( van onze PvdA en VVD Bestuur gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Laat B&W van Zutphen ook de Rambam krijgen !
B&W Zutphen Loek Hermans
Het corrupte college van burgemeester en wethouders van Zutphen is bereid om op te stappen in het riante Wachtgeld als zij niet meer poen krijgen en nemen een politieke crisis voor lief. En wie past er beter bij zo’n Zakkenvuller college dan de oude snoepert Hermans. De eerste die Hermans feliciteerde met zijn zoveelste ‘Graai-baantje’ was uiteraard de RotterdamsePvdA ‘Zonnekoning “Uncle Tom”Aboutaleb’. Hij bood Loek gelijk zijn zakenrelaties met en van ‘Saoedi Arabië&IS’ aan om wat extra bloedpoen te verdienen voor Zutphen. Burgemeesters worden benoemd middels een zogenaamd Koninklijk besluit. D.w.z. door de het Kabinet. Wanneer men een grote Hufter is zoals Loek Hermans dan is men dus geschikt om Burgemeester te worden. Heeft Premier Rutte ‘Don Corleone Rutte’ van de ‘VVD Maffiafamilie’ met hun ‘PvdA-hoertjes’ dan helemaal geen schaamte meer door Hermans te benoemen ? En wat bezielt de Gemeente Zutphen?

‘Banenkoning Loek Hermans’ gaat volgend jaar aan de slag als waarnemend Graai-Burgemeester van Zutphen.
Hij volgt per 1 februari Arnold Gerritsen op, die na zeventien jaar de functie van Burgemeester neerlegt en nu geniet van zijn Wachtgeld. De 64-jarige ‘Banenkoning Hermans’ was gedwongen op te stappen in november als fractievoorzitter van de VVD in de ‘Eerste Twee Petten-Kamer’ na een vernietigend oordeel over zijn Graaien en Naaiende functioneren bij thuiszorgorganisatie Meavita. Hij deed dit nadat de Ondernemingskamer in Amsterdam oordeelde dat de vroegere top zich schuldig heeft gemaakt aan misdadig wanbeleid. Hij was president-commissaris bij het bedrijf dat in 2009 failliet ging. Daarnaast heeft hij ten minste nog 18 vet betaalde ‘Graai-Banen’ en diverse Callgirls. Waar haalt die man de tijd vandaan?

De bedoeling is dat Hermans die functie als ‘Graai-burgemeester‘ maximaal negen maanden vervult en daarna het Wachtgeld in gaat. In die periode zoekt de corrupte gemeente naar een opvolger van Gerritsen. Misschien  de VVD-ers Don Corleone of ‘Onno-schandknapen-Hoes’ of ‘Hysterica Anouchka van Miltenburg’ ?

Hermans heeft een gesprek met een Zutphense delegatie ( corrupte fractievoorzitters, gemeentesecretaris en griffie) gehad. Volgens de gemeente was er een goede klik van liegende Graaiers onder elkaar.  Zutphen denkt in de oplichter Hermans een waarnemend burgemeester te hebben gevonden die een verbindende rol kan spelen in de lokale corrupte politiek. “Een daadkrachtige psychopathische persoonlijkheid met een stevig corrupte bestuurlijk netwerk op landelijk en regionaal niveau en contacten in het midden en kleinbedrijf  en in de Maffia-‘seks industrie‘. Een VVD Burgemeester die het ‘VVD-vermogen’ heeft om altijd te liegen als het gaat complexe dossiers als het vluchtelingenvraagstuk en de economische pluk de arme kaal agenda verder te brengen en altijd Top Callgirls weet te vinden”, aldus de schaamteloze en gewetenloze Gemeente.

Naast zijn Burgemeesters functie heeft hij nog de volgende ‘Graai-Banatjes’:

 • adviseur NMT (Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde)
 • – 
voorzitter Nederlands Uitgeversverbond, vanaf november 2002
 • – 
voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
 • – 
lid bestuur Academie voor Wetgeving
 • – 
lid Raad van Advies KHN (Koninklijke Horeca Nederland)
 • – 
lid Raad van Advies Stichting ZZF (Zeldzame Ziektenfonds)
 • – 
voorzitter Greenport Holland, vanaf 15 februari 2011 (lobbyorganisatie tuinbouwbedrijfsleven)
 • – 
voorzitter Platform Hout in Nederland, vanaf maart 2011
 • – 
voorzitter Stichting “Vrienden van het Nationaal Archief”,, vanaf 1 januari 2012
 • – 
voorzitter Toezicht- en Adviescollege “CBRE Real Estate Funds”, vanaf juni 2013
 • – 
lid Raad van Advies “Luzac College”
 • – 
lid bestuur Stichting Instituut GAK te Hilversum

