Dagboek van een verraden marinier Jol. (4)

(door Klaas Jol)

AMSTERDAM-NOIR-Het leven als Zeesoldaat was eigenlijk al meteen een sprong Klaas Jolin het diepe.
Nooit zal meer een Jol dit Moederland dienen.
We willen er zelfs niet meer wonen.
Maar Scheveningen blijft ons Vaderdorp.
En Urk mijn thuis.De Lage Landen zijn te diep verzonken in het slijk der aarde en de vloed zal komen.
Maar gelukkig zijn mijn oude maten en ik dan al lang Boven.
Eindconclusie na 1105 inzendingen op deze geweldige informatieve website over het reilen en zeilen van de staat ( Defensie) met de zwaar invalide en zieke skistokoverlever Klaas Jol, oud-marinier en oudere broer van de misschien wel beste voetbalcoach van Nederland.
Het moreel van de Overste Jol was bij leven onverwoestbaar en werd daarna legendarisch.
Er komen nog 96 columns Jol tot aan zijn Eerherstel Overste Jol. Daarna gaat hij zijn bestsellers schrijven ver buiten het verdorven moederland in een nieuw Vaderland Noorwegennabij het Haukeland Universiteit Hospitaal Helse Bergen, waar op 14 en 15 december 1978 zijn leven werd gered en de skistok uit zijn lichaam werd verwijderd. Natuurlijk bleef hij maximaal invalide en dat wisten ook zijn marineartsen Gerard Wilhelmy Damsté en afkeuringsarts Hein Cats. Maar desondanks lieten zij met het grootste gemak zonder tegenwerking van de misschien wel meest beschaafde en beste hoofdofficier der mariniers ooit aan de haaien voeren.

Het afscheid nadert met rasse schreden.
Maar nog één keer zal ik het daags blauw dragen en dat zal zijn op mijn afscheidsreceptie, die ik nog tegoed had in de Van Ghentkazerne als Eerste Officier.
Ik ben op 24 oktober 1982 van daaruit weer naar Overveen gebracht om te “herstellen”.
Echter met 100 procent schadeletsel van de skistok alleen al van 14 december 1978 zat dat er toen ook al lang niet meer in.
Chirurg Wiekmeijer had mij met zijn grove medische fouten de dolkstoot in de buik en rug gegeven en daardoor ben ik langzaam geestelijk nog meer getraumatiseerd en verkreeg ik uiteindelijk een dodelijke depressie.
Maar er bleef er toch EEN die mij bleef bewaren en nu mogen mijn mij trouw gebleven mariniers mijn kroon uitdragen.

De grootste levensles voor elke marinier aan het front is bidden tot God om hem te bewaren.
Dat heeft mijn moeder mij geleerd.
En daarom mocht ik nog zo lang blijven tot de holle skistok echt leeg was.

Ik ben op het goede strand geboren, maar in een verkeerd land geland.
Heb daarom ook nooit geroepen “Ben ick van Duitschen Bloed”.
Of “De Koning van Hispanje heb ick altijd geëerd”.

Ik zeg geen dingen , die niet waar zijn!
Wel “Zo Waarlijk helpe mij God almachtig”.

Ik ben gelukkig, dat ik nog zo lang mocht blijven uitzien naar een beter leven.
Ook al was mijn gezondheid volledig verwoest en mijn mooie carrière tot staan gekomen na het noodlottig skiongeval met kort daarop het voor mij nog meer beschadigende “Dodentransport” naar het beschamende Marine Hospitaal te Overveen.
Gelukkig hoef ik mijn ongelovige moordenaars Wiekmeijer, Wilhelmy D. en Heintje Charley nooit meer tegen te komen.
Anders blaast Hij ons aller Kerstlichtje uit!

15 reacties op “Dagboek van een verraden marinier Jol. (4)

 1. That’s what friends are for!
  But for our real Jolly Marines it means a great deal more!
  This is what our friend Big John wrote to me yesterday.
  Beste Klaas,
  De positieve reacties op je schilderij via Facebook zijn niet van de lucht.
  Het is mooi dat al die maten jou op deze manier weer zien zoals je was bij ons.
  Dat was en is ook altijd mijn bedoeling geweest, ook bij dat vorige schilderij alweer wat jaren geleden in De Poentjak..
  Je bent en blijft een van de markantste officieren van jouw tijd, zo niet de markantste.
  Dat alles is zo overwoekerd geraakt door het ski-ongeluk en het ellenlange en diepe spoor dat het dienstongeval in jouw leven heeft achtergelaten.
  Dit schilderij mag jou een beetje terug brengen in die tijd daarvoor als en zover je daar even behoefte aan hebt.
  Ik begrijp heel goed dat een diepe verbittering bezit van jou heeft genomen om alles wat je is overkomen en aangedaan het hoofd te blijven bieden al die nare 38 jaren daarna.
  En toch, als ik jouw levenspad vergelijk met het mijne bij het Korps, dan heb je onzegbaar veel meer bereikt en vooral betekend voor de maten dan mijn kronkelpaden waar mijn korpstijd mee gelardeerd was.
  Ik kijk er niet met heel veel voldoening maar nu wel met enige opluchting op terug.
  Nu ik voor jou toch veel heb mogen betekenen samen met vele andere trouw gebleven mariniers.
  Zoals je mij altijd weer onder mijn neus drukt!
  Altijd hoop ik daarom ondanks de nog steeds “gretige” tegenwerking van Defensie Personeel nog op een respectabele vorm van verzoening met het verleden speciaal voor jou.
  Niet omdat een ieder die jou heeft bedrogen dat heeft verdiend, maar omdat jij het wel zou verdienen om waar dan ook Qua Patet Orbis, indien mogelijk, nog wat levensgeluk te kennen.
  Defensieminister Hennis is ook niet helemaal blind en moet toch ook inzien, dat er na Noorwegen op 14 december 1978 en na de “Platzbauch” in Overveen door pure onkunde der artsen een heel diep gapende afgrond is blijven liggen.
  Want als ‘ze’ je nog dieper doen wegzinken in het fiscaal moeras en jou ook nog dat beetje hoop op een nette schikking blijven ontnemen door “Onze Korpsmakker Klaas Jol alias Overste Sateh” in de Doofpot durven blijven bewaren?
  Dan nemen ze niet alleen jou maar ook ons en heel Nederland echt alles af wat jij in 57 jaar hebt weten op te bouwen aan zuivere “Honour Codes” bij het Korps Mariniers.
  Als Onze Zeesoldaat voor wie Qua Patet Orbis geen berg te hoog was, geen zee te diep ging en geen moeite te veel was om ons het voorbeeld te blijven geven.
  Zelfs nadat je al te zwaar gekwetst was om goed leiding te kunnen geven.
  Je zei altijd nog: “Anything to make our boys happy enough to stay on the Battlefield and die with us”.
  Ik hoop dat je het goedkeurt dat ik dit aan onze “echte” maten overbreng, old boy.

