(door Mieke en Michel Barbier en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-‘Royal Schurkenstaat NL’ wordt door Transparancy International als 8 ste corrupte land van de wereld Transparancy International Nederlandbeschouwd.
Is Transparancy International omgekocht of is de rest van de Wereld nog extremere corrupter? Wat denkt u zelf? Is Transparancy International niet bekend met het Dutch “Elite-Gangsters Billboard”? Of staan hun NL Bestuursleden leden er zelf ook op? Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI en die wordt bestuurd door een stel doorgewinterde ‘ VVD Ratten in pak ‘van heb ik jou daar. Hoe het ook zij, het Graai-Bestuur van Transparency International NL bestaat uit het neusje van de ‘Criminele VVD-zalm’ van met Louche Witwas advocaten en accounts, te weten : Arjen Tillema, Hannah de Jong, Chris Moll, Joop Remmé, Gerrit van Doorn, Frank Erftemeijer (voorzitter), Linda Slot – Hoving, Donald Kalff en Gerke Berenschot die bij elkaar goed zijn voor minimaal 1000 jaar cel wegens corruptie als de Rule of Law van toepassing zou zin in “Banana-Fraude-Nederland”..

Bijgevoegd vindt U oproepen voor een zitting op 15 april a.s., door de Kamer voor het Notariaat tot drie notarissen gericht, die wij van Valsheid in Geschrifte en/of medeplichtigheid beschuldigen. Een banaal geval daar iedereen weet – of zou moeten weten – dat een notaris heel gemakkelijk de laatste testamentaire wilsbeschikkingen van een overledene kan wijzigen en dat hij het doet, zoals ons dossier het zijne Majesteit de Koning op de website www.vervalsttestament.nl uitlegt. Wat minder banaal is – tenminste dat hopen wij – is de indrukwekkende hoeveelheid beslissingen van de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtbank en het Gerechtshof, die – ondanks de Wet –alleen het doel hebben de betreffende notarissen te beschermen…in het begin, maar uiteindelijk om elkaar te beschermen. De website stelt een zelfs ondeskundige lezer duidelijke uitleg voor – die wij U uitnodigen te bekijken – die met alle elementen van het dossier rekening houden: de stukken, de feiten, de volgorde van de feiten, de logica van de situatie en van het gedrag van de betrokkenen.De conclusie ligt voor de hand en iedereen heeft trouwens begrepen dat er iets abnormaals met het Testament van onze (schoon) vader is.Maar op 15 april a.s. staat het niet vast dat het recht zal zegevieren omdat tot nu toe de Wet met voeten werd getreden.Wat in deze Zitting op het spel staat is inderdaad niet alleen dat het Testament door de Kamer voor het Notariaat als verdacht wordt erkend, maar ook of de Kamer in staat is eerdere beslissingen van de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtbank en het Gerechtshof te Arnhem af te keuren. Niemand is inderdaad tegen een vergissing beschermd, maar in dit dossier is de collectieve vergissing van deze staatsdienaren zich openlijk boven de Wet te plaatsen. Nederland wordt door de Organisatie Transparancy International als het achtste minst corrupte land van de wereld beschouwd.’RaRa’ hoe kan dat?

In ons dossier is

–          Valsheid in Geschrifte,

–          Machtsmisbruik,

–          Collusie

door een aantal staatsdienaren te zien. Dus als U wenst dat Nederland deze plaats behoudt of zelfs de eerste inhaalt, dan doet U eenvoudigweg Uw werk als journalist door de Zitting op 15 april a.s. te 14 uur 30 bij te wonen. De Wet moet veranderen om dit soort praktijken radicaal uit te bannen.

Noot: De  “Kamer Notariaat Arnhem-Leeuwarden Arnhem (Rechtbank Gelderland) ” kvhn.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl

Gescand vanaf een WorkCentre 7855 kopieGescand vanaf een WorkCentre 7855 2