(Door Hermie Saeijs)

AMSTERDAM-NOIR-Met grof geschut is vanmorgen vroeg de tweede dag van weergaloze selecties Who is the animalbegonnen. Vijf duikers stortten zich vol overgave te midden van de in zwaar paniek verkerende dolfijnen. Geschreeuw in het Japans, gebrul van aanwijzingen en van orders ….  Netten die over de dolfijnen werden heen gegooid, het aan de staart vastgrijpen en het onderwater duwen van dolfijnen (dolfijnen kunnen namelijk verdrinken), het zich bovenop de dolfijnen storten, dierenmishandeling van de ergste soort, dat waren de beelden die zich voortdurend aandienden. Het trieste in dit alles was dat als er een dolfijn om het leven kwam, wat zeker niet ongewoon is tijdens selecties, dit voor de jagers niets uitmaakte. Ze graaiden gewoon de volgende uit de school. In no time werden er elf dolfijnen onder de tarps (dekzeilen) gewerkt. De tarps die de Killing Cove moeten afschermen tegen de alles opnemende camera’s.
Onontkoombaar was dat er Tuimelaars in dit proces gewond raakten, mede omdat het water vlakbij de Killing Cove zo ondiep is en de bodem bestaat uit rotsachtig vulkanisch gesteente. Ook zwommen er Tuimelaars zich vast in de netten. Dát bloed dat er vloeide, was nog niet eens van een slachtpartij. Nog niet ….
Op voorhand werd er al een hoog sterfgehalte verwacht door de hardhandigheid waarmee de duikers te werk gingen. De duikers hadden er vandaag overigens veel plezier in. Je kon ze duidelijk hard horen lachen. De binnennetten werden steeds meer en dichter om de dolfijnen heen aangetrokken zodat de Tuimelaars steeds minder ruimte kregen om zich te bewegen.

Tuimelaars die werden overvaren, Tuimelaars die met met touwen aan hun staart gebonden naar de Cove werden gesleept, Tuimelaars die gewond op de rotsen lagen en daar ter plekke overleden en Tuimelaars die dood naar de bodem zonken. Dat soort onterende praktijken brachten de live-beelden vandaag naar buiten vanuit De Cove. Geen enkel mededogen ging uit naar deze uit de zee ontvoerde prachtige wezens.
Skiffs hebben drie ladingen dode dolfijnen, die in dekzeilen werden verpakt om ze zo proberen weg te moffelen, afgevoerd naar het slachthuis. Deze geheimzinnigheid rondom het afvoeren werd en wordt altijd in acht genomen zodat de camera’s niet konden filmen om over hoeveel dode Tuimelaars het precies ging. Tot zover dan over traditie gesproken ….

Op dat zelfde moment zwommen er nog steeds meer dan 20 Tuimelaars rond die nog niet waren bewerkt, geselecteerd, geslacht of eventueel in aanmerking kwamen voor vrijlating. In die groep Tuimelaars zwommen een aantal kleine, zeer jonge Tuimelaars rond die gescheiden van hun moeders net wees waren geworden. De kleintjes probeerden zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven en dat was zo hartverscheurend om te zien. Als deze kleintjes vrijgelaten zouden worden is de kans dat ze zouden kunnen overleven zonder de bescherming van hun moeders en hun familie bijna nul. De reden dat ze niet zouden worden afgeslacht heeft ermee te maken dat ze gewoonweg niet genoeg vlees opleveren. Dolfijnen rouwen overigens, net als mensen, om het verlies van hun dierbaren.

Dan verlaten de vijf duikers in hun skiffs de plaats des onheils. In de Killing Cove worden dan nog wel stemmen gehoord. Zover werden er een additionele 5 Tuimelaars geselecteerd voor gevangenschap. De gezondheid van de meer dan 20 Tuimelaars, die nog steeds in eindeloos cirkels rondzwommen, ging er ondertussen steeds verder achteruit. Morgen is het een nationale feestdag in Japan en de vrijwilligers verwachten dan ook dat de ‘job’ vandaag hoe dan ook zal worden afgemaakt. Of zouden deze Tuimelaars vijf dagen in de Cove worden gehouden zonder voedsel en zonder bescherming?…..

Na lunchtijd kwamen de jagers terug en hadden besloten de overblijvende Tuimelaars terug de zee op te jagen. De Kleintjes hadden zoals verwacht de nodige moeite om bij te blijven. De cijfers van de afgelopen dagen zullen na bestudering van de camerabeelden en de vele foto’s die werden gemaakt, naar buiten worden gebracht. Het is nog maar de vraag hoeveel van de zwaar mishandelde voor gevangenschap geselecteerden Tuimelaars überhaupt overleven.

Er werden, en dat is een ruwe schatting, in totaal tegen de 30 Tuimelaars geselecteerd voor gevangenschap en circa 30 Tuimelaars hebben hét in dit verhaal niet overleefd. Daarmee zal deze dag als twintigste Rode Cove-dag worden weggeschreven in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016. ………

Hermie Saeijs,
Hear Hear Reporting, Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir,
http://www.soulvability.nl/homepage/