( van onze VVD en PvdA Bestuur gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Sinds 2012 is officieel 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd gejat van ‘Jan met de Pet’ aan voor  Hans de Boer en Mark Ruttecorrupte afgezwaaide, frauderende liegende Tweede Kamerleden en falende, liegende staatssecretarissen en ministers.
CPB: ‘WW -Jan met de Pet’ omlaag. Bonussen Bankiers en Wachtgeld schoksgewijs omhoog. Hoeveel het echt is horen wij nooit, want de AIVD Boss en Minister van Binnenlandse Graai-zaken ‘Snake in Suit Plasterk’ heeft de Wachtgelden uitkeringen tot Staatsgeheim verklaard. Dat meldt NU.nl zondag op basis van valse cijfers van het ministerie van Binnenlandse Corrupte Zaken. Het jaarlijks uitgekeerde bedrag neemt geleidelijk af sinds 2013, net als het aantal louche personen dat een beroep doet op de regeling stelt Binnenlandse zaken. Of dat laatste  waar is kan men niet controleren, want ook dat valt onder Staatsgeheim.

Is er nog een eerlijke PvdA’er? Rehwinkel kreeg Luxe Wachtgeld in Spanje.
Gemiddeld wordt per persoon 3600 euro per maand overgemaakt in binnen en buiteland zonder enige verplichting daar tegen over. Het beruchtste voorbeeld van Wachtgeld profiteurs is de PvdA-er Rehwinkel die in Spanje leefde als een plaatselijke Zonnenkoning. Maar ook de PvdA dief Bert van de Roes van de Daklozen ontvangt wachtgeld om maar een paar criminele profiteurs te noemen in dit verband. Ministers en staatssecretarissen ontvangen hogere bedragen, omdat zij ook een hoger salaris uitkering krijgen tijdens hun dienstverband. ( Het eerste jaar ontvangen ze €112.000 en ze zakken daarna naar €98.000. Ze hebben voor de betreffende periode geen sollicitatieplicht en ze worden zelfs aangevuld indien ze een baan nemen met een lager salaris.) Het corrupte ministerie van Plasterk wil niet bekend maken welke ‘Labbenkakken-personen’ hoeveel wachtgeld hebben ontvangen, want die lijst zit vol met Graaiers en zakkenvullers, maar hier staan er en aantal met naam en toenaam. Plasterk waarschuwt wel iedereen met zijn armoedige tengels af te blijven van zijn ‘Wachtgeld gabbers in crime’!

Ronald Plasterk: Blijf met je tengels van mijn Politici Elite Gangsters af.