 2. De vader der veteranen generaal Meines is dood; leve de nieuwe vader der B.N.M.O.-leden overste Jol.

  De Vader der Veteranen Ted Meines is met groot R.I.P. verlof gegaan naar de soldatenhemel. Wie volgt hem op?
  Het Curriculum Vitae van Klaas Jol is overtuigend genoeg om de Nieuwe Vader der Veteranen en leden van de B.N.M.O. te worden te mogen worden bij de gratie Gods.
  Onze Vader der Veteranen is niet meer!
  Moge de generaal Ted Meines Rusten in Vrede.
  Hij diende God en Vaderland en hield oprecht tot het laatst toe van zijn Wapenbroeders en Zusters niet minder.
  Hij was zeer geliefd bij al zijn minderen en meerderen in de Krijgsmacht en genoot groot aanzien van de regeringen, die hij mee mocht maken op de voorste rij gezeten in de Ridderzaal en bij plechtige Herdenkingen en gelegenheden overal in den lande gedurende een halve eeuw.
  Dan rijst nu de vraag.
  Wie zou hem nu op moeten volgen van de ridders van de Krijgsmacht nu de MWO-dragers nog in leven daarvoor veel te jong en niet toegerust zijn om dit zware ambt te dragen?
  Vader der Veteranen?
  Dat is niet niks!
  Dan komen we toch in de richting van de meest bekende en omstrede allround Special Forces marinier en zwaargewonde oudste Libanonveteraan nog in leven en dat is niemand anders dan de oud Libanon- , skistok- en Overveen buikbom overlever door een vergeten drain van de aimabele en meest geliefde Mirakelmarinier Klaas Jol alias Overste Sateh bij all veteranen Qua Patet Orbis, nietwaar?
  Die heeft toch ook hoewel in militaire dienst volledig invalide geraakt getoond een echte Vader van zijn Zeesoldaten te zijn geweest en gebleven al 56 jaar?
  Op wie kan Nederland beter vertrouwen?
  Ook al zit de Gladiator van Scheveningen al sedert zijn “dodelijk” skiongeval in Noorwegen op 14 december 1978 in de lappenmand lees doofpot en in de gaskamer van Defensie lees het verdomhoekje van de Staat der Nederlanden!
  Omdat zijn mariniers hem bleven redden van de dood in alle vergetelheid en zijn astronomische grensverleggende pijngrenzen!
  Hij zal dan wel nog een tijdje zijn zeilen van de Jol moeten verzetten en niet meer tegen de stroom uit Den Haag naar Scheveningen van het Verversingskanaal op moeten blijven roeien met zijn drang naar zijn Eerherstl Overst Jol!

  Een dagelijkse nette Column Jol in de krant zal dan voldoende zijn om nog bij leven zijn Eerherstel Overste Jol gestalte te geven!
  Leve de Mirakelmarinier Klaas Jol als Vader der Veteranen geliefd bij al zijn maten!

  Meer “Hollandscher” oude stijl en qua Karakter van “Nooit opgeven tot de dood erop volgt” was al zijn credo met zijn holle skistok gewapend tegen de uitwassen van Oorlog en Vrede en om dan met nog een jongere andere oude veteraan met hem op te lijnen kan bijna niet!

 3. Geen excuus voor terreur en straf voor diegene, die onschuldige medeburgers treft met moordaanslagen van welk kaliber dan ook!
  Door omstandigheden volkomen buiten zijn directe gezichtsveld, schuld en competentie gelegen kreeg de Libanon oorlogsveteraan en weduwnaar met kind majoor der mariniers Klaas Jol bij terugkeer uit de Libanonoorlog in de voorzomer van 1978 van zijn superieuren een beroerde toekomst met een totaal onvoorstelbaar personeelsbeleid voorgeschoteld.bij het Korps Mariniers.
  En toen hij daarbij in Noorwegen op 14 december 1978 op een hoog opgestoken skistok vloog van één over zijn lange latten gestruikelde ondergeschikte voorganger in dichte mist op het smalle spoor tussen de rotsen kreeg hij een zeer beroerd leven over weer 38 jaren te verwerken.
  Een tweede leven over weer 38 jaren van diepe treurnis en verwachting op een meer eervolle behandeling n “Eerherstel Overste Jol”.
  Dat is in een vogelvlucht de kwintessens van zijn klachten over de ongehoorde en zeer schokkende nazorg van zijn werkgever Defensie ( Staat) jegens een soort Mirakelmarinier, die een lange periode van bijna twee jaren in het oorlogsgebied van Syrië, Israel en de Libanonoorlog van 1978, een skistok door zijn lichaam, medische beslissingen en fouten in Overveen , een navrante ontslagregeling en 38 jaren van voortdurende vernederingen moest ervaren en overwinnen.
  Dat was de Mirakelmarinier en Libanonheld van O.P. Khiam aan zijn status verplicht.
  Ervan uitgaand dat hij geen schuld droeg aan de hem opgedrongen terreur van rijkswege en hem bovendien nog de bewijslast hiervan werd opgedrongen.
  Die heft hij nu met Kerstmis 2016 voor de boeg ruimschoots vergoed met zijn boeken met documenten en bewijzen van zijn onschuld aan de intrinsieke minderwaardige behandelingen van zijn superieuren bij Defensie en hun artsen van de S.M.D. der K.M.en van de Hoofddirecteur van Defensie Personeel van met af aan tot aan de dood van de heer B.V. als secretaris Rechtstoestand bij het A.B.P. te Tilburg.
  Deze blijven en bleven nog steeds met klem bestrijden, dat hij al in Noorwegen 100 % lichamelijk invalide was geweest.
  Terwijl alle latere uitspraken van academische onderzoeken en zelfs de eerste Uitspraak van 1993 en laatste Uitspraak van de Voorzieningenrechter Mevrouw Mr. Aliaine van Rens van 14 november 2006 daarop hebben gewezen, dat de heer K.Jol reeds op 14 december 1978 bij de Kon. Marine had moeten worden ontslagen wegens zijn maximaal opgelopen schadeletsel, handicaps en dienstgebreken.
  Waardoor hij ook volledig arbeidsongeschikt was geworden.
  Weshalve hij daaraan rechtens materiële en immateriële schadevergoedingen kan ontlenen sedert 14 december 1978.

