(ingezonden door Rinze Broekema ONE.org en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Oorzaak ‘Islam’ aanslagen Brussel en krokodillentranen Rutte &Co.(Video)’ hongerende kinderen
Terwijl gisteren 34 onschuldige mensen vermoord zijn -wat verschrikkelijk is- stierven (= vermoord uit Winst bejag )er 15000 kinderen. Dat is geen nieuws en dat wordt nooit nieuws omdat de Heersende Klasse daar verantwoordelijke voor is. Geen Krokodillentranen van Rutte&cCO bij zijn Staat-NOS en in de Tweede Kamer dat er ieder dag 15000 kinderen sterven van de honger en dat is logisch want zijn Politiek gedachtegoed en dat van de PvdA en het gros in de Tweede Kamer en niet te vergeten ‘Shell-King Willem’zijn daarmede verantwoordelijk voor. In die zin kan men juridisch en objectief stellen dat de aanhangers van het  Casino Fascistische Kapitalistische stysteem massamoordenaars zijn waar de IS- en ‘Islam’ Godsdienst psychopaten Baardmannen fatsoenlijke vrede lievende mensen bij zijn.

‘G20- misdaadgroep’: Samen terrorisme helpen en bestrijden en financieren.

Vorig jaar deed de wereld een ambitieuze belofte: in 2030 moet extreme armoede uitgeroeid zijn. Dat lukt ons alleen als ontwikkelingssamenwerking de allerarmste mensen in de armste landen bereikt.Maar de hulp aan de armste landen in de wereld is in de afgelopen 10 jaar tijd nog nooit zo gering geweest.We zijn ons ervan bewust dat overheden moeilijke financiële beslissingen moeten nemen onder druk van uitdagingen als de vluchtelingencrisis tot terrorisme. Maar hiervoor het budget voor ontwikkelingssamenwerking gebruiken is geen oplossing.

Maak Europese leiders duidelijk dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking in de eerste plaats dient om extreme armoede te bestrijden en daarbij prioriteit gegeven moet worden aan de landen en mensen die het minste hebben.
De petitie luidt:
Beste Europese leiders,

Laat de opvang van vluchtelingen die naar Europa komen niet ten koste gaan van de allerarmsten in de wereld. Zorg ervoor dat onze hulp zich richt op de bestrijding van extreme armoede en geef daarbij prioriteit aan de landen en mensen die het minste hebben. De rijkste landen gaven in 2014 slechts 0,29 procent van hun inkomen uit aan ontwikkelingssamenwerking. Maar in de zoektocht naar geld voor de vluchtelingencrisis plukken ze zelfs dat budget kaal. Alsof je een hulpbehoevende buur uitnodigt om te komen lunchen, maar je je wekelijkse liefdadigheidsbijdrage stopzet om de kosten te dekken.

Onderteken de petitie en maak onze leiders duidelijk dat we beide groepen moeten en kunnen helpen.