(Van onze Dolgedraaide corrupte PvdA redactie)

AMSTERDAM-NOIR De PvdA vierde het 70 jarige bestaan van de PvdA met Diederik Samsomde Untergang in het vooruitzicht.Corrupt PvdA: op weg naar 0 zetels met ‘Iman Samsom’.
De oorsprong van de idealen van de PvdA ligt aan het einde van de negentiende eeuw toen de Industriële Revolutie in Nederland vaste vorm begon te krijgen. In de loop van de negentiende eeuw kwamen er steeds meer fabrieken met stoommachines in Nederland. De werkplaatsen van ambachtslieden( = ZZP-ers) werden vervangen door fabriekshallen waar tientallen arbeiders in dienst van een enkele fabriekseigenaar stonden. De arbeiders die in de fabrieken werkten moesten lange dagen maken voor weinig loon. Het was vaak te weinig geld om vrouw en kinderen van te onderhouden. Het resultaat was dat ook vrouwlief en de kinderen aan het werk werden gezet. Zo nu en dan kwamen de arbeiders dan ook in verzet, maar dat haalde weinig uit. In de loop van de eeuw stonden er leiders op in deze sociale strijd. Deze ‘Utopisten’ streefden naar een ideale samenleving zonder armoede en ellende. Helaas is er niet veel veranderd en zijn we markant dankzij het “Lieg en Bedrieg Kabinet” weer terug in de negentiende eeuw.

Karl Marx vervangen door Samsom en Rutte en het Groot Kapitaal.
Karl Marx 2013Eén van de utopisten was Karl Marx. Hij riep de arbeiders op om het heft in eigen hand te namen bij de verwezenlijking van hun idealen. Hij was van mening dat de tegengestelde economische en politieke belangen op den duur zouden leiden tot een klassenstrijd. Hij publiceerde in 1848 samen met zijn vriend Friedrich Engels zijn Communistisch manifest waarin hij schreef: “De proletariërs hebben bij haar (de klassenstrijd) niets te verliezen dan hun ketenen.” Het socialisme was geboren. Het was een stroming die door Marx en Engels in het leven werd geroepen en moest zorgen voor een einde aan de ellendige situatie waarin de arbeiders zich bevonden.

Splitsing binnen het socialisme
 toen en nu. Voor arbeiders belangen moet u bij de SP en /of de Partij voor de Dieren en/of de PVV( niet voor Moslims ) zijn.

Binnen het socialisme trad in de twintigste eeuw een splitsing op. Aan de ene kant was er een groep die wilde strijden voor het uitbannen van de godsdienst met als leider de Russische socialist Vladimir Lenin. Aan de andere kant stond een groep socialisten die juist streefde naar hervormingen binnen de maatschappij: de sociaal-democraten. De hervorming zou volgens hen juist op een democratische manier en via het parlement moeten plaatsvinden. In Nederland ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw de eerste vorm sociaal-democratische organisatie. In 1892 werd de Sociaal-Democratische Bond (SDB) opgericht met als leider Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Deja Vu: Opsplitsing binnen de PvdA van bommen gooier Samsom.
Doordat het aantal kiezers binnen de organisatie was teruggelopen, traden er binnen de PvdA halverwege de jaren ’60 vernieuwingsbewegingen op. De ontzuiling had ervoor gezorgd dat de PvdA toch een bredere achterban kreeg. Toch zorgde dat en de internationale politiek, keer op keer weer voor nieuwe afsplitsingen. Zoals de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) in 1957. Een partij met een sterk antimilitaristisch karakter. Ook splitsten in 1970 De Democratisch-Socialisten 1970 (DS’70) zich af van de PvdA omdat ze ontevreden waren over de linksere koers die de PvdA was gaan varen. Ook oud-premier Willem Drees stap tuit de partij: ‘Na lange innerlijke tweestrijd ben ik tenslotte tot de overtuiging gekomen, dat ik, gegeven mijn kijk op de ontwikkeling van de Partij van de Arbeid, niet juist zou handelen door lid te blijven. Ik moet u dan ook helaas verzoeken mij als zodanig af te voeren. Mijn vrouw, C. Drees-Hent, sluit zich hierbij aan.’ De oprichting van DS’70 was een reactie op Nieuw Links, een beweging binnen de PvdA die in de jaren zestig ontstond en die radicale democratisering op alle niveaus nastreefde. De altijd vals zingende Spekman liep al Hans Spekmanvroeg tijden het Congres de Internationale te brullen voor Samsom, omdat hij pas drie verkiezingen heeft verloren. Kwade tongen beweren dat hij weer eens volslagen lam was, maar in ieder geval de weg kwijt. Samsom was voor zijn Showbizz optreden uitgedost in een pak van Salvatore Ferragamo van de ‘ModekoniningMaxima’ dat zo rond de 3600,- euro kost. Maar dat pak was door de partij betaald, dus maakt u zich geen zorgen. Wat zou de oprichter van de PvdA Ferdinand Domela Nieuwenhuis daar van hebben gedacht. Waarschijnlijk had hij moeten kotsen van zoveel arbeiders verraad. Ferdinand Domela Nieuwenhuis heeft zelfs nog in de gevangenis gezeten wegens belediging van het verrotte ‘VOC-Koningshuis’(Video). Nou, dat zien wij Samsom en het ‘Comeback Rat team’ Dijsselbloem, Asscher Samsom en Spekman hem niet gauw nadoen. Vandaag de dag is de PvdA o.a. te druk met King Willem (en Rutte) zijn corrupte reet van 100 miljoen euro belasting vrije uitkering per jaar te likken.