 4. Het was voor mijn aanzien beter geweest om te blijven wie ik was.Dan waren meteen mijn Dromen voor een Beter Leven weggegleden met mij naar het Grote Onbekende.

  Hier Rust in Vrede.
  Klaas Jol uit Scheveningen.
  Geliefde zoon, broer en vader.
  Gestorven voor het Vaderland.
  Weduwnaar van Everdina Maria Jol- Mikx.

  Legende van Syrië.
  Door zijn voorbeeld op de Golan Hoogvlakte 1976 en 1977.
  Een zwaargewonde Iraanse Vredessoldaat het leven te redden.
  Door hem uit een mijnenveld bij Quneitra te dragen.
  Om te voorkomen dat hij dood bloedde.

  Mythe van O.P. Khiam in Zuid-Libanon 1978.
  Voor daden “Far beyond the Call of Duty”.
  Bleef hij 18 dagen hoewel doof aan één oor door een granaatontploffing.
  Bij aanvang van de Libanon Interventieoorlog op zijn post.
  Bleef hij trouw zijn berichten zenden aan HQ ILLMAC in Beirout.

  Mirakelmannen van Noorwegen 14 december 1978.
  Voor zijn laatste daad van Moed, Beleid en Trouw.
  Om zijn leven voor een gevallen Korpsmakker te geven.
  En er niets voor terug te ontvangen dan smaad.
  Maar wel diens skistok door het lichaam gestoken te mogen overleven van God.

  Michelin Mannetje van Overveen.
  Door een vergeten drain door de burgerchirurg.
  Opgeblazen op 6 maart 1978.
  Op een verkeerde plaats.
  Waar hij nooit had mogen komen.

  De Zeesoldaat van Scheveningen Overste Klaas Jol.
  Gestorven en begraven in de Doofpot van Defensie.
  Omdat zijn artsen Ben W. Gerard W.D. en Hein C.
  En alle latere “Helden” van Defensie Personeel.
  Hem geen Smartengelden noch een kleine vergoeding gunden.
  Voor zijn mariniersdood in de sneeuw van Noorwegen.
  En zijn psychische en morele dood in het Marine Hospitaal te Overveen.

  En dat alles om een “vergeten Drain en foto’s” door een dokter onder de olie.

 5. Overste Jol vertelt nog steeds even gretig over zijn sportieve leven bij Defensie.

  Heb Malie aan je pensioen en gevarengeld tussen de Jihadisten, die op het Christendom pisten!n

  Neem liever voor je heen moet gaan als Jol met een skistok in zijn homogaatje een goede Levensverzekering voordat je onderduikt in het zand!

  Want als dank voor een skistok en aanmaningen tot ik in mijn sportieve kist lig!
  Kreeg de sportieve Mirakelmarinier Jol uit Scheveningen?
  De slaappillen en een lege kist vol Zilverlingen voor de gekruisigde Judas van Scheveningen.

  Omdat ik toch ergens als sportieve knaap mijn militaire dienstplicht moest vervullen na de H.B.S. en een studie aan de Sportacademie me dan slecht uitkwam moest ik wel kiezen voor de meest sportieve zeesoldaten van Oranje.

  De K.I.M.-opleiding stond het beste aangeschreven.
  Ik wist niet dat ik geen katje kreeg drie jaar!
  En dat mijn ouders nog elk jaar 500 gulden voor mijn zakgeld van 7,50 per week moesten ophoesten.
  Anders was ik naar de ARO-opleiding gegaan in Doorn hoewel ik daar nog een beetje te jong voor was, net 18 in de zomer van 1960.
  Ik was op het K.I.M. verreweg de jongste van mijn jaar.
  Homan, mijn jongst jaar was ook van 1942.
  Ware ik gezond gebleven en had ik mijn Ineke niet verloren en had Romijn niet meteen met zijn privé belangen en gevoelig voor het Bruine Werk voor brave Hendrik gekozen om hem ooit op te volgen dan had ik iedereen in die jaren daarvoor dus ook Clocquet, Van Breukelen , Van Kappen, Receveur, Homan en Hekman dood kunnen dienen.

  Ik deed na mijn benoeming in augustus 1963 de G.S.S. en slaagde met de beste cijfers ooit als jongste officier van net 21 jaar!
  Ik sloeg de jaarcursisten de ring uit.
  Mijn vader wilde dat ik er de brui aan zou geven om alsnog naar de HALO te gaan in Kijkduin!
  Maar toen zat ik al in de molen voor Roosendaal in 1964, Soemba 1964 en de U.S. Navy Seals in 1965.

