verkochte staatsgeheimen, het wachten is nu op Rolodex. Zelf had hij geen macht meer. Hij pakte de telefoon en begon te bellen, met de Telegraaf en met Fred Teeven, om toch nog ‘iets’ te doen. De rest is geschiedenis van de Paul Herrie-zaak.Vervolgvragen blijven er nog te over.Waarom besliste het Openbaar Ministerie na Teeven’s telefoontje dat er geen huiszoeking bij Bas van Hout nodig was? Terwijl Van Hout al verdachte was in die andere Lek-zaak, van de`Pet’?Hoe wist Vrakking zo zeker dat Bas van Hout die staatsgeheimen thuis had liggen? Hoorde Vrakking dat misschien van een Telegraaf-journalist dat de krant de documenten van Bas van Hout had gekregen?Was Paul Herrie in dat geval de bron van Bas van Hout? Of toch alleen maar Barbertje die moest hangen? Wie was dan de BVD-Pet?