(door eerlijk duurt het langst en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Explosieve nieuwe Leipe Shit Ouwe: Steve Brown over Vlinderscrime, Martin Kok.

Hoe langer je dr in speurt hoe harder het gaat stinken in Amsterdam en de BN-er/rijke lui/vastgoed wereld. Iedereen wordt dom gehouden en voorgelogen door steeds dezelfde “journalisten” die nu een stapje hoger zijn gekomen op de status, geld, coke & sex ladder van Nederland. Tegenwoordig zetten ze hun junks in als journalist om zelf buiten schot te blijven. Websites die zogenaamd van zo´n junk “journalist” zijn terwijl iedereen met eerlijke hersens ziet dat zo iemand alleen als een masker gebruikt worden. Artikelen van zo´n junk “journalist” pluk je er zo uit, de overige artikelen worden geschreven door diverse andere personen ( o.a. ‘Pedofiel-misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink’) die aan hun manier van schrijven makkelijk te herkennen zijn(zelfs als ze zich voordoen als de junk tijdens het schrijven herken je ze).Omdat 1 bron=geen bron, valt de meeste lezers de links tussen al die “misdaad” & “journalisten” sites ook meteen op. Dat er constant overleg is tussen die sites. Ze brengen hetzelfde nieuws, hebben dezelfde vaste bronnen en bij allemaal is het uithangbord een persoon die niks van onderzoeksjournalistiek weet.

Holleeder spreekt vanuit de ‘Dodencel’ over de perverse afwijkingen van Peter R.de Vries e.a..
Stuk voor stuk vallen ze door de mand als ze opeens van een onbekende outsider “interessante” informatie krijgen die door de outsider bewust onjuist is verteld en door elke echte journalist direct als onjuist herkend zou worden.

Deze nietszeggende personen/junks die zich in opdracht als journalist voordoen publiceren deze bewust onjuiste informatie gewoon zonder vragen op hun sites als 100% waar, gewoon om als extra site vulling als er even van hun eigen baasjes geen opdrachten zijn. Voed ze met gevoelige informatie uit het Amsterdamse waarbij hun baasjes of de baasjes van de baasjes in negatieve zin voorkomen of er verbanden tussen die personen word gelegd dan word deze informatie niet gepubliceerd en krijgt geen reactie, dat is eenvoudig controleerbaar d.m.v. gerichte reacties betreffende zulke personen op de sites die standaard niet geplaatst worden na controle.

Over 1 ding zijn al die “journalisten” het eens: Willem Holleeder is de schuld van alles.
Iets wat aantoonbaar pertinent onjuist is. Vroeger zeiden mensen wel eens “dat was ik niet, dat was een neger” als ze beschuldigd werden van iets. Neger mag niet meer en is vervangen voor Willem Holleeder. Ben je dood? Heeft Willem gedaan…is je geld weg? heeft Willem gedaan….doet je wc het niet?…precies, je raad het al.

Misdaadjournalistiek nog dieper gezakt:‘Stalker-Moordenaar Kok’ bedreigt maatschappelijk werkster bij haar huis. 

Normaal krijg je zo´n campagne in de onderwereld niet rond. Iedereen kent iedereen en bemiddeling is er niet vreemd om conflicten op te lossen, talloze voorbeelden zijn bekend. Dus heb je iets nodig wat de juiste groepen verbind om zo iets rond te krijgen, die groepen zijn allemaal duidelijk herkenbaar: iedereen die er op welke manier dan ook voordeel bij heeft als WillemHolleederPeterRdeVriesHolleeder voor bepaalde zaken opdraait. Voor de onderwereld is het motief geld, er komt meer geld bij, of er gaat minder af: van of naar andere criminelen en van of naar justitie (het “plukze” gevecht).Voor de groepen uit de “bovenwereld”(=Ratten in pak), dat wil zeggen de welbekende mediapersonen/ BN-ers/ vastgoed / zakenlieden, die draaien al jaren op geld via het Endstra circuit. Endstra was het middelpunt tussen crimineel Nederland en rijk Nederland, dat was ook zijn bescherming. Iedereen had er belang bij dat hij niet omviel. Toen viel hij om en brak de paniek los. Crimineel Nederland wou al het geïnvesteerde geld terug wat niet kon omdat de halve vastgoedwereld en zo´n beetje het hele gooi op dat geld draaide en hun status daar op gebouwd is. Het hele gooi weet dat ze allemaal in 1 klap dakloos en werkeloos en status/macht loos op straat staan als het criminele geld weggehaald word, dus wat doen ze dan? Iedereen die ergens mee te chanteren (en dat is de hele  ‘Maffia boss John de Mol club’) is die word ingezet om via hun ons-kent-ons kanalen druk uit te oefenen.

Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980.
Elke betrokken bekende nl-er moet mee doen omdat ze anders op straat liggen inclusief al hun geheimen over drugsgebruik, affaires, relaties enzovoorts. En zo krijg je dat “journalisten” opeens deskundigen worden in van alles en nog wat zonder dat ze die deskundigheid ooit hebben bewezen. Die worden dan via het ons kent ons netwerk weer in een media groep binnengeloodst om Holleeder op te pompen in de media als de grote boeman die overal schuld aan heeft.

Holleeder kop van Jut voor verdrievoudiging Graai-salaris Renault ‘Top-Monster Ghosn’.
Eerst hoorde je niks over Willem in de media, nagenoeg vergeten. Toen opeens werd hij tot BN-er gelanceerd door de media Najib Willemvan de slachtoffers van het Endstra probleem. Allemaal BN’ers die met hem op de foto gingen, liedjes met hem zongen, hem op tv haalden. Dat was met de opzet om hem bekend te maken bij de gewone Nederlanders die hem niet kende of hem al vergeten was. Plan gelukt, de media creëert z’n eigen media aandacht en iedereen verdiend er geld aan. Tot ze er achter kwamen dat Willem Holleeder helemaal niet de grote baas was zoals Endstra had gezegd en dat het oppompen van hem als BN-er voor niets was geweest omdat hij geen enkele invloed had op de Endstra ravage. Toen werd de paniek nog groter dan ie daarvoor ooit geweest was. Nog steeds kon niemand direct grote invloed uitoefenen om rijk bekend verwend Nederland van de ondergang te redden.

Toen moest er wat nieuws bedacht worden. Als 1 iemand via diverse kanalen tot zondebok wordt gebombardeerd zou de puinhoop misschien iets kleiner worden gemaakt. Hetzelfde netwerk wat eerst Holleeder probeerde te paaien probeert hem nu te naaien. Alles is toegestaan om hun fratsen geheim te kunnen houden. Alle informatie die tegen hem gebruikt word is gebaseerd op twijfelachtige verklaringen van personen die hun eigen hemd proberen te redden.

Geef een crimineel in het nauw een zondebok kado en je hebt een “betrouwbare” getuige waarbij voor het gemak ook maar meteen de foute dingen van die crimineel weggelaten worden. zo kan ook opeens een crimineel waar normale mensen niets van willen weten gast worden bij de publieke omroep om neergezet te worden als spannende journalist met betrouwbare info, naast de al bekende “journalisten” uit het netwerkje om het grote publiek te laten zien dat het allemaal echt zo is dat Holleeder de schuld van alles is. Want iedereen op tv zegt het, en iedere “journalist” zegt het dus dan is het waar. Je hoeft geen expert psycholoog te zijn om te zien waarom mensen dingen doen en waarom de ene mens dingen wel doet en de ander niet. Het is zo doorzichtig allemaal en de verdediging daartegen is simpel, via hetzelfde media netwerk kun je niet alleen Holleeder onjuist weergeven, maar iedereen die in de weg staat. En wat werkt er nou beter als iemand belachelijk maken om jezelf uit de wind te houden. Voor wie niet geloofd dat dat echt kan en gebeurt: het niet meer levende voorbeeld daarvan is de janmaat campagne waarin een democratisch gekozen persoon monddood gemaakt werd, een zelfde soort campagne werd gebruikt tegen Theo van Gogh en Pim fortuin. Je zet iemand die in je weg staat of lastig is gewoon op de tv weg als iets verderfelijks en als dat maar lang en hard genoeg overal te horen is vind vanzelf iemand zich geroepen om er wat aan te doen want de indruk is gewekt dat iedereen zich tegen die persoon heeft gekeerd.