  Die Special Forces waren mij ook op het lijf geschreven.
  Net als voetbal, boksen, rugby, atletiek,handbal, basketbal, roeien, schermen ook met de blanke sabel en kon niet verliezen in Bader Harige activiteiten.
  Mijn specifieke militaire opleidingen waren een fluitje van een cent.
  Ook in Little Creek was ik de beste loper!

  Maar we mochten niet mee met mijn Class 33 naar Fort Bragg voor de parawing wel mee met UDT-22 voor de More Advanced training in St. Thomas.
  Dat vond ik geweldig en daarom ben ik gebleven tot 1968!

  Ik had net mijn parawing behaald in 1968 en toen ontmoette ik de vrouw van mijn leven, net 26 jaar.
  En kreeg een gezin op mijn conto!

  Was ik toen gedrost en had ik mij verder bekwaamd in de sport als coach wat ik bij de Special Forces deed als meest allround officier, ja dan had ik ook misschien net als mijn jongste broertje in Villa El Dorado gezeten.
  En nog en dozijn huizen bezeten!

  Nu woon ik in een 2-kamer flatje aan zee bovenop medische missers en moordaanslagen van het Zorginstituut NL en zit op een skistok mijn weinige tijd nog te verdoen met schijtverhalen over een schadeclaim van gevandaliseerde luchtkastelen en geschonden Erecodes door truttebollen en het uitzicht over zee en dat stemt mij heel droevig en maakt alleen Binkie quite happy!

  Bezit zelfs geen auto meer en kreeg nooit een verdomde Europese Invalidenkaart om ergens even te mogen stoppen langs de kromme weg naar boven!
  En ben ik grootgrondbezitter in de verte waar ik niet meer kan komen met mijn bevroren poten en ballen van plezier op een verafgelegen dozijn hectaren met verboden gevandaliseerde vakantiehuizen erop!

  Daarom wil ik al sedert de medische missers in Overveen voor mijn zoon Robbert en kleinzoon Jimmy en mijn echte gewone sportieve maten een eigen Home bouwen!
  Met een hek eromheen!
  “Forbidden for Marinefuckers”!

  Maar was ik naar de HALO gegaan dan had ik nu ook op een bankje aan het kunstgras gezeten.

  Want ik ben immuun voor goals en moordaanslagen van vriend of vijand.

 6. Een echte marinier vreest alleen God.

  Nadat ik op 5 september 1960 in dienst ben getreden als matroos-adelborst voor het Korps Mariniers heb ik een enorm groeiproces meegemaakt.
  Daarin heb ik mezelf goed leren kennen en steeds meer kunnen doorgronden.
  Ben nu ook bijna 75 jaar oud tot zekere conclusies kunnen komen.
  Ik heb nooit enige vrees gekend jegens vriend of vijand.
  Mijn vader was voor niemand bang ook niet voor de Duitsers in de Mobilisatie na 1 september 1939.
  Toen de Duitsers van Hitler Polen waren binnengevallen zonder vooraf een oorlogsverklaring.
  Dat was een oorlogsmisdaad.
  Net als de verrassingsaanval van de Keizer van Japan Hirohito op de Amerikaanse vloot 75 jaar geleden in de Pacific.
  Mijn vader haatte daarom de Moffen en de Jappen.
  Hij had nooit meer een goed woord voor ze over.
  Zag zijn maten om zich heen vallen in de Meidagen van 1940.
  Dat kwam nooit meer goed tussen mijn vader en Duitsland.

  Ik vrees alleen God.
  Dat heb ik van mijn moeder uit Urk meegekregen.
  Toch werd mij dat nooit in dank afgenomen.
  Omdat ik mede daardoor geen vrees kende voor mijn superieuren.
  En zeker geen achting wanneer ik hen kon betrappen op daden, die in strijd waren met de Erecodes bij het Korps Mariniers.
  Zoals een slechte behandeling of zorg voor diegenen, die juist aan de goede zorgen der officieren boven hen geplaatst waren aangewezen.
  Ik kan daarover mee praten.
  Mijn argwaan jegens mijn meerderen in dienst,die deze specifieke soort van zwakheden regelmatig etaleerden moest mijn open gezicht altijd hebben gedemonstreerd.
  Ik haat superieuren n vijanden, die er met de Erecodes een potje van maken.
  Men kan dus van mij niet verwachten dat ik figuren als Assad, Badr Hari of Erdogan ooit netjes een hand geef.
  In Damascus heb ik ook op het einde van mijn “Service for Peace” de Secretary-General der UNO Kurt Waldheim en oud SS-officier op bezoek aan mijn HQ UNDOF geen hand gegeven.
  Deze Oostenrijker liet Joden in bezette gebieden ombrengen met voorbedachten rade.

  Daar kan ik heel slecht tegen om onschuldige mensen om te brengen.
  Ik had er altijd een voorgevoel van dat het mij ook zou kunnen gebeuren.
  En dat wou ik altijd voorkomen!
  Daarom ben ik blij dat ik in de winter van 1978 in Zuid-Libanon daarna mocht blijven leven bij de verschrikkingen, die ik moest ervaren.

  Om over Noorwegen in datzelfde jaar nog en mijn traumatisch skiongeval maar niet te spreken.
  Toen moest de vreselijke opname bij de chirurg van het Marine Hospitaal Overveen nog komen!
  Ik had daar altijd zo’n hekel aan.
  “Drank in de man; wijsheid in de kan”.
  Zijn onwijsheden zijn mij noodlottig geworden.
  Welke dwaas vergeet er nu een drain te plaatsen?
  Met zijn dronken kop bij de teruglegging van bedorven darmen in een zwaar geïnfecteerd lichaam?
  Als het mijne op 27 februari 1979???
  Het staat er echt.
  “We sluiten de incisie”!!!!
  Zelfs de lintwormen verlieten het zinkende schip de Hr. Ms.Klaas Jol van Koningin Juliana!
  Maar gelukkig heb ik hem toch laten leven!
  Om mijn moeder geen verdriet te doen,

  Mijn opoe Jol wist het altijd treffend te zeggen.
  “Jongen, de duivel waart rond.
  Zoekende wie die kan verslinden,
  Denk er dus aan dat je ook maar één ziel kunt verliezen, Klaas”.

