( van onze VVD en PvdA Bestuur gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Vandaag is de grote Leugen’ Demmink-Teeeven-Show’ van Rutte in de Jetta KlijnsmaTweede Kamer.Teeven beroept zich tijden het bral debat op zijn zwijgrecht en verwijst voor commentaar naar de Telegraaf, alwaar zijn ‘Rolodex gabber in crime Vrakking’ ( Bron HP de Tijd) Teeven en Demmink en zichzelf tot ‘VVD-Helden’ verklaart en Oosting tot boef. Die ouwe ‘VVD Pedo-Vrakking’ toch! De uitkomst kunnen wij u nu al geven. PvdA blijft zijn bazen de VVD-Misdaadgroep en hun Crimefighter ‘NSB-er Teeven’ steunen en verder over tot de orde van de dag in ‘Banana-Fraude-Nederland”. De arme zullen er geen snee brood meer of minder door krijgen. Ongelijkheid NL wordt steeds groter met steeds meer voedselbanken is een groot goed, aldus de ‘PvdA Kapo Klijnsma’ ( woont zelf in een ‘VVD-Villa’ van ver over de miljoen euro en bankiert bij de Top ‘VVD Bankier-gangster Gerrit Zalm‘ ).  Karabulut (SP) stelt vragen aan de staatssecretaris van Asociale Zaken en geen Werkgelegenheid over reactionaire  uitspraken inzake voedselbanken (1limburg.nl, 7 december 2015)

Klijnsma is Geestesziek en/of compleet corrupt.

De ‘PvdA Kapo Jetta Klijnsma’ was gisteren in de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje. Klijnsma heeft de facto het goorste VVD-bord voor haar kop van de PvdA top. Zij is totaal gespeend van enige menselijk empathie. De Kapo werd op een uiterst kundige manier door Sadet Karabulut aan de tand gevoeld over het misdadige beleid van het “Lieg en Bedrieg Kabinet” in het algemeen tegen de arme en zieke (bejaarden) en in het bijzonder dat Klijnsma in de media de Voedselbanken de hemel in had geprijst.Karabulut vroeg Klijnsma wat zij ging doen om eindelijk eens een einde te maken aan de noodzaak van de mensonterende Voedselbanken in Nederland. Klijnsma als ras VVD-er was berentrots op Voedselbanken en Moestuinen voor de arme en daar was niks mis mee. Karabulut riep alle in nood verkerende Nederlanders op de SP te mailen( skarabulut@sp.nl ) om hun vernederende, hongerende en armoede ervaringen te laten weten. De ‘PvdA Kapo Klijnsma’ trok een vies gezicht bij het aanhoren van die oproep aan die ‘Labbenkakken-Onrendabelen’.

De ongelijkheid in vermogen in Nederland is vorig jaar voor het eerst sinds het begin van de crisis niet verder toegenomen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Een kleine groep ‘VVD-huishoudens’ bezit nog wel een groot deel van het totale vermogen. Daarmee kent ons land een grote ongelijkheid, aldus het statistiekbureau. Dat de extreme verschillen tussen rijk en arm vorig jaar stabiliseerden heeft te maken met aantrekken van de woningmarkt. Tussen 2009 en 2013 nam de ongelijkheid in de verdeling van alle bezittingen en schulden nog toe. Dit kwam vooral doordat de huizenprijzen door de ‘Jan met de Pet crisis’ alsmaar daalden.Gemiddeld is de eigen woning goed voor meer dan de helft van het vermogen van huishoudens. Rijkere mensen hadden er relatief minder last van dat de waarde van hun huis terugliep omdat zij ook nog over veel andere spaartegoeden of aandelen beschikten.Het CBS meet de vermogensongelijkheid met de zogeheten Gini-coëfficiënt. Deze kwam in 2014 uit op 0,894, waarbij score 0 staat voor gelijke verdeling en 1 voor maximale ongelijkheid. In 2009 was dat nog 0,773.Wanneer de woningwaarde en de uitstaande hypotheekschuld in het vermogen niet worden meegeteld, dan is de vermogensongelijkheid tijdens de crisisjaren nauwelijks toegenomen.De inkomens zijn in Nederland veel minder ongelijk verdeeld. In 2014 lag de inkomensongelijkheid met een Gini-coëfficiënt van 0,286 vrijwel op hetzelfde niveau als in de voorgaande acht jaren. Alleen in 2007 nam deze ongelijkheid even licht toe. Dit kwam volgens het CBS door een gunstige fiscale regeling voor het uitkeren van dividend aan directeur-grootaandeelhouders.

Kapo Jetta Klijnsma’ voert Arbeitseinsatz in: werken over de grens verplichten. Zoek het verschil tussen de ‘Kapo-Jetta Klijnsma-Werkloze Wet’ van NU en de ‘Nazi- Werklozen-Wet’ van toen. Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden, terwijl thuis de economische crisis maar bleef voortduren. Niet alle werkzaamheid in Duitsland was trouwens vrijwillig. Al voor de bezetting, namelijk tussen februari 1938 en september 1939, achtten de arbeidsburo’s werk in Duitsland ‘passende arbeid’ voor werkelozen. KVP-voorman Carl Romme was hier instrumentaal in. Vooral in de grensstreken werd dit ook toegepast: Ongeveer 1800 mannen werden gedwongen tewerkgesteld bij de oosterburen. Weigering resulteerde in stopzetting van de werklozensteun. Bovendien kwam men dan niet meer in aanmerking voor binnenlandse werkverschaffingsplaatsen.
Bron: Arbeitseinsatz