(door Hermie Saeijs)

AMSTERDAM-NOIR-Vrijdag 19 februari 2016, dag 172 (geschreven op 20 februari 2016)
Who is the animalThe Cove, Hatajiri Bay in Taiji mocht gister haar natuurlijke wonderbaarlijke schoonheid behouden en werd gespaard van een niet te bevatten (zoveelste) gewelddadige uitspatting van de menselijke soort tegen dolfijnen, een nieuwe toevoeging van een zwarte bladzijde in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016.
Deze Blauwe Cove-dag, de achtste op rij, bracht een zucht van verlichting teweeg bij een groep Nederlandse activisten. Het gerucht had zich al snel als een lopend vuurtje onder deze bewogen en volhardende dierenliefhebbers verspreid, dat er 10 bangerboten uit Taiji zich hadden opgemaakt voor nieuwe strooptocht. Hopelijk blijft het op zijn einde lopende jachtseizoen 2015 – 2016, verder gevrijwaard van nog meer jacht/vangst/slachtpartijen.

Aan de andere kant van de wereld namelijk, in Londen om precies te zijn, werden inmiddels de laatste voorbereidingen getroffen voor een demonstratie die jaarlijks op 19 februari wordt gehouden voor de Japanse Ambassade in Londen. Die Nederlandse delegatie van dieractivisten, die zich al jaren het lot van (onder andere) dolfijnen aantrekken, hadden zich voor deze demonstratie verenigd in een reisgezelschap en maakte zich klaar om zich bij de demonstratie “Taiji Action Day and March for Dolphins” aan te sluiten. De verwachting over de opkomst van en deelname aan deze aanstaande demonstratie van activisten, hield de belofte in van een hoog aantal en ook brede vertegenwoordiging van een internationaal gezelschap.

De vraag of de Japanse vlag was uitgehangen werd pas later op de dag beantwoord. Daarmee beantwoord ik indirect de vraag (mocht die er al zijn) waarom ik gister ‘niets’ van mij heb laten horen. Ook ik mocht, wilde en moest na 171 dagen van Taiji-verslagen in dit jachtseizoen dat al zoveel dieptepunten heeft gekend, mijn stem laten klinken vóór de dolfijnen in Londen. First things first …..

Gelukkig kon er zo dus gister, de honderdenachtste keer dat er werd uitgevaren vanuit Taiji, er weer Blauwe Cove-dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 worden bijgeschreven, de achtste Blauwe Cove-dag op rij en de zevenentwintigste Blauwe Cove-dag in dit nieuwe jaar 2016 waarmee de 124ste Blauwe Cove-dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 een feit is. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog 10 dagen zal duren.

Blauwe Cove …… Zaterdag 20 februari 2016, dag 173
The Cove, Hatajiri Bay, in Taiji mocht ook vandaag haar natuurlijke wonderbaarlijke schoonheid behouden en werd gespaard van een niet te bevatten gewelddadige uitspatting van de menselijke soort tegen dolfijnen.
Slecht weer was de oorzaak dat de Taiji-jagers niet kwamen opdagen en hebben daarmee een nieuwe toevoeging van een zwarte bladzijde in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016 voorkomen. Met deze Blauwe Cove-dag, de negende op rij, kan je niet anders dan vurig hopen en wensen dat het op zijn einde lopende jachtseizoen 2015 – 2016, verder gevrijwaard zal blijven van nog meer jacht/vangst/slachtpartijen.

Aan de andere kant van de wereld heeft inmiddels in Londen de demonstratie “Taiji Action Day and March for Dolphins”, die jaarlijks op 19 februari wordt gehouden voor de Japanse Ambassade in Londen, plaatsgevonden. De Nederlandse delegatie van dieractivisten, die zich al jaren het lot van (onder andere) dolfijnen aantrekken voegde zich als één blok toe aan deze demonstratie, om zo gezamenlijk de Nederlandse stem laten horen tegen het houden van dolfijnen, tegen het vermoorden van dolfijnen en het op andere wijze uitbuiten van wilde dolfijnen en kleine walvisachtigen.

De vraag of de Japanse vlag was uitgehangen, is inmiddels beantwoord. Toen de activisten na een lange optocht, die dwars door de drukke straten van Londen voerde, de ambassade in het zicht kregen wapperde daar, jawel, de Japanse vlag.

Een bonte menigte van honderden demonstranten, mensen uit alle lagen van de bevolking, mensen vanuit de hele wereld, mensen van verschillende dierenrechtenorganisaties hebben na de optocht, urenlang door middel van speeches, de stemmen/geluiden van dolfijnen, het scanderen van leuzen, het informeren van passanten en dans continue de aandacht getrokken van de Japanse ambassade en de inwoners van Londen.
Daarmee hebben zij, met de nodige media aanwezigheid, de aandacht gevestigd op het schandelijke Japanse beleid ten aanzien van het afslachten van dolfijnen en kleine walvisachtigen. Ze hebben de aandacht gevestigd op de persoonlijke verrijking van enkelen individuen en een paar bedrijven, met slechts winst oogmerk. Deze enkelen die zich gesteund weten door Japans beleid en met inzet van Japanse publieke middelen zoals politie en kustwacht, over de ruggen van zeezoogdieren (daarmee het voortbestaan van deze prachtige wezens dat nu inmiddels in zeer zorgelijke staat verkeert) hun voortbestaan ernstig bedreigd. Met dranghekken, cameratoezicht en kleine politiemacht werden de honderden demonstranten nauwlettend in de gaten gehouden.