  Mijn opoe Jol is heel oud geworden, bijna honderd jaar.
  Zij rust in ons familiegraf onder mijn eigen moeder.
  Mijn moeder is maar net 76 jaar geworden.
  Dat kwam ook een beetje door de stress rond mijn skiongeval en de slechte nazorg van mijn superieuren.
  Het zal dus weer een groot wonder zijn wanneer Overste Sateh zo oud mag worden!
  Alleen van God!

 7. Met leedwezen deelt Defensie mede, dat de Zeesoldaat van Oranje Mirakelmariniersoverste Jol alias Klaas Sateh in Noorwegen op 14 december 1978 gevallen op een skistok van een in dichte mist onderuit gevlogen skimakker eindelijk na 38 jaren van ernstig lijden aan zijn zware verwondingen zijn laatste rustplaats heeft gevonden met zijn laatste wil voor een rustplaats aan zee in het zand op het strand bij het Koninklijk Museum Beelden aan Zee in het Paviljoen Von Wied met uitzicht op zee waar hij was geboren en door al zijn Mariniers van het Jol Heroes Legioen wordt bedacht op een laatste “Merry Christmas, Colonel Jol”.

  Daar wil ook de Minister van Defensie door de jaren heen na zijn terugkeer in de zomer van 1978 en zijn verschrikkelijke ervaringen uit het oorlogsgebied Syrië en Zuid-Libanon en daarna bij het skiongeval en kort daarop zijn deportatie naar het vernietigingslager van de Schlager van Overveen het graag bij laten!

  Voordat Nederland dat in de gaten krijgt!

 8. Overste Sateh vertelt weer een waar verhaal.
  Ik lag gisteravond een uur lang verdoofd en verstokt van de pijn bij een geweldig kundige noodtandarts met toeters en bellen uitgevloerd aan de Groot Hertoginnelaan in de stad – zo noemen wij, Scheveningers Den Haag nu eenmaal al sedert 1665 toen de Scheveningse Weg was klaar gekomen – uitgeteld om een kies te redden in mijn onderkaak, die vanuit mijn jeugd gehard door het leven als marinier van toen ik nog met schuim op de bek jarenlang mijn militaire dienstplicht dagelijks 24/7 moest blijven vervullen voor het Vaderland en die nu, 38 jaren na Noorwegen dood in de sneeuw echt wel volkomen uitgekauwd en uitgepoept was geraakt door de armoede rond de kaken met schuim.
  Mijn zoon zat trouw op mij te wachten in de fraaie wachtkamer met pijnlijders terwijl daar vlakbij om de hoek in de mooi verlichte kerk bij de vijver in het Stadhoudersplantsoen in zijn als beste sportieve uitje in de Residentie bekroonde Planet Jump Trampoline Paradijs de hoogspringers de gaten uit het dak sprongen van plezier.
  Maar daar had ik even totaal andere gedachten over het leven als militair der Zeemacht tijdens deze pijnlijke uiterst intensive en vrij kostbare wortelkanaalbehandeling, die met terugwerkende kracht over de 56 jaren sedert ik mijn verplichte H.B.S.-diploma behaalde bij het Christelijk Lyceum Zandvliet met klinkende cijfers mij de overtuiging gaf dat het toch goed was dat ik in Noorwegen op 14 december 1978 bleef leven!
  Want Robbert betaald de ingepeperde rekening!
  En ik mocht mijn laatste kies links onder over bakboord behouden!
  Terwijl ik vreesde dat die ook net als de drager kassiewijle was gegaan.
  Maar er kwam mij meer voor ogen.
  Wanneer men een uniform wil aantrekken en zijn leven wil riskeren voor een multiculturele samenleving moet dit op vrijwillige basis gebeuren.
  Het verstand komt nu eenmaal met de jaren.
  Vandaar dat die oude gorilla nog steeds zijn tanden kan laten zien.
  Ik heb gisteravond een paar witte capsules genomen.
  Want Dirty Haagse Harry zei het al.
  “Een schollekop mot zijn beperkinge kenne”.
  Om nog te kunnen genieten van het leven, “I may add”.
  Robbert, mijn zoon, bedankt.

 9. Ik had al weinig hoop meer in Noorwegen potentieloos gelaten. Het was meteen Vaya Con Dios, Mariniero Asso de Palo.
  Voor jou geen lintje op de borst!

  Over het leven van “Vaya Con Dios, Mariniero Asso de Palo”.
  Oftewel “Jonker Mooi Doodgaan”.