Is Hermans Superman die met lichtsnelheid van baan naar baan vliegt?
Waar haalt die bejaarde man de tijd vandaan voor al die banen? Hoe het ook zij al die ‘Graai-baantjes’ hebben Hermans veelvuldig miljonair gemaakt en heeft hij dan nooit genoeg? Kosten zijn Callgirls dan zo veel poen? Hoe het ook zij indien de Rule of Law in Nederland zou gelden had Hermans al lang in de cel gezeten, maar in het land van het “Lieg en Bedrieg Kabinet” wordt hij weer Burgemeester. Hermans staat al jaren op het”Elite Gangster Billboard van Volksnieuws uit Amsterdam” en bronnen rond B&W Zutphen hebben ons laten weten dat dat juist een plus punt was om de oude ‘VVD Boef Hermans’ te nemen.

‘Superman Loek Hermans’ zijn CV doet een normaal mens duizelen, maar niet de Gemeente Zutphen.
Hermans was in de jaren negentig ‘Graai-burgemeester’ in Zwolle. Ook was hij minister van Onderwijs voor de ‘Minerva-(pedo)- Elite’ , Cultuur en Wetenschappen, commissaris van de Koningin in Friesland en zat namens de VVD-misdaadgroep in de Tweede Kamer en was voorzitter van MKB-Nederland.

Vorige ‘Graai-banen’.

