( van onze Ontwaak Les damnés de la terre redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Bouterse belooft alwéér de corruptie te bestrijden. Wanneer volgt Rutte en Domme VOC Helden Mark RutteBommel?
Nederland, het land waar de Ratten in pak jaar in jaar uit de burgers straffeloos leeg roven en dan moet Bouterse volgens Harry van Bommel worden vervolgd in NL. Is die ‘SP man Bommel’ dan ziende blind voor de epidemische corruptie en Klasse Justitie in NL? Bommel zit n.b. dagelijks is de Tweede en Eerste Kamer waar de stank van corruptie voor een normaal mens niet te harden is. Is  de man soms blind of gewoon een oude ‘VOC-Koloniaal’, die laf de vinger wijst naar de andere BouterseZwarte Piet” als het gaat om corruptie. Laat hij zijn energie als SP-er stoppen in het bestrijden van de niets ontziende en meedogenloze Rat in pak corruptie van de lieden die iedere dag naast hem zitten te stinken in de Tweede Kamer. Of anders te vragen in de Tweede Kamer waarom de Ex OM Boss en Top VVD-er ‘Pedo-rapist Demmink‘ nooit is vervolgd. Als het niet lukt Desi Bouterse in Suriname te berechten voor de Decembermoorden, dan moet dat maar in Nederland gebeuren. Daarvoor pleit SP ‘VOC-Kamerlid Van Bommel’. Is van Bommel een domme racist? Of is ook hij gewoon een Neo Koloniale corrupte Dutch politicus van het kaliber “Uncle Tom “Aboutaleb en VVD ‘Godfather Rutte’,etc.? En wie zal het zeggen gaat Bouterse eisen dat de Dutch Ratten in pak en Demmink maar in Suriname moeten worden vervolgd, inclusief ‘Domme Bommel’ wegens medeplichtigheid op grond van opzettelijk
( Slavenburg Arrest)stil blijven zitten.
Zal Bouterse ooit nog ‘zelfmoord’ plegen in een Nederlandse ‘Volks-Gevangenis’?

Rijksmuseum hangt vol met VOC roof buit en Statie-portretten van Gouden Eeuw Oorlogsmisdadiger’s als ‘Koning Koopman Willem'(Video). Is Bommel nog nooit opgevallen.
Er zijn weinig landen zoals Nederland, die hun oorlogsmisdaden en schending van de mensenrechten gepleegd in o.a. hun voormalige Koloniën Curaçao, Indonesië en Suriname (niet te vergeten dagelijks in Nederland) zo kunnen weg moffelen en op bijna mythische wijzen cultiveren. Niet een Prins,  Ministers, Generaals, ambtenaar of  ‘zaken-burger’ is ooit in Nederland veroordeeld voor oorlogsmisdaden of schending van de mensenrechten. Denk bijvoorbeeld recentelijk weer aan de VVD- Rotterdam vrienden van ISISCrimefighter Volksonderdrukker Fred Teeven en zijn IND- troepen en de ‘vermoorde’ Russische dissident Aleksandr Dolmatov:”Niets aan het handje jochie riepen 97 Kamerleden in een vals koor”! Vorige week beval het Surinaamse Hof van Justitie het Openbaar Ministerie de vervolging van het staatshoofd en 24 medeverdachten te hervatten. De vervolging was opgeschort nadat in 2012 de omstreden amnestiewet door het parlement was aangenomen. Daardoor kwam het strafproces stil te liggen en leken Bouterse en de zijnen de dans te ontspringen. Nederland heeft sindsdien de hulp aan Suriname stopgezet.Toch is het onzeker of het proces in Suriname kan plaatsvinden. De amnestiewet blijft immers van kracht. Omdat het gaat om een internationaal misdrijf met een Nederlandse connectie, kan het proces ook in ons land plaatsvinden, zo betoogt Van Bommel.Het SP-Kamerlid komt binnenkort met een ‘Neo Koloniaal boek’ met portretten van bekende Surinaamse Nederlanders. Daarin wordt ook de suggestie gedaan dat in Suriname een waarheidscommissie moet komen. “De Decembermoorden houden Suriname en Surinaamse Nederlanders verdeeld. Er is geen waarheid gevonden en er is geen recht gedaan”, bralt Van Bommel. Hij vergeet even voor het gemak dat bijv. zijn collega politicus Aboutaleb recentelijk feestelijk afreisde om de kont te kussen van de ‘Saoedi-Arabische Massamoordenaar’.Laat hij daar wat over zeggen in de Tweede Kamer. Waarom eist hij geen waarheidscommissie in Nederland?

‘Killer Cops’ en ‘Maffiaboss Erdogan’ en de Bankier-gangsters in NL en de USA zijn ‘VOC-Bommel’ niet bekend.

De Decembermoorden zijn de executies van vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime van legerleider Desi Bouterse, december 1982 in Fort Zeelandia in Paramaribo. Hoe misdadig deze moorden ook zijn vallen die totaal in het niet met de misdaden die  Bommel zijn corrupte (pedo)collega politici dagelijks plegen jegens ‘Jan met de Pet’ in NL en in het Buitenland. Waarom eist van Bommel bijv. niet dat ‘Maffiaboss Erdogan’ wordt vervolgt in plaats van 3 miljard op zijn privé bankrekening te mogen bijschrijven van de Tweede Kamer?  En waarom is de oude Top VVD Rat Frits Bolkestein nooit vervolgd voor zijn medewerking aan de Gas-genocide  op de Turkse Koerden ? Moet Bouterse dat soms ook doen?