( van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDEAM-NOIR-‘Showbiz-invalide Jetta Klijnsma’ steelt de Nachtmerrie van ‘Bejaarden Melker Martin van Rijn’.
De onmenselijke problemen en misdaden met de PGB’s zijn veroorzaakt door de PvdA-ers Van Rijn en ‘Kapo-Klijnsma’ zelf en nietJetta Klijnsma door de SVB, die de uitvoering ervan door deze beide “bewindslieden” begin 2015 door de strot geduwd kregen! Het ware beter dat ‘Kapo-Klijnsma’ “de eer aan zichzelf laat” en opstapt, want de ellende die zij voor ouderen en zieken heeft veroorzaakt is met geen pen te beschrijven!! Maar dit “Lieg en Bedrieg Kabinet “weet van de Prins-(Bernhard) geen kwaad” en blijft lekker zitten! Volgend jaar volgt bij de komende verkiezing is de afrekening als beide PvdA Boeven inmiddels al niet het ‘Luxe-Reis- Wachtgeld‘ zijn ingevlucht. De PVV staat inmiddels op een record hoogte van 42 zetels tot grote afschuw van de “GOOD MENS” en hun clubbladen en de heersende klasse met zijn politieke lakeien de VVD en de PvdA. Men krijgt inmiddels de indruk dat Wilders de ‘Testeronbommen’ van de VVD en de PvdA met hun gedoog partijtjes wegjaagt uit Den Haag voor hun misdaden jegens het Volk met de ‘Volks-Verzetspepperspray‘ (Video) .Voorzitter ‘Bestuur-Gangsterin Nicoly Vermeulen’ van de corrupte Raad van bestuur van de (a)-Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gedwongen om op te stappen door ‘Kapo Klijnsma’ voor het misdadig falen van in hoofdzaak haar partijgenoot de ‘Bejaarden Melker Martin van Rijn’. De SVB kwam in opspraak toen er begin 2015 grote onmenselijke problemen en misdaden ontstonden met (niet) uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) na het invoeren van onuitvoerbare maatregel door Martin van Rijn. Vermeulen maakte daar naar goed slecht VVD ‘Steur-gebruik’ excuses voor.

Eerloze Klijnsma kent geen schaamte naar goed PvdA gebruik. Klijnsma’; PvdA redder van banken, veroorzaker van armoede.

Vermeulen afgekocht met ‘D66-Kamerlid Hachchi Wachtgeld -Reis-Fraude-regeling’.
,,Met de voorzitter van de (corrupte) Raad van Bestuur van de SVB, mevrouw Vermeulen, ben ik overeengekomen haar met ingang van 1 februari 2016 ontslag te geven en een riante afkoopsom en een farce ‘Graai-baan’ die zij thuis kan doen of in het buitenland of in haar bed, zodat zij niet in één van mijn Moestuinen of Voetenbanken eindigt tussen haar voormalige cliënten”, bralde staatssecretaris Klijnsma (asociale Zaken en geen Werkgelegenheid) vrijdag tegen de Kamer, die nog aan het bijkomen was van alle ‘VVD-Leugens’ van Minister Ard van der Steur. Ook stelt de corrupte bewindsvrouw Arbeiders verrader Klijnsma tijdelijk een extern corrupte ‘VVD-adviseur’ aan om de ICT en bedrijfsvoering bij de SVB te verbeteren, maar in werkelijkheid om op een verschrikkelijke manier zijn zakken gaat vullen. Daar komt over een jaar of vijf weer een parlementaire ‘Bral-commissie’ over.

‘Testeronbom Klijnsma’ Eerlijk Delen: Kleine groep ‘VVD-Graai-huishoudens’ steeds rijker.

De SVB heeft onder Vermeulen flinke misdadige stappen vooruit gezet op de kaal geplukte portemonnee van de gehandicapten, aldus de staatssecretaris. ,,Tegelijk moet ik constateren dat de SVB in dezelfde periode met zwaarwegende problemen is geconfronteerd. Ach, ach, Klijnsma spreekt haar waardering uit en stuurt haar Martin van Rijnweg met een grote zak met geld zodat zij haar mond houdt. Hoe bestaat het, functioneert zelf voor geen meter, Klijnsma dus en met haar van Rijn, allebei uiteraard PvdA-hoertjes van de VVD-misdaadgroep. “De noodzaak om de organisatie van de SVB toe te rusten op huidige en toekomstige uitdagingen van Straf de Armen is echter onverminderd groot. Een nieuwe fase, nieuw ‘NSB-leiderschap‘ ”, aldus de PvdA ‘Showbizz Invalide Klijnsma’.Vermeulen gaf zes jaar leiding aan het overheid bedrijf dat ook de betalingen voor de kinderbijslag, AOW en nabestaandenwet verzorgt. Tot ze een nieuwe ‘Graai-baan’ heeft gevonden kan ze tot uiterlijk 1 februari 2018  zogenaamd aan de slag op het Ministerie van asociale Zaken van de ‘Mega-Fraudeur Asscher’. ‘Bestuur-gangster José Lazeroms’, lid van de Raad van het onmenselijke Bestuur UWV, neemt tot 1 mei de leiding van de SVB op zich. In de tussentijd wordt gezocht naar een nieuwe gewetenloze ‘NSB-Rat in pak-voorzitter‘.

Tot Slot:Bejaarde Melker Van Rijn’ negeerde PGB en moeder alarm. ‘Testeronbom Imam-Samsom‘ legt het uit.
Als Klijnsma en Van Rijn nog enige fatsoen en respect voor de democratie bezatten,dan hadden zij moeten opstappen. Niet Vermeulen opofferen om zelf op het -onverdiende- pluche te blijven zitten en mooie sier maken dat je het aandurft om iemand eruit te schoppen onder het mom ‘kijk mij eens goed de bezem erdoor halen’. Het Nederlandse Volk moet maar eens de bezem door dit corrupte Kabinet halen of ze met de ‘PVV-verzetspepperspray” te lijf gaan. Hoe het ook zij, het onbegrijpelijke wordt door de onophoudelijke wan en misdaden van het ‘Haagse Tuig’ steeds inzichtelijker hoe ooit een Testeronbom als Hitler Merkel democratisch in Duitsland aan de macht is gekomen. Maar wellicht is het meest bijzondere spraakmakende riool ‘Show-nieuws’ in dit verband dat Spekman stiekem ook een Verzetspepperspray heeft aangenomen van de PVV om de woedende arbeiders op een afstand te houden als hij naar zijn Kapitale Hoofdkwartier op de Herengracht waggelt.

Noot: Kapo Jetta Klijnsma’ voert Arbeitseinsatz in: werken over de grens verplichten.
Zoek het verschil tussen de ‘Kapo-Jetta Klijnsma-Werklozen Wet’ van Nu en de ‘Nazi- Werklozen-Wet’ van toen. Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden, terwijl thuis de economische crisis maar bleef voortduren. Niet alle werkzaamheid in Duitsland was trouwens vrijwillig. Al voor de bezetting, namelijk tussen februari 1938 en september 1939, achtten de arbeidsburo’s werk in Duitsland ‘passende arbeid’ voor werkelozen. KVP-voorman Carl Romme was hier instrumentaal in. Vooral in de grensstreken werd dit ook toegepast: Ongeveer 1800 mannen werden gedwongen tewerkgesteld bij de oosterburen. Weigering resulteerde in stopzetting van de werklozensteun. Bovendien kwam men dan niet meer in aanmerking voor binnenlandse werkverschaffingsplaatsen.
Bron: Arbeitseinsatz