( van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Meer hogere Bonussen en meer Voedselbanken is ‘PvdA Eerlijk PvdAdelen’!
Driekwart van de corrupte ‘VVD Graaiende bestuursvoorzitters’ van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ontvangt dit jaar een hogere bonus. Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Vlerick Business School onder 669 beursgenoteerde bedrijven in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. ‘Imam Samsom’ kan het gelukkig nog allemaal uitleggen en roept iedereen op om de PvdA te stemmen. Een stem op de PvdA is een stem voor meer bonussen en grotere inkomsten ongelijkheid.

Eerlijk Delen:100 miljard pond aan Bankier-gangster bonussen.

Volgens het onderzoek gaan daarmee in Nederland de bonussen van Graai-bestuursvoorzitters (ceo’s) het meest omhoog. Een jaar geleden was juist in Nederland sprake van de geringste stijging van de beloningen van ceo’s. De onderzoekers denken dat de opvallende stijging in Nederland kan komen door de economische opleving met ,,jubel-Graai-gedrag” tot gevolg van de Ratten in pak’.Verder meldde Vlerick dat in Nederland werkende ceo’s met een andere nationaliteit gemiddeld meer verdienen dan een bestuursvoorzitter uit eigen land. Een kwart van de ceo’s van Nederlands beursgenoteerd bedrijven heeft een buitenlandse nationaliteit.Vlerick gaf verder aan dat in Nederland 3,3 procent van de beursgenoteerde bedrijven een vrouw als ceo heeft. In België is dat 8,3 procent, het hoogste niveau. In Frankrijk gaat het om slechts 2,4 procent van de beursgenoteerde ondernemingen.