  De Koninklijke Marine is altijd het elite onderdeel geweest van de Krijgsmacht.
  Bij de Marine zelf was dat het Korps Mariniers.
  Aan de zeesoldaten werden lichamelijk en geestelijk de hoogste eisen gesteld.
  Echter er was voor de jonge K.I.M.- officieren slechts één generaal in drie jaren in het vooruitzicht gesteld.
  Er ontwikkelde zich dus onder de jaargenoten vanaf het jongste jaar op het instituut al een machtsstrijd van hij wel en jij niet.
  Alleen de jongste en de beste van een jaar had een kleine kans op de troon.
  Ik was verreweg de jongst van mijn jaar en ook verkozen tot toonbeeld van mijn oudste jaar.
  Dat kwam me al meteen tegen te zitten.
  Ik kreeg toen daarna de wind flink tegen en liet meteen mijn ambities varen om het allerhoogst te bereiken op de ladder omhoog en om de jongste generaal ooit te worden.
  Ik wilde liever ooit de beste en jongste majoor ooit worden met zoveel mogelijk bijzondere specialisaties.
  Dat is me aardig gelukt en te velde was er niemand, die zich met mij kon meten noch op sportgebied op het atletiekveld of in de boksring of op het rugby- of voetbalveld!
  Als tacticus n strateeg was ik in dungaree niet af te lossen.
  Mijn compagnie was mij heilig en daar deed ik alles voor!
  Zo ben ik ook “gesneuveld” in mijn hoogste specialisatie als de Eerste Special Forces Mountain Leader tevens parachutist, officier-kikvorsman en commando officier tevens eerste en enige Navy Seal van de Underwater Demolition experts van de Officieren, die zelfstandig Duitse Käthiemijnen mocht ruimen in 1970 boven Terschelling gelegd in mijn geboortejaar 1942.
  Dat kon geen van mijn tijdgenoten, die wel generaal werden en in leeftijd veel ouder.
  Ik heb dus gewoon een beetje pech gehad, dat een paar maten om mij heen en na mij op de ranglijst zoals Van Den Breemen, Van Kappen, Homan, Hekman, Klop, Van Reijn, Prins, Cammaert en Zuiderwijk meer in het pulletje fietsten bij de enige generaal van die tijd dan die “arrogante” en zelfbewuste sport prol Jol. .
  .
  Een lintje heb ik ook daarom voor mijn Oeuvre nooit gekregen toen ik de Libanonoorlog, skistok en Platzbauch in Overveen had overwonnen.
  Die oorlog ging nog wel, want ik bleef mezelf onder alle crises, maar di skistok en die Buikbom vlak daarop zo “kundig” geplaatst door Ben van de Whiskey is mij slecht bekomen.
  Ik had al weinig hoop meer in Noorwegen potentieloos gelaten, maar wanneer je dan ook nog bij de baas zelf door “eigen vuur” een bermbom in je buik moet verstouwen is het 38 jaren lang bij de Zeemacht en haar zo vriendelijke heelmeesters Gerard W.D. en Heintje Catch toch van meet af aan “Over en mijn ziekteboekje Sluiten”.
  Vaya Con Dios, Mariniero Asso de Palo.
  Voor jou geen lintje op de borst!
  Maar wel de strop van Kamp om je nek net iets boven de punt van de skistok littekens, die blijven jeuken, heerlijk niet neuken.
  Dat wel natuurlijk.
  ,
  Naschrift.
  Het ging tot aan het overlijden van mijn geliefde best lekker, maar daarna had ik benen moeten maken om voetbaltrainer te worden net als mijn jongere broertjes Cocky en Martin.
  Dan had ik nu in een Zestien kamer flat gewoond op stand en niet in een verlopen kuttig flatje zonder aanzien aan zee met een boze buurman beneden, die Goofy wordt genoemd met zijn platvoeten en x-benen en mij de hele dag aankijkt of ik een dienst ontduiker ben met een mega PTSS van de drank..

 10. Oh, what a lovely time we had? Never to forget, old Boy.

  Veertig jaren van “onbezorgde” liefde en ontbroken nazorg kijken op de stalen Jezus van de Libanonoorlog en Noorwegen neder!
  Iedereen hielp mij als jonge weduwnaar met kind net majoor geworden in 1975 na de dood van mijn vrouw van de regen in de drup.
  En dat viel me altijd vies tegen.
  Ik liep wat averij op in Syrië, Israel en de maanden voor en tijdens de Libanonoorlog op alle O.P.’s en Naqura aan de grens met Israel gezeten van de winter van 1978 trok als een verstikkende sneeuwwals over mij heen!
  Maar ik mocht nooit klagen.
  Ook niet nadat ik in Noorwegen op 14 december 1978 onder de sneeuwmist werd platgewalst.
  Ik nam aan dat ik als crises overlever van zovele moordaanslagen heerlijk van onze Erecodes en de Wet op de Zorgplicht mocht genieten met zo’n royaal P.T.S.S. van O.P. Khiam in ht hoofd en met mijn totaal doorboorde lichaam bij terugkeer op Schiphol in Nederland na de Libanonoorlog en op 29 december 1978 met mijn volledig invalide geworden ruggengraat en karakter zijnde gekruisigd in Noorwegen als lookalike van de Redder der Wereld Jezus van Nazareth?
  Maar kreeg slechts hoon en smaad voor mijn verstandskiezen,die er nu na 38 jaar op een na alle zijn uitgevallen.
  Mijn mond en mijn lichaam via de skistok door mijn tandeloze mondje als Orakel van Onrecht werden bij mijn “Dodentransport” naar “Kamp Overveen” door mijn marinearts Donald B. vanuit Noorwegen als “Magere Heinrich” op 29 december 1978 “Völlig kalltgestellt”.
  Ik mocht wel voor de Ridderzaal staan in 1965 en als Commandant Erewacht op Prinsjesdag 1975 na het overlijden van mijn liefste maar nooit binnentreden als “Mythe van Khiam” en “Legende van Mirakelmannen”!
  Dat zou veel imagoschade kosten voor mijn broodheer!
  Ik moest na de “débâcles formidables van Overveen” als “Michelinmannetje van Wiekmeijer” op mijn tanden blijven bijten tot ik een kilo woog aan asresten in de “Doofpot van wakkere Willem Damsté”.
  In november 2001 was ik opgenomen in het Central Militaire Hospitaal Utrecht en kwamen er weer niet alleen van de documenten en second opinions ook alles nog over de fouten van Overveen aan het licht in het mooie verslag van de cardioloog Dr. Rienks.
  Op 19 december 2001 kwam mijn oude kapitein van vroeger Ben ( HJJM) Völkers op bezoek in Utrecht.en verklaarde dat ook bij Defensie de hele zaak Jol genoegzaam bekend was!
  Maar dat ik toch mijn schade nooit vergoed zou krijgen!
  Ook al zou ik nog honderd schadeclaims indienen!
  Ben Völkers zou ze alle tegenhouden.
  Hij heeft woord gehouden en is niet meer.
  Gelukkig ben ik altijd strontekeihardeigenwijs gebleven als enige echte Mirakelmarinier beknd met tandenbijten.
  Heb op basis van alle bovenwater gekomen bewijslasten en documenten en brieven van Dr. Ben Wiekmeijer weer bij mijn jongerejaars Harry Borghouts van Justitie een schadeclaim ingediend.
  Op 16 juli 2002 kreeg ik in mijn twaalfde huis op Scheveningen na mijn geboorte daar van de Secretaris-Generaal Drs. D.J. Barth bericht dat hij de schade zou afhandelen.
  Helaas zat mijn raadsman al gauw in het complot.
  Hij kende Ben Völkers van de zaak Spijkers goed en kon met de Landsadvocaat Mr. H.J.M. Boukema goed opschieten sedert de baartijd in Minerva in Leiden!
  Jan Willem heeft zijn € 125.000 onkosten van Hendrik Jan de Tuinman van Drs. Ton Annink als de nieuw PVDA-SG vergoed gekregen.
  En ik zit nog steeds op mijn skistok te bijten met mijn ene gekantelde verstandskies.
  Die is ook krom gaan staan en wie moet weer de rekening betalen?
  Kleine Saja de Pineut.
  Hij moet eruit.
  En ik moet in de Ridderzaal.
  Maar die moet eerst gerenoveerd worden.
  Net als ik geconserveerd in de Doofpot van Kamp in 2006!
  Toen de medisch missers bewezen waren.
  Maar toen had ook Bolle Tonius zijn tanden in mijn gaatje gezet!
  Ik kon moeilijk terug gaan bijten!
  Ik ben altijd toch liever aan vrouwen blijven hangen tot op mijn knieën.
  Ze willen niets meer van mij weten.
  En wie was deze Barth?
  Niet de IGK Hoitink!
  Die zit bij de Kon. Luchtmacht en spreekt geen leugens en onzin!

