(van onze Koninklijke VVD -Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Hoge Raad bekent kleur inzake bevoorrechte feodale positie die King Willem en zijn ‘Graai-familie’ inmeet in NL en weigert in het belang van het Volk’(Noot)’ Om te Gaan’ en nieuw recht te schrijven.

Terwijl vandaag Wilders monddood wordt gemaakt en gecriminaliseerd door het Heersende ‘Graai-Klasse’ heeft de Hoge Raad Eberhard van der Laan Beatrixzich zelf gediskwalificeerd als een middeleeuwse Kadi( Trias Politica)van de’Shell-Koninklijk familie‘.
De belastingvrijstelling die alleen geldt voor koning Willem-Alexander&’Queen Exotica’ en de sommige ‘Graai-leden’ voor het koninklijk huis, geldt echt alleen maar voor hen, aldus de ‘Middeleeuwse Hoge Raad’. Een belastingplichtige meende terecht dat ook hij vrijgesteld moest worden van het betalen van inkomstentaks is door de corrupte ‘Royal-Middeleeuwse Hoge Raad’ in het ongelijk gesteld. Hoge Raad: Eerlijk Delen met de PvdA&VVD:Veel Nederlanders langdurig arm en King Willem in Lech.

Cirkel reddering van de Hoge Raad in dienst van Koninklijke “Straf de Arme Maatschappij”.

‘Hofnar Rutte’:King Willem kan geen belasting betalen, want dan kan hij niet rondkomen.
Een belastingplichtige heeft er recht op om voor de inkomstenbelasting net zo te worden behandeld als de koning, maar alleen voor zover hij in dezelfde situatie verkeert als de koning, zo redeneert de Hoge Raad. Nederlands hoogste rechtscollege stelt dat de koning en de eisende belastingplichtige niet in dezelfde situatie verkeren, omdat de wet van de Koninklijke familie zijn de Heersen Graai-Klasse dat zelf hebben bepaald.De belastingplichtige verloor zijn zaak ook al ten onrechte bij de Koninklijke rechtbank en bij het gerechtshof. Het is niet voor niets dat achter iedere Rechtbank een Statie Portret hangt van King Willem in ‘Banana-Fraude-Nederland”.

Noot:De Nederlandse wetgever gaat regelmatig over tot het overnemen van regels, die zijn ontwikkeld door de Hoge Raad. Men spreekt dan van codificatie van rechtspraak. Ingewikkelde leerstukken zoals de onrechtmatige daad zijn ontwikkeld in de arresten van de Hoge Raad en vervolgens neergelegd in de wet. Dit is een bijzondere manier van rechtsvorming. Naast complexe leerstukken zijn ook bijzondere normen zoals de straffeloze toepassing van euthanasie door artsen ontwikkeld door de Hoge Raad en vervolgens opgenomen in wetgeving.Het komt ook voor dat de Hoge Raad overweegt dat hem gevraagd wordt om uitspraken te doen, die zijn rechtsvormende taak te buiten zou gaan. De Hoge Raad kan bijvoorbeeld niet afwijken van de Nederlandse wet. Wel moet de Hoge Raad grondrechten toepassen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of andere internationale verdragen, die in bijzondere gevallen meebrengen dat gevolgen van Nederlandse wetten door de rechter beperkt moeten worden. Het komt weinig voor dat de wetgever juist kiest om wetten te maken, die afwijken van de rechtspraak van de Hoge Raad. In 2011 is echter een wet aangenomen, die direct inging tegen een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad had toen overwogen dat er volgens de wet geen belasting mag worden geheven op documenten, die de Staat verplicht stelt. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat de identiteitskaart verplicht is en daarom gratis moet worden verstrekt. Kort na deze uitspraak werd een noodwet aangenomen om te zorgen dat de Staat toch geld kon blijven vragen voor de kaart.