Friese Thuiszorg Bende( van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-‘Imam Samsom‘:”PvdA staat voor Eerlijk Delen: minimum salaris thuiszorg medewerkers 20 tot 30 procent omlaag en uitkering Bestuurders verdubbelt.
De splinternieuwe Friese verpleeg- en thuiszorg misdaadorganisatie Patyna, deze maand wegens ‘Martin van Rijn bezuiniging’ geboren uit de gefuseerde zorggroepen Tellens en Plantein, is van start gegaan met een verdubbeling van de uitkeringen van de zittende toezichthouders Zakkenvullers. En waarom ook niet? Het is de trend dat Bestuurders die bezuinigingen eisen van de gewone man en vrouw zelf schaamteloos hun Zakken vullen. Zo werd van de week nog de VVD ‘Wethouder-Gangster Marco Goedknecht’betrapt op Graaien en zakkenvuller om maar één van die duizenden Ratten in pak te noemen, die “Banana-Fraude-Nederland” rijk is.

Voor Graaien en Zakken vullen volstaat minimale ‘Gladjanussen- opleiding’, maar maximale ‘ons ken ons netwerk’.

Het samenvoegen van de twee zorggroepen, met op dit moment 2800 merendeel uitgebuite medewerkers en dertig locaties in Friesland, moet op termijn forse besparingen opleveren door dubbele werkzaamheden te vermijden en afdelingen samen te voegen(kuch). Op die manier zou de zorg voor ruim zeshonderd senioren in de noordelijke provincie beter betaalbaar blijven volgens de ‘Pis langs de benen Van Rijn richtlijnen’. Voor vier gewetenloze ‘Graai-Loek Hermans-leden’ van de nieuwe corrupte raad van toezicht, die in het dagelijks leven goedbetaalde banen bij de (semi)overheid hebben, gelden de voorgenomen bezuinigingen blijkbaar niet. Tja, dat is nou eenmaal “Eerlijk Delen” volgens het “Lieg en Bedrieg Kabinet”. De riante oorspronkelijke ‘vergoeding’ van de gewetenloze raadsleden Avine Fokkens en Sjoukje Faber gaat namelijk van zo’n 7000 euro naar ruim 16.000 euro en de verhoging alleen al is meer dan een bijstandsuitkering van een jaar voor een hele familie. Miss Fokkens aka de ‘Graai–VVD-Octopus’, die ook nog fractievoorzitter van de VVD-misdaadgroep in Friesland is, ‘werkt’ daarnaast als juridisch medewerker bij de rechtbank Leeuwarden om bijstandsmoeders en Dak en thuislozen te vervolgen. Haar toezichtcollega Faber is rayon ‘Graai-directeur’ bij de Kinderbescherming. Arme kinderen.

President Bouterse bied hulp aan het NL Volk om de corruptie van de Heersende klasse voor het gerecht te brengen in Suriname.

De Friese Bestuur-Gangsters van Patyna hebben zo veel petten op hun hoofd dat het niet meer te volgen is voor de kaal geplukte ‘Jan met de Pet’. Het loon van vicevoorzitter van de raad, ‘Duistere Irene Barends’ met amper opleiding, is na de fusie zelfs van 11.000 euro feestelijk verhoogd naar bijna 25.000 euro, evenals als dat van ‘Graai-voorzitter Henk Wilbers’. ‘Duistere Barends’ is in het dagelijks leven directeur van de GGZ Friesland zonder enige daarvoor gekwalificeerde opleiding. Barends moet wel zeer goed connected zijn met de Goold old Boy ( 200 van Mertens), maar is de facto ‘Graai-Geestesziek’.

Martin van Rijn trots: Gezondheid lijdt onder geldgebrek bij arme oudere.
De gewetenloze Henk Wilbers, die ook al amper een opleiding heeft is ook nog ‘Graai-directeur’ bij onderwijsinstelling Cedin en Bestuur-Gangster bij nog vele ander semi-graai overheid organisatie’s. In ruil voor hun salarisverdubbeling dienen de toezichthouders voortaan wel beschikbaar te zijn voor de zes tot tien bijeenkomsten van een paar uurtjes ( ongeveer 1000 euro per uur) die de raad van toezicht jaarlijks houdt tot de boel weer failliet is gegraaid en/of gefraudeerd. In het verleden lieten de gewetenloze raadsleden namelijk nogal eens verstek gaan, weten ingewijden omdat zij elders aan het graaien of naaien waren.

De duizenden uitgebuite medewerkers van Patyna hoeven niet te rekenen op een salarisverhoging na de fusie, laat staan een verdubbeling. Vele medewerkers zijn inmiddels al naar het Buitenland gevlucht.
Aangezien het totale aantal corrupte toezichthouders na de fusie gehalveerd wordt, is de salarisverdubbeling volgens de zorg misdaadorganisatie ‘kostenneutraal’. ( ander woord voor Zakken vullen ten koste van zieke en (demente) bejaarden)‘Bestuurs-Gangster Arend Schenkel’ reageert koeltjes en uit de hoogte als een ‘Graai-Geesteszieke’. Eerst liegt hij niet van de verdubbeling van de vergoeding te weten en vervolgens noemt hij de salaris-ingreep “geheel volgens de geldende ‘PvdA bejaarden Melker Martin van Rijn’ regelgeving. Verder heb ik er geen mening over als Rat in pak.”Thuiszorgorganisaties in Nederland hebben het moeilijk doordat er al jaren bezuinigd wordt op de thuiszorg door het “Lieg en Bedrieg Kabinet”. Voor TSN, één van de grootste thuiszorgorganisaties van ons land, dreigt sinds afgelopen week zelfs een faillissement. Hoe het ook zij de gewetenloze Graaiende Friese Thuiszorg bende is per direct in het kader van het algemeen belang geplaatst op het “Elite-Gangster Billboard”.