  D. Barth was de UH-stotteraar van de parlementaire Enquête Srebrenica.
  Een pathetisch vriend als SG van minister Voorhoeve en van mijn jaargenoot de uiterst goede orgaanplayer CDS Henk van den Breemen indertijd in 1995..
  Van de Schadeclaim in de enquête?
  Hij wist nooit van niks en werd gauw vervangen!
  Toen kwam Annink.
  Moge hij ook later na de biecht in vrede rusten.
  Maar eerst mag hij na Defensie als SG samen met de HDP & M Völkers uit te “hollen” ook naar ik heb gehoord op een ander departement Klijnsma eerst nat spuiten en daarna afdrogen.
  Hij weet teveel en kon net als zijn grote vriend Ben maar hij net niet ontheven worden met een gouden handdruk.
  Winterhard blijven als je vriend uit Scheveningen, Ton, laat je niet ondersneeuwen.
  Je had mij nog een fraaie Lente op Scheveningen beloofd, Annink!
  Ik vloog er weer in!
  Gezellig op het Bankje met Binkie.

 11. Klaas Jol alias Overste Sateh schrijft nog een woordje mee.

  Klaas Jol. Een psychologisch drama à la William Shakespeare.
  Voorwoord bij de avondronde.

  Verum omnia en alia jacta est.
  Gerechtigheid en klaarheid is nu geboden na de brieven met verzoeken aan de indertijd btrokkn karaktermoordenaars van het eerste uur.
  De generaal en C-1-AGGP zijn niet meer om te getuigen..
  Maar Klaas Jol en zijn oude jonge “vriend” Patrick Cammaert leven nog.
  Er mogen verder geen bokken meer worden geschoten.
  Jol kreeg de hel voorgeschoteld in Overveen en Cammaert de hemel op aarde door zijn mond in sluit stand dicht te blijven klemmen.
  Hij zag zijn oude kapitein en majoor voor dood liggen met al die scheuren en gaten in het lichaam in het Haukeland Universiteit Ziekenhuis in Noorwegen in Bergen en heeft altijd moeten zwijgen over zijn “dodelijke” schade.
  Dat is niet iets dat onder d Erecodes valt bij het Korps Mariniers.
  “Marines never leave a wounded marine behind”!.
  Daar moet nu een einde aan komen.
  De bewijslast voor “Overspel” is afdoende bewezen.
  Er moet een einde komen aan de verderfelijke 38 jaren van ontkenningen en rampspoed door de artsen Wilhelmy D. en Hein C.op touw gezet met gekonkel over Wiekmeijer en de Platzbauch in Overveen die hem en zijn familie al die jaren in de richting van de afgrond dreven.
  Hij wenst niet langer nog steeds met de skistok in zijn gat door de verantwoordelijke minister van Defensie genegeerd te worden als ware hij zelf de grote fantast over de “onmeetbare” hoogt der schade invaliditeit symptomen door een stelletje onbetrouwbare chagrijnige S.M.D. sjachelaars en delinquenten, die om zichzelf te beschermen bij afkeuring hem en zijn familie Jol als kop van Jut hebben gebruikt.
  Iedereen met een beetje verstand weet inmiddels dat deze heren artsen Gerard en Hein met hun 50 % in stede van 285 % zware bokken hadden geschoten.
  Kom dan eens snel met de waarheid boven tafel vóór de avondronde en vlag inhalen om morgen weer halfstok te hijsen.
  We willen perse niet dat de Waarheid sterft bij het krieken van de Commemoration Day.