Prachtig weer begeleide deze demonstratie, deze noodkreet aan de Japanse ambassade. Een vreedzame demonstratie waarbij zich geen ongeregeldheden hebben voorgedaan. De Engelse organisatie van de gehouden demonstratie, heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor de Nederlandse betrokkenheid.
Stel nu dat de slapende activist in u is wakker geworden, dan zou u zomaar kunnen besluiten, nu, van het ene op het andere moment, nooit meer naar een dolfinarium te gaan of uw stilzwijgende steun te geven aan het uitroeien van leven op onze planeet. Dat zou zomaar kunnen inhouden dat ‘u’ er de oorzaak van bent het tij ten goede te kunnen keren ….. Frankrijk heeft onlangs aangetoond dat de macht en kracht bij de consument ligt. Daar is de bouw van een dolfinarium afgeblazen door de felle tegenstand tegen de aangekondigde plannen van het ‘bedrijf’. Door de vele en aanhoudende negatieve publiciteit van bezorgde betrokken burgers zag de dierentuin in kwestie direct een enorme afname in de bezoekersaantallen. Ook het Dolfinarium in Harderwijk krijgt het steeds moeilijker en ligt onder vuur

Maar gelukkig kan er vandaag, de vijfenzestigste keer dat er ‘niet’ werd uitgevaren vanuit Taiji, er weer Blauwe Cove-dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 worden bijgeschreven, de negende Blauwe Cove-dag op rij en de achtentwintigste Blauwe Cove-dag in dit nieuwe jaar 2016 waarmee de 125ste Blauwe Cove-dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 mag beleven en een feit is. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog 9 dagen zal duren. Opdat The Cove hemelsblauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs
(Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir)

Blauwe Cove …… Zondag 21 februari 2016, dag 174
The Cove, Hatajiri Bay, in Taiji mocht ook vandaag haar natuurlijke wonderbaarlijke schoonheid behouden en werd gespaard van een niet te bevatten gewelddadige uitspatting van de menselijke soort tegen dolfijnen. Slecht weer was de oorzaak dat de Taiji-jagers niet kwamen opdagen en hebben daarmee een nieuwe toevoeging van een zwarte bladzijde in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016 voorkomen.

Slechte weersomstandigheden waren de voornaamste reden dat er in dit seizoen niet werd uitgevaren. Het totaal aantal dagen dat moeder natuur roet in het eten gooide staat, met inbegrip van vandaag, op 36 keer. Met deze Blauwe Cove-dag, de tiende dag op rij, kan je niet anders dan vurig hopen en wensen dat het op zijn einde lopende jachtseizoen 2015 – 2016, verder gevrijwaard zal blijven van nog meer jacht/vangst/slachtpartijen.

Het mag dan zo zijn dat er vandaag niet uitgevaren werd maar de in de kleine kooien verblijvende voor gevangenschap geselecteerde dolfijnen zijn echter aan dit slechte weer overgeleverd. Zij kunnen zich niet beschermen tegen de elementen en moeten het slechte weer uitzitten.

De dolfijn en de mens bezitten beiden een behoorlijke hoeveelheid ‘hersens’. Zowel dolfijnen en mensen maken gebruik van gereedschap. In Australië is bekend dat dolfijnen hun snuit beschermen met sponzen als zij de oceaanbodem afzoeken naar voedsel om zichzelf zo te beschermen.

Dolfijnen werken samen in groepsverband en kunnen elkaar herkennen aan hun unieke persoonsgebonden fluitsignaal. Ze herkennen die niet alleen maar onthouden dat ook. Zelfs als dolfijnen elkaar twintig jaar lang niet hebben gezien onthouden ze die individu gebonden fluittonen, die als een soort handtekening kan worden gezien.

Maar gelukkig kan er vandaag, de zesenzestigste keer dat er ‘niet’ werd uitgevaren vanuit Taiji, er weer Blauwe Cove-dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 worden bijgeschreven. De tiende Blauwe Cove-dag op rij en de negenentwintigste Blauwe Cove-dag in dit nieuwe jaar 2016, waarmee The Cove haar honderdenzesentwintigste Blauwe Cove-dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 mag beleven en een feit is. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog 8 dagen zal duren. Opdat The Cove hemelsblauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs

(Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir)

– Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins –

‪#‎dolphinproject‬ ‪#‎tweet4dolphins‬ ‪#‎opkillingbay‬ ‪#‎tweet4taiji‬ ‪#‎Anonymous‬ ‪#‎ophenkaku‬ ‪#‎ForTheLoveOfTheDolphins‬ ‪#‎emptythetanks‬ ‪#‎taiji‬ ‪#‎japan‬ ‪#‎dontbuyaticket‬ ‪#‎captivitykills‬ ‪#‎tokyo2020‬ ‪#‎seaworld‬