‘Hoerenloper Oudkerk’: hef de PvdA op en ga allemaal net als ik naar een Jong Terminaal Heroïne Hoertje!
Op 24 april 1886 werd in Recht voor Allen het kritische artikel De koning komt gepubliceerd. In dit artikel werd koning Willem III getypeerd als “iemand die zo weinig van zijn baantje maakt.” Hoewel hij niet de auteur van het artikel was, nam Domela Nieuwenhuis als hoofdredacteur de verantwoordelijkheid voor het artikel. Ook het Eric Wiebes Jeroen Dijsselbloemopnemen van een tiental blanco bladzijden voorstellende de activiteiten des Konings viel totaal verkeerd. Hij kreeg veel steunbetuigingen; de liberaal Sam van Houten trad op als zijn advocaat (en procedeerde zonder succes tot aan de Hoge Raad). Domela moest in 1887 voor een jaar de Utrechtse gevangenis in wegens majesteitsschennis. In die tijd zorgde men ervoor dat politieke gevangenen anders behandeld werden dan niet-politieke gevangenen. Sprak men over verplichte gevangenisarbeid als zakjes plakken, Domela Nieuwenhuis deed het iets betere dozen vouwen. Bij zijn vervroegd ontslag, toen hem na zeven maanden gratie werd verleend, ontving hij een gedragen pak van de directeur als geschenk. De extreem corrupte en gewetenloze PvdA-prominenten Aboutaleb, Dijsselbloem en Asscher hebben zaterdag op het partijcongres der arbeiders verraders in Amersfoort hun steun uitgesproken voor fractievoorzitter en politiek leider Samsom en Wilders dood gewenst. Onder anderen de Rotterdamse burgemeester ‘Zonnekoning Aboutaleb’, vice premier van Rutte de ‘Schizofrene Asscher’ en minister ‘Gluiperd Dijsselbloem’ (Financiën voor de Rijken) schaarden zich achter de huidige partijleider en daarmee is de Untergang van de PvdA een feit. Bovendien zijn wij er van overtuig dat Domela Nieuwenhuis zou hebben opgeroepen een revolte te starten tegen de huidige PvdA en hun ‘Graai-King Willem‘.

PvdA en Samsom gooien bommen op Syrië uit naam van de arbeiders en het Groot Kapitaal.
Samsom gaf nog even een ‘Timmermans huil-Showtje’ hoe begaan hij is met de Vluchtelingen en de Turkse Militairen van ‘Mafffiaboss Erdogan’. Daarna had hij de gore moed van een waanzinnigen om het domme klapvee in de zaal op te roepen trots te zijn op de ‘Kapo Klijnsma Voedselbanken en moestuinen en de wan en misdaden tegen de werklozen, bejaarden en hongerende kinderen gepleegd door de PvdA Ministers in het “Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte”.

Helft PvdA-kiezers heeft spijt van keuze en de ander helft is hersendood.

Het ‘Spekman Comback Ratpack team’ stond als een blok achter ‘Eichmann Samsom’( Video).
” ‘Super Opportunist Diederik’ moet blijven. Wie kan in een dag nadat bekend werd dat Wilders op 42 zetels staat van een Iman in een Eichmann veranderen”, vond de ‘Gluiperd Dijsselbloem’. Asscher bralde Samsom “zeer” te steunen, omdat hij mij als Eichmann Samsomtelg uit een zeer beruchte misdaad familie ook altijd heeft gesteund. Hij benadrukte echter voor de Show dat de partijvoorman officieel nog moet aangeven of hij lijsttrekker wil worden voor de volgende verkiezingen en “dat zal hij in het najaar doen en het feit dat hij er al op rij drie heeft veloren mag de lol niet drukken”. De PvdA-kopstukken ‘Comback Ratpack team’ Dijsselbloem, Asscher en Spekman namen daarmee afstand van PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch, die zich kort voor het congres tegen Samsom als lijsttrekker had uitgesproken. Monasch vindt Aboutaleb of diens Amsterdamse collega Eberhard van der Laan een betere keuze. De frontale aanval van de dissident op Samsom, die voor velen onverwacht kwam, overschaduwde de viering van het zeventigjarig bestaan van de partij. Daarbij doet de partij het ook slecht in de peilingen na ruim drie jaar coalitie de hoer te hebben gespeeld voor de Ultra Rijken met hun politieke lakeien de VVD-misdaadgroep.”Samson is een zeer intelligent gestoorde man net als Hitler en koning Lodewijk XVI (onthoofd) van Frankrijk. Monasch is een bijzonder intelligente man. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen”, bralde de PvdA “Uncle Tom “ Aboutaleb. Hij wilde niet zeggen of hij zich kandidaat gaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij stelde dat hij nog graag langer Graaiburgemeester van Rotterdam wil blijven voordat hij het wachtgeld in vlucht naar Marokko.

‘PvdA Vuile Lucht Klapplopper Jan Vos‘: Dit Kabinet is het beste sinds 70 jaar.
De partijleider zelf ging niet in op de discussie die net voor het congres losbarstte over Jan Voszijn ambitie lijsttrekker te worden bij de volgende verkiezingen. Hij somde wel de resultaten op die met de PvdA in de regering zouden zijn bereikt. “Want wie kan beweren dat we falen als de grootste recessie in zeventig jaar is omgebogen naar gestage groei”, aldus de waanzinnige Samsom. Hij zei dat de koopkracht weer stijgt, vooral voor mensen met weinig geld en was voor het gemak maar even vergeten dat 2.5 miljoen mensen onder de armoedegrens moeten overleven en 300 tot 500 duizend kinderen met lege maag naar school moeten.Buiten het Congres was het geweldige resultaat te zien van het Kabinet’s beleid, maar daar sloten alle congres gangers hun ogen voor en dat is te begrijpen, want het gros is daar als corrupte Graai Ministers,Tweede Kamerlid,Raadslid,Wethouder of Burgemeester mede schuldig aan.