  Onderwerp: Klaas Jol werd als Boegbeeld in Noorwegen de Mirakelmannen der Noorse Medische Wetenschappen.
  In Nederland veroordeeld wegens laster over zijn marineartsen en smaad over de slechte nazorg van de werkgever voor zijn 285 % beschadigde gezondheid en het verlies van zijn mooie carrière na twee levensbedreigend dienstongevallen!
  Het verband mocht nooit bekend worden.
  Want dat zou veel Ereschulden over zijn oorlogsschade van O.P. Khiam in de Libanonoorlog van 1978 en gezichtsverlies door de verplichte compensaties in materiële en immateriële zin over de puur slechte nazorg van beide dienstincidenten over 38 jaren kosten.
  Met rente op rente en formidabel bedrag om op te hoesten in deze tijd.
  Dus mondjes dicht en blijven pompen of verzuipen.
  All bestanddelen voor de Revival van een groots psychologisch drama à la William Shakespeare.
  And the King of Holland cried in despair:
  “My Kingdom back for a Skistick in my ass”!
  Holland does not want to leave our crucified brother Claudius behind to die without compensation for his death in the snow of Norway.
  Het verstand komt met de jaren.
  Zelfs een aap als de “Orang Oetang”( mensaap) Jol alias Overste Sateh leert net als een echte “Homo Sapiens” van zijn fouten!
  De eerste en laatste mens leert na gerezen halsproblemen beter om te gaan met de terreur van de toeschouwers in het eigen leefgebied aan de goede kant van het traliewerk vergelijkbaar met het eeuwige doofpotbeleid bij de Staat der Nederlanden zeg maar het Defensie apparaat.
  Had de aap ervan geweten was hij in het oerwoud gebleven.
  Wanneer zijn vriend Cammaert “ballen” had gehad had hij niet in een doofpot gezeten!

 12. 1 van 8.750 verweren tegen Dokter Wilhelmy, die mij naar Overveen deporteerde om te sterven, weer een rekord!

  Arbeid maakt vrij, Dokter Wiekmeijer,
  Stuurt Defensie Personeel schout-bij-nacht Itzig Heine zijn “collega” Jol omhoog?
  D Op de troon of door de schoorsteen!

  Aan Defensieminister Hennis de keuze voor of tegen overste Jol!

  Gaat U de Mirakelmarinier overste Klaas Jol nog meer invriezen of ontdooien?

  Eerherstel of Euthanasie voor de oude kruiseling van Noorwegen Mirakelmannen?

  KOMT ER NOG WAT VAN, JEANINE HENNIS?
  OF MOETEN ZIJN DUIZENDEN VRIENDEN HET BINNENHOF GAAN BEZETTEN OP DE 38-STE VERJAARDAG VAN DE SKISTOK IN ZIJN GAT!

  1 van 8.750 verweren tegen Dokter Wilhelmy, die mij naar Overveen deporteerde om te sterven, weer een record!
  Arbeid maakt vrij, Dokter Wiekmeijer,
  Stuur Jol omhoog!
  Door de schoorsteen!

  Moet de grootste vechtjas ooit in Nederland Jol de Grootste Loser worden?

  De uiterst vunzige, karakter- en broederloze complotten van zijn commandanten bijeen in Noorwegen en andere lieden van Defensie tegen deze nuchtere Libanonheld en Skistok Overlever hebben hem hoewel reeds 100 % invalide in Noorwegen alleen maar sterker gemaakt, hoewel hij er toch fysiek ernstig extra onder heb moeten lijden.
  Zijn pijngrenzen zijn tot bovenaardse grenzen opgerekt.
  Wilt U Jol tot een noodstop dwingen?

  Het laaghartige complot van mijn Korpscommandant Romijn en zijn adjudant Cammaert opgezet op mijn grootste ongeluksdag van het noodlottig skiongeval in Noorwegen op 14 december 1978 met mijn C-1-AGGP Ringenaldus, die ik juist daarvoor al mijn volledige trouw en aanhankelijkheid was blijven schenken heeft mijn weerzin en haat extreem aangewakkerd tegen het feodaal systeem bij het Hoofdkwartier Korps Mariniers en bij de andere machtsstructuren bij Defensie.
  Terwijl ik deze “ouwe” in het halve jaar daarvoor volledig op sleeptouw had moeten nemen bij “One ACG” vanwege zijn “borrelzucht” en zijn juist door de drank ernstig aangetaste fysiek en lage mentale conditie

  Maar bleef de Libanonheld van de Libanonoorlog van 1978!
  En de enige, die ooit een ware “Kruisiging” kon overleven!
  Omdat God dat zo had voorbestemd!

  Guus Ik volg u nu een poos. En ik hoop van ganser harte dat op zeer korte termijn ereherstel en financiele genoegdoening u tegemoet komt. Helaas heb ik niet de macht en de connecties om dit te bewerkstelligen maar mijn volledige steun heeft u van mij!!! Ik heb diep respect voor al uw prestaties toen en nu. Keep up the good work👍🏻

  Roeland Ik sluit mij bij Guus aan overste QPO

  Klaas Jol
  Ik dank jullie uit de grond van mijn hart, beste vrienden voor jullie onwankelbare trouw mij hierbij bewezen. Ik zal die steun hard nodig hebben nu de laatste fase van mijn Rechtsherstel via de diverse kanalen is aangebroken. Ik heb ook niet veel tijd meer voel ik wel aan mijn nu bijna geheel geblokkeerde maagdarmkanaal om weer 38 jaren na de skistok impact vrolijk uit te kunnen zingen. Daarom moest ik vanmorgen na het bezweren van de zoveelste klismatische doorbraak met de doucheslang ingebracht om de druk van achteren te benaderen het besluit wel nemen om deze 38-ste verjaardag der holle skistok op 14 december 1978- 2016 op waardige wijze te vieren. Ik zal jullie alleen daarvan tijdig kond geven hoe ik me dat had voorgesteld om een historische betekenis te vergaren met mijn offer indertijd aan mijn gevallen korporaal der mariniers in nood. Ik zal de minister Hennis er persoonlijk van overtuigen, dat ik me sedertdien behoorlijk in de steek gelaten voel!

 13. Pingback: Dagboek van een verraden marinier Jol. (4) – CrimiKiosk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s