Open uitnodiging interview uit naam van het Volk.(voorzitter@pvda.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl,j.klaver@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl,)

Geachte heren Klaver, Spekman en Pechtold,

Wij hebben begrepen dat u a.s. zondag (https://www.facebook.com/events/742214289212246/ ) samen met de VVD ter ondersteuning van het gelaakte Associatieverdrag op de Dam bent. Is deze Manifestatie gesubsidieerd ? Zo ja door wie? Wij vragen dat omdat de heer Pechtold zich in deze kennelijk liet ‘subsidiëren’ door een ‘bevriende’ Louche Zakenman.Wij zouden u graag willen interviewen inzake uw Ja stem in deze. Wij zullen u met name willen vragen naar wat u mening is inzake de volgende onderwerpen: Dat Oliver Stone heeft gesteld dat de CIA achter de Maidam revolutie zat en de de Documentaire “ ‘Wrong’ Maidan or Masks of the Revolution” die deze stelling van Stone ondersteunt. Dat op ‘aandringen’ van de Oekraïense Maffia- Oligarchen( en/of de CIA) in Frankrijk de betreffende documentaire is verboden. Heeft u de betreffende documentaire gezien gezien?

Zo ja, wat is uw mening daar over?

In afwachting van uw reactie zijn wij ten alle tijden bereid uw nander te informeren ,Bij voorbaat vriendelijk dank,namens de redactie Ing S.K.A. Brown
Ps: Kunt u ons laten weten of de betreffende ‘Ja-knikkers-Manifestatie ’ (Obama Yes ‘we can’) net als bij de NVU door uw politie wordt ‘begeleid’?