Holleeder is geen grote baas geweest, er is geen grote mysterieuze top crimineel die de baas is. Het zijn losse personen die in Peter R de Vries en Jan Meeusallerlei groepen bewegen, en vaak komt de macht uit een groep en niet de enkele persoon. Dat zie je als er zo´n door de media “topcrimineel/grote baas van alles” neergezet persoon begint te praten. Dan blijkt dat het medianetwerk om invloed uit te oefenen diverse mensen begint op te pompen als zogenaamd allergrootste crimineel. Doen keer op keer tot ze zich nu op Holleeder hebben gesetteld omdat hij geen positie of status heeft om zich te kunnen weren, iedereen laat hem in de steek dus is ie het perfecte slachtoffer geworden.Voor een deel van justitie is dat prima, die maakt het niet uit wie een misdrijf pleegt, als ze maar iemand als dader kunnen vastzetten. Zaak opgelost, budget gered, en weer een stapje omhoog op de ladder vanwege bewezen diensten voor ons-kent-ons. De andere kant bij justitie weet hoe het zit, dat er geen hout van klopt maar kan vaak niks doen, want hoe zat dat ook al weer met op een ladder staan? 1 verkeerde beweging en je ligt beneden met een gebroken nek /reputatie. Dus of er dan nog iemand het risico neemt om te zeggen dat het niet klopt? Maar zeg nooit nooit. Holleeder is inderdaad paranoïde, daar is niks tegen in te brengen. Maar er word niet bij stilgestaan waarom hij dat is. Misschien omdat iedereen van onderwereld tot bovenwereld hem wil zien hangen om hun eigen lijf proberen te redden? En Endstra, zou iemand die jarenlang zaken doet met al die mensen bang zijn voor Holleeder? Absoluut niet, net zo min als dat hij bang voor Soerel, weer één uit het rijtje mensen die door het netwerk als grote baas werd neergezet en door Endstra zonder blikken of blozen genaaid werd in de tapes.

D66 Amsterdamse ‘Yuppie-Lord Paternotte’:”Pas op voor ‘Mocro Liquidaties’

Endstra gebruikte Holleeder en gaf Holleeder toen Mieremet Endstra openbaarde als dank voor bewezen diensten de schuld van alles. Holleeder is niet van het kaliber dat Endstra was en heeft niet de capaciteiten om zo´n ingewikkelde constructie met transacties en dingen op poten te zetten. Ik denk dat Willem gewoon bezig was met waar het Heineken geld gebleven was toen Cor omviel en daarbij in botsing kwam met de mensen die er belang bij hadden dat hij er niks van zou krijgen. En wees eerlijk, sinds wanneer zijn veroordeelde moordenaars, veroordeelde verkrachters, veroordeelde junks, en sex verslaafde en coke snuivende BN-ers een geloofwaardige informatiebron of geloofwaardige getuigen in een proces waarin geen spatje bewijs is voor al die moorden door iemand die zich niet eens tegen een kaakslag kan verdedigen. En sinds wanneer zijn geluidsopnamen ( ‘Judas-Zussen Holleeder‘)  waarvan we alleen bepaalde stukjes te horen krijgen zonder bewijsbare informatie waar het over gaat, wat er aan vooraf is gegaan en wat de belangen van de tegenpartij zijn betrouwbaar en bruikbaar in de rechtbank? De media heeft Holleeder veroordeeld. De onderwereld heeft Holleeder veroordeeld. De vastgoed wereld heeft Holleeder veroordeeld. En nu doen ze er alles aan om te zorgen dat hij levenslang in de EBI blijft. Waarom de EBI? Precies, omdat je daar op geen enkele manier meer een bedreiging bent. Het is de juridische manier van iemand liquideren. Mocht je nou denken het is allemaal complot geklets van gekken met aluminium hoedjes op dan doe ik je een verzoek: zet de feiten op een rij. kijk naar wie met wie samen optreed en hoe ze gebruik maken van elkaars middelen en netwerk.

Wat bezielde Willem Holleeder om in Amsterdam te blijven met Levenslang boven zijn hoofd.

Ik sta aan niemands kant. Ik ben nergens bij betrokken, en heb geen enkel belang bij een veroordeling of vrijspraak van wie dan ook. Het heeft dan ook geen enkel nut om mij op welke manier dan ook zwart te maken of weg te zetten als loopjongen van wie dan ook. Ik ben niet chanteerbaar, om de simpele reden dat er niks is, ik ben niet verslaafd aan geld, drugs, macht of sex zoals iedereen in dat netwerk. Bij mij valt niets te halen, ik heb ook geen enkele invloed op welke zaken dan ook. De enige reden dat ik dit schrijf is om mensen bewust te maken van hoe de hele ellende in elkaar zit, dat niets is wat het lijkt en je niet als een blinde kip alles moet geloven wat er op tv of in de krant gezegd word. Onwaarheden worden geen waarheden, al roepen ze nog 100 jaar dat het waar is.