 • – 
lid gewestraad, Stadsgewest van Nijmegen, van 1 september 1974 tot 1 oktober 1977
 • – 
lid algemene vergadering Zuiveringsschap “Rivierenland”, van 1975 tot 1978
 • – 
lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1982 tot 1990
 • – 
gastdocent Politiekaderschool te Zutphen
 • – 
algemeen bestuur Stichting Crematorium en Begraafplaatsen te Nijmegen
 • – 
lid bestuur Stichting “Verantwoord Wonen”
 • – 
lid bestuur Stichting “De Ombudsman”, van 1986 tot 1996
 • – 
lid raad van advies Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw
 • – 
lid Raad van Commissarissen “Blauwhoed” B.V., van 1987 tot 1997
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissen adviesbureau “PNO Twente” B.V., van 1987 tot 1996
 • – 
voorzitter toneelgroep “Splien”, van 1991 tot 1994
 • – 
voorzitter Regio IJssel-Vecht
 • – 
lid voorlopige Raad voor de Vastgoedinformatie (namens de gemeenten), vanaf 15 februari 1991
 • – 
voorzitter stichting “De Thuiskopie”, van 1991 tot 1998
 • – 
lid Raad van Commissarissen “Result DDB” Amstelveen, van 1991 tot 1998
 • – 
lid bestuur Stichting RNW (Radio Nederland Wereldomroep), van december 1991 tot juli 1994
 • – 
voorzitter Beleidsaviescollege Politiële Informatievoorziening (BPI), van januari 1992 tot 3 november 1994
 • – 
voorzitter Korpsbeheerdersraad, van 1992 tot 1994
 • – 
lid voorlopige Raad van advies inzake Post en Telecommunicatie, van 15 maart 1992 tot januari 1993
 • – 
lid vaste commissie Post en Telecommunicatie, Raad voor Verkeer en Waterstaat, van januari 1993 tot 1994
 • – 
voorzitter VNG Politiecommissie, van 1993 tot 1994
 • – 
lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Groningen, van 1994 tot 1997
 • – 
voorzitter commissie Betuweroute, van oktober 1994 tot juni 1995
 • – 
lid Raad van Commissarissen Bouwcentrum te Rotterdam
 • – 
voorzitter Cotass (invoering clubcard betaald voetbal), van 1995 tot 1997
 • – 
voorzitter Stichting “Theater van het Oosten”, van oktober 1995 tot 1998
 • – 
lid Raad van Toezicht KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), van oktober 1995 tot 1998
 • – 
lid Raad van Commissarissen “Versatel”
 • – 
lid Raad van Advies “Akkermans & Partners”
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissen PRC-Bouwcentrum te Bodegraven, van 1995 tot 1998
 • – 
voorzitter Landelijke Veranderingsorganisatie (voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet), van juni 1994 tot augustus 1998
 • – 
voorzitter Waarderingskamer, van 1 januari 1995 tot augustus 1998
 • – 
voorzitter begeleidingscommissie verkenning ruimtetekort mainport Rotterdam, van juni 1996 tot augustus 1998
 • – 
voorzitter Aids-fonds, van 1997 tot 1998
 • – 
voorzitter voorzitterscollege Toekomst studiefinanciering, van 30 januari 1997 tot 1998
 • – 
lid Raad van Commissarissen Vision Network (KPN), van 1997 tot 1998
 • – 
voorzitter Brancheorganisatie Arbo-diensten, van 1997 tot 1998
 • – 
voorzitter Stichting Innovatiealliantie
 • – 
lid Raad van Bestuur “Syntens”
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissen ING Dutch funds
 • – 
lid Raad van Commissarissen S.C. Heerenveen, vanaf juli 2003
 • – 
lid bestuur Stichting van de Arbeid
 • – 
lid Bankraad
 • – 
lid bestuur Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties
 • – 
lid bestuur Stichting voor de Jaarverslaggeving
 • – 
lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK
 • – 
lid Strategische Adviesraad “Witteveen en Bos”, tot 1 januari 2009
 • – 
adviseur “Boer & Croon”
 • – 
adviseur “Ernst & Young”
 • – 
lid Raad van Advies communicatiebureau “DDB Amsterdam”
 • – 
lid dagelijks bestuur VNO-NCW (namens de sector agrarische industrie)
 • – 
lid Raad van Commissarissen “Free Record Shop”
 • – 
lid Raad van Commissarissen “Vlieg Adviesgroep”
 • – 
lid en lid dagelijks bestuur SER (Sociaal-Economische Raad, vanaf 2003
 • – 
voorzitter Raad van Toezicht “Alysis Zorggroep”, van 2003 tot 1 juni 2008
 • – 
voorzitter Raad van Toezicht woon- en zorgorganisatie “Meavitagroep Den Haag”, tot 1 januari 2007
 • – 
voorzitter jury van de Mercur-prijzen voor de beste publiekstijdschriften, tot 9 december 2004
 • – 
lid Adviescommissie Waddenzee, van 2004 tot 2005
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissenen “Dar Holding” N.V. te Nijmegen, van 1 januari 2004 tot 1 oktober 2008
 • – 
lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van 21 februari 2004 tot 1 maart 2006
 • – 
voorzitter ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT en Rampenbestrijding), van maart 2004 tot maart 2005
 • – 
voorzitter Commissie onderzoek dualisering provincies, van 2005 tot 2006
 • – 
lid Raad van Commissarissen “ING Residential- en Detail fund”
 • – 
voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), van 1 juli 2006 tot 19 april 2012 (legde al op 11 oktober 2011 zijn functie neer in afwachting van een extern onderzoek naar misstanden bij het COA)
 • – 
onderzoeker bestuurlijke gang van zaken Nijmeegse Vierdaagse 2006, van juli 2006 tot september 2006
 • – 
voorzitter Voorselectiecommissie topmanagement ABD (Algemene Bestuursdienst), van 1 juli 2006 tot juni 2013
 • – 
lid Raad van Commissarissen “de Facultatieve Groep”, van december 2006 tot 2012
 • – 
lid/voorzitter Commissie besluitvorming stemmachines, van 19 december 2006 tot 17 april 2007
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissen zorgconcern Stichting “Meavita Nederland”, van 1 januari 2007 tot mei 2009
 • – 
voorzitter Raad van Toezicht “Anno”, promotiebureau voor de Nederlandse geschiedenis, van mei 2007 tot december 2009
 • – 
voorzitter Stichting “Vrienden van het Nationaal Archief”, van 2007 tot december 2009
 • – 
voorzitter Care Nederland, van 1 juli 2008 tot 1 juli 2013
 • – 
voorzitter Adviescommissie Waddenfonds, van 1 november 2007 tot 1 juli 2011
 • – 
lid bestuur Schouwburg “De Lawei” te Drachten
 • – 
voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
 • – 
lid Raad van Advies afvalverwerkingsbedrijf “SITA”
 • – 
adviseur NMT (Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde)
 • – 
lid Raad van Commissarissen “Luzac College”
 • – 
voorzitter Raad van Toezicht Revalidatie Friesland, tot 1 juli 2010
 • – 
lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), vanaf 2010
 • – 
voorzitter “Adfiz” (adviseurs in financiële zekerheid), van 1 maart 2011 tot 1 maart 2015
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw, van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012
 • – 
voorzitter UEAPME, van 1 januari 2011 tot 1 december 2012 (pan-Europese lobbyorganisatie voor het MKB)
 • – 
voorzitter Raad van Commissarissen “CBRE Real Estate Fonds”

afgeleide functies, presidia etc.

 • – 
ondervoorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot juni 1986
 • – 
voorzitter bijzondere commissie voor onderzoek paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 mei 1988 tot 14 juni 1988
 • – 
voorzitter parlementaire enquêtecommissie paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 juni 1988 tot 24 september 1990
 • – 
voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 22 maart 2011

erefuncties, comités van aanbeveling etc.

 • – 
lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Kinderfonds
 • – 
lid Adviesraad (ambassadeur) ‘Military Talent For Business Solutions’ (M4B), vanaf 2012

– 
erelid van de ‘Royal Elite-Pedo club -Minevra’ en de  JOVD, vanaf maart 2015