(door Klaas Jol)

AMSTERDAM-NOIR-Merry Christmas, all accounted for, and a happy new year.
Onderwerp: Het grootste Medisch en Militair Unicum in 350 jaren Korpsgeschiedenis is het bekroonde Kerstverhaal van Klaas Jol, want 37 jaar na zijn schier onafwendbare dood in Noorwegen bij een noodlottig skiongeval. Na een tragisch skiongeval in Noorwegen net als bij prins Friso en autocoureur Schuhmachter moest Klaas Jol nog 37 jaren doordienen als Magere Hein in zijn mooie uniform als eerste Wintercoach van de mariniers.Het grootste Medisch en Militair Unicum in 350 jaren Korpsgeschiedenis is het bekroonde Kerstverhaal van Klaas Jol, 37 jaar na zijn schier onafwendbare dood in Noorwegen bij een noodlottig skiongeval.!

“Wie nooit een wond had diep in zijn binnenste?
Hoe kon hij ooit de afschuwelijke skistok voelen in zijn beschadigde hart en ziel?

Wie nooit de dood recht in de ogen heeft gezien?
Kende hij dan de angst, die de Overste Jol sedert Noorwegen bezielde?

Wie nooit de jaren zonder nazorg van Defensie voor zich uit zag spoeden?
Die kende ook nooit het naargeestig gevoel om in de doofpot van Defensie dood te zijn verklaard?

Wie nooit de Liefde van God diep in zijn binnenste heeft gevoeld?
Hoe zou hij ooit Recht kunnen spreken wat krom is gegroeid”!

scannen1078Overste Jol wilde een ondergeschikte marinier redden van de dood en als Dank schonk God persoonlijk moet haast wel hem het leven terug.
Maar het werd zeker een zeer memorabel leven, want de Libanonheld, weduwnaar met kind en wel zeker grootste ijzervreter van het Keurkorps in opbouw in de vorige eeuw kreeg van Defensie nooit een schouderklopje als Loon naar Werken.
Want het is dat er een God moet bestaan, dat hij niet alleen de Libanonoorlog, maar ook een hele skistok door zijn lichaam overleefde en toen moest op 29 december 1978 de grootste ellende nog komen! Overste Sateh werd vanuit Bergen in Noorwegen vanuit het Haukeland Academisch Ziekenhuis niet naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd en direct in handen gegeven van Prof.Dr. Maarten Vink, oud-marinearts van de beroemde Mariniersbrigade op Oost-Java zoals verordonneerd door de Noorse professoren, maar werd tegen alle medische regels in en tegen zijn zin niet naar huis op Scheveningen zoals hem was beloofd om de verjaardag van zijn zoontje van net zes jaar te vieren, maar letterlijk op Dodentransport gesteld naar het Marine Hospitaal Overveen en in handen gegeven van de slechtste leerling van Professor Vink te Leiden ooit, ene dr. Ben W. die nog nooit met enig succes een kleine wond bij een marineman had doen genzen.

En wat hij al vreesde werd de roemruchte Skistokoverlever na bittere fouten door deze nergens anders bruikbare halve dwaas goedgekeurd en zond hij de doodzieke Jol met medeweten van zijn Korpscommandant zaliger en zijn Korpsarts G. Wilhelmy D. en goed voor bureaudiensten bij de Marine de Bunker Operaties BDZ te Den Haag in vlak bij Scheveningen op 24 juni 1979 in een werkelijk deplorabele staat als het evenbeeld van Magere Hein.

scannen0266Het grootste Medisch en Militair Unicum in 350 jaren Korpsgeschiedenis is dus de hele serie Medische Wonderen, die het mogelijk maakten dat de Mirakelmarinier Overste Klaas Jol van Scheveningen na zijn vrijwel dodelijk skistokongeval in Noorwegen op 14 december 1978 na 37 jaren voorbeeldig Lijden zonder enige goede Nazorg nog steeds aardig op de been was en in zijn mooie hem door de Korpscommandant Richard Oppelaar geschonken mooie uniform van oprichter van de befaamde elite van het Korps Mariniers, de Special Forces commando’s Navy Seals/ Mountain Leaders ten getuige van heel Nederland kon zeggen, dat God werkelijk moet bestaan!
Daarom allen: Merry Christmas, beste mensen.
We zijn veilig in Zijn Hand.

Zie ook Veterans4Veterans SALTOTV