(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-VVD-Werkgevers ‘&PvdA ondermijnen Democratie door sociale stelsel uit te kleden.

Minister Asscher (Asociale Zaken)een telg uit de beruchte criminele ‘NeoNazi-Asscher Dynastie’ is bereid de joodsche_raad_ster_3001transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de VVD-werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie. (Wat ze de facto nooit doen en dat weet zelfs een klein kind). Dat bralt Asscher in zijn semi Outlet-NU.nl. Normaal verkoopt hij deze bral praatjes bij zijn Staats-NOS. Met dat totale capitulatie voornemen geeft het ‘PvdA Comeback Rat Team’ Samsom, Dijsselbloem en Spekman blijkt dat voordat zij ophouden te bestaan als partij de Nederlandse ‘Jan met de Pet’ volledig rechteloos willen achterlaten. De ‘Labbenkakken King Hans de Boer is zeer tevreden over zijn Asschertje.

De Wet maakt op verzoek van de VVD-misdaadgroep geen onderscheid tussen een ‘Mam en Paps bedrijfje’ die keihard moeten sabbelen en zwaar belasting moeten betalen en de Belastingontduikende VVD georiënteerde ‘Mega-Graai-Bedrijven’.
schermafbeelding-2013-04-23-om-08-48-10Vooral voor kleine werkgevers kunnen de kosten van een zieke werknemer hoog oplopen omdat zij het loon twee jaar lang moeten doorbetalen. In de nieuwe Wet-(Geen)- werk en (Geen)-zekerheid (Wwz) is afgesproken dat werknemers bij ontslag na die periode ook recht hebben op een transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding).”Als een werkgever iemand voor twee jaar doorbetaalt bij ziekte en dan ook nog eens een transitievergoeding moet betalen, wordt dat als onbillijk ervaren”, bralt de arbeiders verrader Asscher hypocriet.

Roemenen als ‘Congo-slaven’ voor €1 per uur in Rotterdam van ‘PvdA Zonnekoning Aboutaleb’.

De corrupte bewindsman Asscher wil daarom in gesprek gaan met de betrokken partijen en is bereid de VVD-werkgevers te belonen die hun best hebben gedaan bij de reïntegratie van werknemers.Asscher: “Als een VVD-werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om iemand toch weer aan het werk te krijgen zoals de Roemenen die voor 1 euro in Rotterdam werken, zou die de transitievergoeding niet hoeven te betalen. Of in ieder geval een veel lager bedrag.”

Eerlijk Delen met de PvdA&VVD: Veel Nederlanders langdurig arm en King Willem in Lech.

Geen Kritiek  dat ‘Asscher en Klijnsma import Slaven’ verloot onder ‘VVD- Slavenhouder-Tuinders’.
Er klinkt veel kritiek vanuit de rechtse Lobbyisten ‘Nep en Fop hoek‘ in Tweede Kamer op de Wwz. Ook specialisten en ervaringsdeskundigen uitten vorige week hun onvrede over de pas ingevoerde wet. De wet kwam met behulp van werknemers en werkgevers in 2013 tot stand in het sociaal akkoord. Het doelEric Wiebes Jeroen Dijsselbloem is om mensen eerder aan een vaste baan te helpen en de toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen, maar het heeft het tegenover gestelde effect. Er zijn echter steeds meer signalen dat de wet niet het bedoelde effect sorteert met name de ZZP-er zijn een soort van Parttime Slaven geworden van de Mega bedrijven. De regels lijken met name te strikt voor sectoren waar veel met seizoenswerkers wordt gewerkt, zoals de tuinbouw en de recreatiesector, waar men gewend was in hoofdzaak Buitenlandse werknemers zelfs als slaven onder elkaar te verloten. Werkgevers zouden dan werknemers in vaste dienst moeten nemen terwijl die feitelijk maar een paar maanden per jaar voor een bedrijf actief zijn.

Kans voor Ratten in pak. VVD ‘Werkgever-uitbuiters’ blijven bij invoeren ‘Slaven-cao’s’.
Maar Asscher wijst erop dat het ontslagrecht zeventig jaar onveranderd is gebleven en de Wwz pas acht maanden actief is. Volgens hem weet niemand wat de precieze effecten zullen zijn en dat is knap als je zelf de Wwz heb bedacht. Ook omdat nog veel oude cao’s van kracht zijn.”Als er uitbuit-verbeteringen mogelijk zijn waar iedereen rond de VVD-misdaadgorpe het over eens is, wil ik die best doorvoeren. Maar geef mijn wet ook een kans. Er zijn mogelijkheden voor maatwerk.” Als voorbeeld noemt Asscher een aantal pas afgesloten cao’s waarin met uitzonderingsmogelijkheden rekening is gehouden met het belang van een bedrijf of sector.

Ontslagrecht verdwijnt met de tijd helemaal in ‘Banana-Fraude-Nederland”
Begin deze maand uitte MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen in een interview  NRC Handelsblad flinke kritiek op het ontslagrecht, eveneens een onderdeel van de Wwz. “Die doet het tegenovergestelde van wat de bedoeling was.”Door de eerder genoemde mogelijke kosten zijn werkgevers volgens hem nog huiveriger geworden om mensen in vaste dienst te nemen. Vast wordt vaster en de uitbuit flexibele contracten nemen toe.”Van Straalen heeft aangegeven dat het beter kan in het ‘Casino-Fascistische-Kapitalistische Dromenland’. Dan lijkt het mij fair dat hij aangeeft hoe hij wil dat ik dat moet doen”, bralt Asscher. De MKB-voorman heeft inmiddels laten weten om de tafel te willen zitten met de vakbonden om tot afspraken te komen. Asscher maant hem en FNV-voorman Ton Heerts haast te maken met hun voorstellen die moeten leiden tot verbetering. “Ik heb tegen Heerts en Van Straalen gezegd dat ze tempo moeten maken. Zij moeten er voor de zomer uit zijn zodat ik er nog naar kan kijken en het met de Tweede Kamer kan bespreken”, aldus Asscher.Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de VVD PvdA minister Asscher over zijn Wwz en vanavond kunt u weer het resultaat zien van hun onmenselijke misdadige beleid op de Albert Cuypstraat en elders in Nederland: